ketvirtadienis, kovo 20, 2008

Dukrą nužudys, kai ji sulauks 10 metų


Mohamedo Hegazy (Mohammed Hijazi) ir jo šeimos istorija tapo žinoma pasaulio krikščionių bendruomenei po to,
kai Egipto teismas šių metų pradžioje atmetė prašymą pripažinti jo ir žmonos atsivertimą į krikščionybę iš islamo.Mohamedas Hegazy su žmona ir kūdikiu (dukrele Mirijam) priversti slapstytis. Jo tėvas nuo mažens mokė Mohamedą nekęsti krikščionių Tačiau kuo daugiau Mohamedas gilinosi į islamą, tuo labiau jautėsi svetimas šiam tikėjimui. Jis pradėjo ieškoti žinių apie Kristų ir maždaug prieš trejus metus suvokė, kad Dievas Biblijoje - mylintis Tėvas. Mohamedas troško viešai paskelbti apie savo atsivertimą atitinkamu įrašu asmens tapatybės kortelėje (Egipte asmens tapatybės kortelėje greta kitų duomenų nurodoma asmens religija). Šis jo siekis sukėlė prieštaravimų audrą beveik visose arabų televizijose. Teismui atsisakius pripažinti atsivertimą, Mohamedas privalėjo paklusti teismo sprendimui, kitaip jam grėsė įkalinimas nuo trijų iki dešimties metų. Mohamedo tėvas prisiekė nubausti sūnų mirtimi. „Aš kreipiuosi į sūnų ir raginu grįžti į islamą, - sakė Mohamedo tėvas vietos laikraščiui. - Jei atsisakys, savo rankomis nužudysiu jį." Mohamedas viešai išplatino atsakymą tėvui: „Girdėjau, jog prisiekei nužudyti mane ir viešai išlieti mano kraują. Tačiau myliu tave, nes esi mano tėvas ir mano Viešpats Jėzus Kristus išmokė mane mylėti. Jėzų pasirinkau laisva valia, ir šio sprendimo niekas nepakeis. Atleidžiu tau, nesvarbu, ką esi dėl manęs nusprendęs. Tik noriu tau ir mamai pakartoti - Jėzus mirė, kad mane išgelbėtų."Mohamedo žmona Kristina savo artimųjų taip pat pasmerkta mirčiai, nes ji ištekėjo už krikščionio prieš šeimos valią. „Aš labai myliu savo tėvus, - sakė Kristina, - tad noriu, kad jie žinotų, jog meldžiu Viešpaties atverti jiems protus ir širdis. Meldžiu, kad Jis parodytų jiems palaiminimų kelią, kurį jau atvėrė man."Islamo taryba išleido ediktą „fatvą", kuriuo Mohamedą ir Kristiną pasmerkė mirčiai. Jų dukrelė Mirijam pagal šį ediktą bus nužudyta sulaukusi dešimties metų, jei nepasirinks islamo.
Pagal christianitytoday.com ir btz.lt

Komentarų nėra: