ketvirtadienis, gegužės 08, 2008

Katalikai ir protestantai nugriovė sieną

Prancūzijoje vienoje bažnyčioje katalikai ir protestantai nugriovė sieną, kuri dalino bažnyčią į dvi dalis daugiau kaip 200 metų. Viskas prasidėjo nuo to, kad po pamaldų tikintieji pasilikdavo paklausyti, kaip gieda už sienos, paskui ėmė bendrauti tarpusavyje. Vėliau ėmė bendrauti katalikų kunigas ir protestantų pastorius. Buvo nutarta sienoje iškirsti duris, kad būtų galima užeiti į kitą pusę. Galų gale architektas pasiūlė iš viso sieną nugriauti. Tikintieji tam pritarė.
taip baigėsi daugiau kaip 200 metų trukusi bendruomenių priešiškumo istorija.
Pagal Vyctory

Komentarų nėra: