pirmadienis, sausio 17, 2005

Ko reikia pamaldumui

Bernardinai pranešė, kad praėjusią savaitę Vatikanas paskelbė sąlygas visuotiniams atlaidams per Katalikų Bažnyčios švenčiamus Eucharistijos metus, prasidėjusius praėjusį spalį ir pasibaigsiančius šių metų rudenį.


„Siekdamas pakviesti tikinčiuosius per šiuos metus giliau pažinti ir labiau mylėti neapsakomą „Tikėjimo paslaptį“ ir tikėdamasis, kad jie gautų vis daugiau dvasinių dovanų, Šventasis Tėvas [...] panorėjo suteikti visuotinius atlaidus kai kurioms kulto apeigoms ir pamaldumui Švenčiausiajam Sakramentui“, - sakoma penktadienį išplatintame pranešime.
Vatikano atstovai visiems sielovados srityje dirbantiems asmenims, ypač klebonams, priminė pareigą apie suteikiamus atlaidus geriausiu ir tinkamiausiu būdu informuoti tikinčiuosius. Kunigai taip pat yra kviečiami daugiau laiko skirti išpažinčių klausymui, o tikintiesiems tinkamomis dienomis – rengti pamaldas prieš Švenčiausiąjį Sakramentą.


Penktadienį Vatikano spaudos tarnybos paskelbtame pranešime teigiama, kad „visuotiniai atlaidai visiems ir kiekvienam tikinčiajam yra suteikiami įprastomis sąlygomis (sakramentinė išpažintis, Komunijos priėmimas ir malda Šventojo Tėvo intencija) kaskart, kai jie sąmoningai ir pamaldžiai dalyvauja šventose apeigose ar pamaldose, rengiamose šventiškai išstatytam ar tabernakulyje saugomam Švenčiausiajam Sakramentui pagerbti“.
Taip pat primenama, kad visuotiniai atlaidai tomis pačiomis sąlygomis yra suteikiami asmenims, kurie pagal Bažnyčios teisę privalo melstis Valandų liturgijos maldas ar tiems, kurie tai daro dėl asmeninio pamaldumo, tuomet, kai baigiantis dienai jie prieš „tabernakulyje esantį Viešpatį asmeniškai ar bendruomeniškai meldžiasi Vakarinę ar Naktinę maldas“.
Tikintieji informuojami, kad šios sąlygos visuotiniams atlaidams gauti galios per visus Eucharistijos metus, nebent būtų paskelbtas kitoks sprendimas.
Ką gi, viskas skamba labai kilniai ir mokytai, o man atrodo, kad pakanka tik tikėjimo.Juk nuodėmes atleidžia tik Dievas, o ne bažnyčia ar kunigas ar dar kas nors.
Tik niekaip nesuprantu, kaip Vatikanas įsigudrino, kaip rašo „tabernakulyje esantį Viešpatį" -sukišti Dievą į dėželę?

Komentarų nėra: