ketvirtadienis, gruodžio 15, 2011

Naujoji dvasingumo Meka Lietuvoje - Merkinės piramidė

Naujoji dvasingumo Meka Lietuvoje - Merkinės piramidė, į ją suteka gausūs niueidžo gerbėjai, gaudantys energijas, nemažai dorų katalikų čia ieško ramybės, sveikatos ir dvasingumo...

72 komentarai:

Anonimiškas rašė...

Protingas verslininkas tas piramidės kūrėjas :)

Anonimiškas rašė...

Kas tokią gražią foto padarė? Koks fotoaparatas?

Anonimiškas rašė...

Aukų maišą sugebėjo net pristatyti. Neva už vandenėlį. Tikrai protings vaikis.O koks devas niekam nė motais. Raštai parodo Povilų pusl. Česukų. Vadinas skaitiniai. Yra par google.

Vandė rašė...

Labai teisingai
visos Lietuvos vyskupijos perspėja dėl Merkinės piramidieje vykdomo okultizmo.Atsakymai į klausimą paliečiantys daugelį mūsų:
"Klausimas: Kauno vyskupijai "Kas mėnesį lankaus Merkinės piramidėje, nes ten įdomiau nei mano bažnyčioje. Mano sesuo ten vyksta, prikalbino mane. Kaimynas sakė, kad girdėjo kalbant Marijos radijuje, jog tai netoleruojama oficialiosios mano Bažnyčios. Pats Žėkus kalba, kad jis krikščioniškai meldžiasi, bet jo raštai man sukėlė įtarimą. Ar reikia laisvintis, jei važinėjau apie septynerius metus ten, į Česukus, melstis, ėmiau komuniją, gėrau vandenį, vaikščiojau čakriniais ratais, meldžiau energijos iš Švenčiausiosios Trejybės trijų kryžių? Tai darė daug mano pažįstamų draugų.
Atsakymas:Kauno vyskupijos Klausimai- atsakymai: "Kadangi visa tai, ką darėte lankydamasis Merkinės piramidėje, yra nekrikščioniška, bet perpildyta religinėmis praktikomis, sumaišytomis su pagoniškais dalykais, jums reikėtų tai pataisyti išpažintimi, jei per tą laikotarpį dar neišpažinote, ką padarėte. Sunku ką nors patarti dėl šv. Komunijos, nes neaišku, kur jūs ją priimdavote – Merkinės piramidėje ar kokioje nors bažnyčioje? Sudalyvavus tos piramidės apeigose ir po to norint bažnyčioje priimti šv. Komuniją, pirma reikėtų prieiti išpažinties ir apgailėti padarytą kaltę. Egzorcistas reikalingas tuomet, jei būtų aiškių ženklų, kad galėtų būti apsėdimo reiškinių." Vadinas nuodėmė, reikia spaviedotis po pabuvimo ten Merkinės piramidieje. Visi dvasininkai tai supranta.
Georgijus:Ortodoksų bažnyčia Klausimai - atsakymai: "Ar tai ne šamanizmas?
Kunige Vitalijau, malonu, kad atsakote lietuviškai.Noriu paklausti Jūsų nuomonės apie Merkinės( Česukų) piramidę. Galima ten vykti melstis, skaityti P. Žėko knygelę " Žodis, apšviečiąs pasaulį" , Dvasinė informacija Skaitiniai google, kur Merkinės piramidė.Mūsų dauguma tikinčiųjų ten vyksta, priima sakramentą paplotėlio pavidale, geria vandenį, garbina devą tėvą , kuris neva sukurtas Dievo Tėvo. Ekskursijos vyksta ten, masiniai garbina tuos tris kryžius, kuriuose nukryžiavota Dievas Švenčiausioji Trejybė.Dėkoju už atsakymą! Sudievu!
kun.Vitalijus: Georgijui
Laba diena, žinoma, Jūs teisus, ši vieta okultinė, ten važiuoti ir dalyvauti apeigose ar kitaip kaip pagerbti, melstis, naudotis ten duodamomis priemonėmis - nusižengimas 1 ir 2 Dievo įsakymams. Nei ortodoksams, nei katalikams ten važiuoti ir dalyvauti nedera."O ką daryti patiems Žėkams, štai klausimas?
Atsakymus gausite Klauskunigo.lt, Panaros pusl. svečių knygoje, ortodoksų, Kauno,Panevėžio, Merkinės bažnyčių pusl. ir pas vietos kunigus.

Linas rašė...

Na, visiems ten gerai kaip suprantu, o tiek kunigai tiek popai vargu ar gali turėt priekaištų, nes 1 ir 2 Dievo įsakymą patys moko laužyt. Užtat žmoneliams ir nėra skirtumo ar kokią statulą bažnyčioj, ikoną cerkvėj ar kokią piramidę garbinti...

Anonimiškas rašė...

Linui
Bažnyčiose garbinam Dievą, žinom, ką garbinam. O Merkinės piramidoje titanų titaną. Ar neskaitėte dvasiniai skaitiniai Žėkų. Ty viskun aprašo.

Linas rašė...

oi ne neskaičiau ir nežadu:)Bet reikia spėti, kad bažnyčiose daliai žmonių baisiau negu piramidoj:)

Anonimiškas rašė...

"== Tikinčiųjų atsiliepimai == Česukuose Šv. Trejybės kryžiai vis tebestovi tie patys. Tiesa, pavadinimas pakeistas - dabar vadinami trim kryžiais. Kryžius reiškia mirtį.Vadinasi, kad mirtis pavaizduota ant jų: širdis(siela), neva Kristaus, bet nukryžiuota. Dievas Tėvas ir Šventoji Dvasia niekada nemirė ant kryžiaus, o pavaizduoti atskirai ant dviejų kryžių. Kryžius tik Jėzaus Kristaus garbinamas, nes ant jo Jis mirė. Kiti du užsitraukia Dievo nemalonę, nes negalima jų kryžiuoti. Tai didelė šventvagystė taip vaizduoti Dievą Tėvą ir Šventąją Dvasią dabar nukryžiuotus. Prikalimas prie kryžių( mirties) širdies, akies ir paukščio yra satanizmo išraiška. "Stebuklingas statinys, o ir architektūros šedevras, puikus milžiniškas stiklo kupolas Dzūkijos miškuose, tapęs turistų ir sveikatos ieškotojų centru, pastatytas už pasveikusiųjų suaukotus pinigus, dabar užkliuvo valdininkams ir šie jį reikalauja nugriauti - vien iš godumo, kad negavo kyšių" Čia yra grynas šmeižtas. Ar galima smerkti valdininkų teisėtus veiksmus? Tai kvepia neteisingu kaltinimu. Kodėl Povilas nepataiso to šmeišto.Vadinas, kad jam pritaria. Geriausiu atveju neskaitė. Ant tų trijų medinių kryžių,vadinamų Šv. Trejybės kryžiais vaizduojama: širdis, akis ir paukštis. Pažinimo kelyje apie tai rašoma: "Man atrodo su tais kryžiais yra taip: Povilas užsakė tris "belenkokius" medinius kryžius, o koks nors tų kryžių drožėjas pridrožė tai, kas jam šovė į galvą. Gal vienodų daryti nenorėjo tai ilgai nemąstęs "nukryžiavo" visą Trejybę. Kadangi anas labai giliai į simbolių prasmes nesigilino, o Povilas nebūdams kataliku - tuo labiau, tai ir gavosi toks lepsusas. Nenorėčiau tikėti, kad čia tame yra kažkokia konspiracija, tiesiog žioplokas žingsnis. Dauguma skulptorių yra pusiau pagonys, todėl kai jie ima interpretuoti kažką, tai rezultatai daug ką šokiruoja." Povilas Ž. rašo pats apie save Česukų piramidės svetainės skaitiniuose: "Povilas gauna aukščiausiojo lygmens informaciją, kurios įkvėpti žmonės priims teisingus sprendimus. Neverta šios informacijos lyginti su kitų šaltinių informacija." Didžiųjų permainų metas: 2013-2015. Merkinės ( Česukų) piramidės svetainės skaitiniai. Pagaliau įsteigta nauja bažnyčia Česukuose. Triptofaninį adrenaliną žmonės turtuoliai Povilo smegenyse iškėlė iki jo dievo tėvo sukūrimo. Ką ten sūnaus, reikia gi "aukščiausio sakramento". Nesiterlioja Žėkiukas su varguoliais , Kristaus įsteigtais sakramentais." Pradėjo dalyti Liuciferio pakrautą vandenį ir plotkas, ką mus perspėjo buvęs Povilo bendražygis , svetainės moderatorius svais.Bijant tiesos ši svetainė Povilo Žėko iniciatyva uždaryta. Česukų pusl Dvasinė informacija skaitoma, nustatoma titanų devo saviveikla Česukų piramidiej, kad pritraukti sau žmones.

Linui rašė...

"Linas rašė...
oi ne neskaičiau ir nežadu:)Bet reikia spėti, kad bažnyčiose daliai žmonių baisiau negu piramidoj:)"
Linai, kodėl taip bijote tos piramidės karkaso titaninių raštų. Ar ne dėl kryžių, kuriuose nukryžiavota visa Dievo Švenčiausioji Trejybė, ko niekada nebuvo. Tai padaryta dabar Česuouose. Kas tai? Atsirado nauji apaštalai- erodai,kurie nukryžiavo Dievą : net Dievą Tėvą ir Dvasią Šventą.
Linai, atsarga gėdos nedaro. Geriau nelysti prie tų titanų, kuriuos jų apaštalas Povilas aprašinėja savo raštuos dvasiniai skaitiniai gugle. Taip darykit visada... Maladec, kad nesusidedat su titanais( satanais). Bravo!

Audrius rašė...

Povilas apie piramidės dievą:“ mums nežinomos esybės – titanai, susiliedamos pagimdė asmenį, kuris tapo visatų sistemos kūrėju ir valdovu. Kurdami mūsų Aukščiausiąjį – Dievą Tėvą, jie įterpė į Jį ne tik kuriantįjį (gėrio), bet ir griaunantįjį (blogio) pradą." Legendos mums kalba apie tai, kad hidros, vampyrai ir panašūs į juos monstrai – buvę titanai.( ziges nuorodoje apie tai). " Povilas yra parapsichologų draugas ir pats naudojantis jų praktikas: AUM šauksmus , Satje Sai Babos mokymus, Ošo bedievišką meditaciją, " ir t. t. rasta pažinimo kelio puslapio saituos jo paliudijimai. Svais, pažinimo kelias saitų buvęs moderatorius liudija dabar:“ Kaip galima teikti kažkokius falsifikuotus " sakramentus" ? Erezija ir Liuciferio apgaulė. Tikrieji sakramentai buvo įsteigti Jėzaus Kristaus per Apaštalų sostą, kuris dar išliko iki šių dienų, kad ir kiek klaidų buvo padarę Jo atstovai... Įgaliojimai, kiek suprantu, yra labai svarbus dalykas. Tai jūs man pasakykit, kas kitas davė Povilui įgaliojimą teikti " sakramentus" , jei ne Liuciferis?“ PPNB atsako Loretai: Ar galiu skaityti Povilo Žėko raštus, o taip pat vykti Į Merkinės piramidę. Komentarai Merkinės bažnyčios puslapyje, kitur nurodo, kad tai prieštarauja Bažnyčiai. Ar tikrai taip?... Atsakymas: Jeigu esate katalikė ir norite gyventi oriai, kaip Dievo vaikas, skaitykite Šventąjį Raštą ir Katalikų Bažnyčios katekizmą, nesileiskite vedžiojama už nosies netikrų pranašų. Jeigu Jums pakeliui su New Age, tada galite nekreipti dėmesio į Katalikų Bažnyčios įspėjimus. „ „Apie Dievo Tėvo ir Šventosios Dvasios nukryžiavimą, tai negali būti net jokios kalbos. Visa Dievo Švenčiausioji Trejybė nukryžiuota negali būti. Juk jie niekada nemirė. Širdies, paukščio, akies prikalimas ant pagoniškų kryžių kvepia SATANIZMU.“ Pažinimo kely Jurgisb.Ten pat: Saliamonas rašo: “Man atrodo su tais kryžiais yra taip: Povilas užsakė tris “belenkokius” medinius kryžius, o koks nors tų kryžių drožėjas pridrožė tai, kas jam šovė į galvą. Gal vienodų daryti nenorėjo tai ilgai nemąstęs “nukryžiavo” visą Trejybę. Kadangi anas labai giliai į simbolių prasmes nesigilino, o Povilas nebūdams kataliku – tuo labiau, tai ir gavosi toks lepsusas“ PAGAL KNYGĄ " AKLAS AKLŲJŲ VADOVAS" ČESUKŲ PIRAMIDĖ YRA PAMINKLAS PRAGARUI, JOS DIEVUI TITANUI! Urbokida išmintingai rašo ir perspėja mus aklai neklausyti kiekvieno kalbančio belenką: “Bet jei nieko nežinai, tai pradedi tikėti, kad Merkinės piramidė išgelbės pasaulį… Nieko asmeniško, bet man gaila sudarkyto kraštovaizdžio… Suprantu, kad Dievas pakuždėjo, bet yra kam Dievas pakužda iššaudyt savo griupiokus…Gal ne veltui yra tarpininkai – dvasininkai – kad nefiltruotos žinutės žmonių nepasiektų…” ... P.Žėkas: " Dievas apie Tėvą kalba: „Dievo Tėvo egzistencija jūsų žemišku supratimu apibrėžiama kaip liepsnojančioji. Dievas Tėvas jums atrodytų, jeigu jūs jį pamatytumėte, kaip liepsningasis ugnies kamuolys...."
Nabijom to ugnies kamuolią, Liucipero komunės? Niu , pasakyket, kad ty Merkinies voratinkly negyvena titanas , bažnyciškai kalbant diemonas ?Ne?


--------------------------------------------------------------------------------

kaimietis rašė...

supratu, iš kur tie titanai diabolai laksto po česukus, apsimetę devais:lziniose info

2012-02-01 10:37
AS IS KAIMO

" Paziurejau komentarus--na bet ir prisidziovino Lietuvos zmogeliai vasara ZOLYTES--apsiruke taip ,kad net baisu darosi--pasaulio pabaiga tiket norisi,gal sakau ir man kasnors mestels rysuleli ZOLYTES.AS IRGI NORIU VIZIJAS MATYTI."
Ne visi gali, o tik tie, kurie yra atsidūrę panašiose situacijose, atsisakę savo tikėjimo ir eegzortuoti:

"Ivanas 08:22 02.01.2012 Šitas berniukas pavarde ŽĖKAS tikrai žino,kad bus pasaulio pabaiga nes jo giminaitis iš tėvo pusėa MVD podpolkovnikas GINTAUTAS ŽĖKAS mokėjo padaryti "puikų konjaką" iš lenkiško medžio spirito,nuo kurio mirė jis pats ir,jo draugas Bakšys irgi podpolkovnikas,o štai šių abiejų draugas MVD polkovnikas KAZYS VOSYLIUS pasaulio pabaigą at šventė dar sovietmečiu.Šitiems dviems pasaulio pabaiga atėjo vėliau,mat jie buvo jaunesni už pulkininką. Pastaba ,-podpolkovninko brolis veikiamas medinio "konjako" pasikorė." Viskas aišku. Egzorcistai Žėkams tikrai reikalingi, nes ten , kur miršta ne savo mirtimi, tai velniavos ir toliau vyksta. Tokių atvejų visame pasaulyje tūkstančiai. Pranešiu Arnoldukui iš Rūklos, gal išlaisvins nuo tų demonų, kurie tuos žmones paties Ivanai paminėtus nuskriaudė, teilsisi jie ramybėje... Žėkai skubiai kreipkitė į L EGZORCISTŲ Asociaciją.Jūsų giminėje siautėja demonai apsimetę devais , pasivadinę titanais... Gal kas anksčiau , kaip ir dabar užsiiminėjo burtais ar nekromantija, okultizmu. Onute ir Povilai, žinau, kad lankėte okultistų paskaitas Alytuje, Kaune, patariu išsilaisvinti, nes tai sustiprina demonų veikimą. Knyga " Aklas aklųjų vadovas" kaip tik jums, brangieji buvę krikščionys Žėkai. Ivanui dėkui!

Anonimiškas rašė...

Žėko tėvas turbūt gyvas, ar irgi ne?

petras rašė...

To neblogai ir vėlesniems
"neblogai gyvena, neblogai žėkai. moka prasukti savo ir mūsų smegenis... o dėl to, kad ima iš mūsų, o tikri šventieji duoda mums. tuo tik skirias tikri pranašai nuo netikrų, kad vieni ima, o kiti byzniauja imdami energiją iš Dievo, ja prekiaudami, lyg patys negalėtume paimti... bet energija titanų ar vampyrų tik ligotiems, sveikiems protiškai raikia tikrojo Dievo pagalbos.. ne titanų, o ne.." O ką daryt protiškai nesveikiems, lolišvilininkams... pripratusiems prie atidavimo turtų, įsivaizduojantiems, kad dievams, o vėliau išaiškėjo, kad titanams, jų apaštalams." Dvasinis pelnas neblogas, žmonės jų vežami.

Linas rašė...

kas tie titanai ar titnagai, nieko negirdėjau?

Anonimiškas rašė...

1
sigesui,
2012 01 12 19:59tau atsako:o povils rašo :Merkinės piramidė "Kurdami mūsų Aukščiausiąjį – Dievą Tėvą, jie
įterpė į Jį ne tik kuriantįjį (gėrio), bet ir griaunantįjį (blogio) pradą.
Griaunančiojo prado tikslas – užgniaužti kuriantįjį pradą bei
sugražinti mūsų Kūrėją atgal į titanų priklausomybę."
kur mona prots buvą da ir diedų ty česukuosna nutempti, nors reikėja gydytis vistiek pas daktarų... neblūdyket, Kristaus čia nier, šventės nepaminėtos, likom nepasveikinti, tik bažnyčios tai padarė.Nuon kada titanai dievai???
"Titanai, pakylėtieji valdovai, Povilo dievukas ir t.t. Nėra nei lemūrai nei dar kas nors. Tai realios dvasinio pasaulio būtybės, su kuriomis ezoterinių praktikų dėka yra užmezgami kontaktai. Šiuo metu skaitau labai gerą knygą - Ezoterikos iššūkis krikščionybei, tai sužinojau labai daug įdomybių. Tas dvasines būtybes mūsų religija vadina vienu apibendrintu terminu - piktosios dvasios. Jų yra ištisa hierarchija. Tai buvę angelai, dėl išryškėjusių blogų polinkių atskirti nuo Dievo. Tai neapsakomai didelio intelekto sutvėrimai, kurie turi milijonų metų patirtį ir žinias. ezoterikams ganėtinai yra lengva užmegzti kontaktus su šiais subjektais, nes jie yra labai arti mūsų substancine prasme. Dažnai, kontaktų užmezgimams ir dvasinėms iniciacijoms yra pasitelkiami įvairūs ritualai ir ritualinės erdvės - kaip piramidė. Šios dvasinės būtybės siekia įdiegti žmogui atvirkščią savęs supratimą nei to moko Dievas. Jos traukia žmogų į įvairius malonumus, sukuria iliuziją, neva žmogus pats gali tapti Dievu, siūlo jam pasisemti dvasinių žinių per jogą, meditaciją, taip sukuriant energetinį, dvasinį ryšį su tomis būtybėmis (demonais). Kadangi tos būtybės kažkada buvo angelai, todėl yra išsaugojusios galimybę prisidengti buvusiu pavidalu: šviečiantys siluetai, gražūs fiziniai bruožai. Tačiau visa tai tik vilionės dvasiškai silpniems ir patikliems žmonėms."

Felix rašė...

"Kurdami mūsų Aukščiausiąjį – Dievą Tėvą, jie
įterpė į Jį ne tik kuriantįjį (gėrio), bet ir griaunantįjį (blogio) pradą.
Griaunančiojo prado tikslas – užgniaužti kuriantįjį pradą bei
sugražinti mūsų Kūrėją atgal į titanų priklausomybę."
Vardo kilnesnio už Viešpatį kito nėra. Tad titanai arba demonai atskiria mus nuo Tikrojo Viešpatis Dievo Sutverėjo. Jis yra Gėris,Meilė. Melagių karalaitis Titanas per apaštalą Povilą Žėką bando mus atskirti nuo Dievo Gėrio , Meilės . Tas atskyrimas ir yra PRAGARAS, kuris gręsia amžiams, nes kito Dievo nėra, kaip Viešpats Jėzus Kristus...

Titanomanija??? rašė...

Kaimiečiui kaimietė

KAIMIETI, aš rašiau šį komentarą jau iš kitų esamų. Rašiau, nes jiems pritariu. :)

"O kodėl kryžių laikot tik kakinimo priemone, kodėl ne šviesos - ugnies išgavimo simboliu."
KAIMIETI, tiek aš , tiek kiti krikščionys, kiek teko skaityti - kryžių laiko šventu . Kristus per jį atpirko visą žmoniją, pasaulį. Antroji Jūsų klausimo dalis , kaip burtininko ar mago. Kryžius šventas tik ten, kur garbinamas Viešpats Jėzus Kristus. Be Kristaus jis nieko nereiškia. Kryžių iškreipia ar naudoja magijai burtininkai, New age . Kryžiaus išniekinimas per magiją, kaip duotoju atveju Merkinės piramidės stripinyčioje ir prieš voratinklinį gaubtą trijų medinių, kur nukryžiuota Dievo Švenčiausioji Trejybė, o ir patys strypai pavadinti trejybiniu neaiškaus dievo vardu, prilygsta arba yra satanizmas - titanizmas. Aiški titaniomanija, kai dievas čia ne Asmuo, o tik kažkokia titaniška energija.

" Prisipažįstu, kad man aplamai tiek Česiukų, tiek , visi kiti kryžiai nepatinka. Mane slegia, kad visas kraštas prisėtas romėnų kankinimo įrankiais su pakabintais nuogais žmonėmis. Tuo labiau, kad į mano kraštą jis atneštas krauju, ugnimi ir politiniais manevrais."
KAIMIETI, žegnokitės, jei ant kryžių matote nuogus žmones. Tai jau liga. Politiniai manevrai žmonių,kurie tik įtraukė krikščionis, kuriuos kaltina, kaip ir dabar piramidininkai . NUOLATINIS KALTINTOJAS, SUVEDŽIOTOJAS IR MELAGIS LIUCIFERIS. KAI JĮ SUGAUNAM MELUOJANT - PRADEDA KALTINT KITUS!

" Pagal egzorcistus kaip ir požymis, kad esu velnio apsėstas." Apsėdimo požymiai aprašyti Marijos radijo puslapyje Egzorcistas.lt Daug baisiau už apsėdimą yra žmogaus dvasios užvaldymas, kai toks asmuo bendrauja su demonais, o sako, kad su dievais. Nepripažįsta, jog demonai egzistuoja, nes jie taip diktuoja. Povilo Žėko atvejis atitinkantis mano paminėtąjį. Reikia maldų už Jį, kad sugrįžtų žmogelis į Bažnyčią, kuriai priklausė, kurioje gavo Krikštą. IŠVADUOTI GALI EGZORCISTAI!

"Žiūrėdamas iš katalikiškos pusės ir suvokimo turiu su jumis sutikti. Džiaukitės Kristuje, bet prievarta negelbėkit tų kurie to nenori. Sąžiningai naudokitės savo žiniomis ir išmintimi, skleiskit ją kitiems, bet nesmerkit kitaip mastančių. Nebūkit tokie tikri, kad jūs vieninteliai teisingi. Esu ne su jumis, bet netoli. IP: 89.117.245.158"

KAIMIETI, jei nestabdome tarnaujančių demonams, tai tampame jų dalininkais. Kiekvieno pareiga perspėti tuos, kurie klaidina kitus savo raštais, darbais, magija. Povilas neklysta,bet užvaldytas demonų titanų taip rašo, praktiškai klauso jų, vykdo jų demoniškus nurodyms. Jei ne , tada galima įtarti ligą. Žėkams, visiems Merkinės stripinyčioje pabuvojusiems, atlikinėjusiems New age ritualus "piramidėje", pasirašiusiems į " širdžių šventovę- vienybę", kurie buvojo prie trijų medinių satanistinių kryžių, priėmė Liuciferio " komuniją" , vandenį tenai , reikia kreiptis į savo konfesines Bažnyčias, prašyti grįžimo atgal ir išlaisvinimo malonės nuo titanijos iš VIEŠPATIES DIEVO ŠVENTOSIOS DVASIOS. EGZORCISTAI TIKRAI PADĖS!

Tiesus klausimas rašė...

Apsišaukelis titanų pranašas

Žėka iš Merpiramidos rašo: "Žmonės vartos Dievo Tėvo bažnyčioje pabuvojusį vandenį bei paplotėlius ir tokiu būdu pasisems energijos, būtinos siekiant išgyventi fiziškai bei tobulėti dvasiškai. Be to, šventovėje bei šalia jos susirinkę žmonės įgaus savybę gydyti vienas kitą energijomis, kurios sklis tiesiogiai per jų rankas maldos metu."
Atsako buvęs Žėko svetainės moderatorius, kai suprato titanų vampyrų, demonų klastą. Jis rašo: ar dėl Povilo ir piramidės... Buvau dar jaunas savo tikėjimo kely ir kuo toliau, tuo aiškiau darosi jog klaidingą tikėjimą palaikantys objektai nuo oficialiosios Bažnyčios yra klaidingi keliai. Kaip galima teikti kažkokius falsifikuotus "sakramentus"? Erezija ir Liuciferio apgaulė. Tikrieji sakramentai buvo įsteigti Jėzaus Kristaus per Apaštalų sostą, kuris dar išliko iki šių dienų, kad ir kiek klaidų buvo padarę Jo atstovai... Įgaliojimai, kiek suprantu, yra labai svarbus dalykas. Tai jūs man pasakykit, kas kitas davė Povilui įgaliojimą teikti "sakramentus", jei ne Liuciferis? Nenustebčiau, jei užsiaugintų barzdą ir pasiskelbtų pranašu, kuriam tuos įgaliojimus Dievas davė... Nepamirškit, kad bus pilna apsimetėlių ir didžių stebuklų vykdytojų. Juk ir Liuciferis buvo šviesos nešėjas."

Piramidyjes garbiėjai rašė...

." Merkiniės piramidiės garbėjai nuor mums padarytie pasaulio pabaigų. Povilo tytanai laba gudrūs, slaptoj atyma mūsų dūšias. Skaiteu Žiekų knyngą, sielos ty akcentuja glavniausios. Dvasios tyk vieno sorto, tytanai. Vanas mus nuor gražuoju aniem priduot. Sielas valdzys tos dvasios piktos pagal anų chatas,mini Žieka, kažkokias šeimas po 12 asabų. Kožnas turės, kaip myslyju atsivest tiek anų tytanam unt tų chatų arba gaspadorstvų. Valdys energijjom. Merkinės piramidės įkūrėjas: “Pasaulio pabaigos nebus“...Ter TV mini, kad liks tik kas dešimtas arba apie 10 procentų dabartinės populiacijos žmonių. Nepamišimas kartais? Povilas Žėkas teigia, kad pasaulio pabaigos nebus, tačiau kataklizmams pasiruošti būtina. Reikia, esą, įsirengti slėptuves, sukaupti maisto atsargas mažiausiai trims dienoms. “Maistas negali būti vienos rūšies, nevalia pamiršti vitaminų, galima įdėti į maisto davinį keletą tų dalykų, kuriais mėgaujamės, nes reikės nuraminti nervus”, – sakė Merkinės piramidės įkūrėjas. Povilo nuomone, tai gali būti šaldytas, konservuotas, džiovintas maistas, reikėtų neužmiršti ir grūdinių kultūrų, medikamentų, dezinfekcijos priemonių, vandens, būtiniausių buities reikmenų, ypač baterijų apšvietimui, nes elektra esą bus dingusi. Povilai, nežinom, kaip išlaikyti šaldytą maistą be elektros. Titanai šaldys?

Titanai Česukuos rašė...

09 Domėkites spausdinti
Patarimas: Perskaitykite knygą Aleksandr Dvorkin "Sektos" Totalitarinių sektų
apžvalga.Ši knyga supažindina su visomis sektomis ir naujais
judėjimais.Suprasite,kad labai pavojinga praktikuoti kažkieno sukurtus
neaiškius dalykus.Negali būti piramidė šventovė,mūsų šventovė yra
bažnyčia.Būkite atsargūs ir neapsunkinkite savo gyvenimo.Jei esate
silpni,palūžę ir pasimetę,susiraskite gerą dvasininką ir nueikite
pasikalbėti.Melskitės,lankykite bažnyčią,prašykite vienuolių
dvasinės pagalbos,lankykitę adoraciją,ieškokite tikinčių žmonių ir
pakilsite.Jei sergate kreipkitės į medikus,nes galbūt, kiekviena diena
yra brangi ir nešvaistykite veltui laiko.Tikėkite ir prabusite.Linkiu
nepaklysti ir atsitiesti."Merkinės piramidės įvaizdis(netikra, be sienų). Titanai bando ją panaudot, kaip masalą.

Merkpiramidės wampyrai rašė...

Merkpiramidieje titanai , tai wampyrai " Ieva taip pat truputį pramerkė vieną akį. Jos smalsumą patraukė vidury piramidės išdėstyti mediniai indeliai, panašūs į ostijas. Ieva nesusivaldė ir vieną jų atidengė. Plokšti ir apvalūs „pinigėliai“. Pasirodo, kad aplinkinės bažnyčios čia energetiškai pakrauna komuniją. Ieva prisipylė butelį nematoma energija pakrauto vandens, tačiau akivaizdu, kad ją šoks dvasingumas truputį nuvylė." Hmm... rašo Žėkas, kad devo tėvo sakramentas, o pasirodo, kad vampyruoja aplinkines bažnyčias. Vadinasi tiesa, kad titanai yra vampyrai. Net aplinkines bažnyčias vampyruoja. Titanai, pakylėtieji valdovai, Povilo dievukas ir t.t. Nėra nei lemūrai nei dar kas nors. Tai realios dvasinio pasaulio būtybės, su kuriomis ezoterinių praktikų dėka yra užmezgami kontaktai. Šiuo metu skaitau labai gerą knygą - Ezoterikos iššūkis krikščionybei, tai sužinojau labai daug įdomybių. Tas dvasines būtybes mūsų religija vadina vienu apibendrintu terminu - piktosios dvasios. Jų yra ištisa hierarchija. Tai buvę angelai, dėl išryškėjusių blogų polinkių atskirti nuo Dievo. Tai neapsakomai didelio intelekto sutvėrimai, kurie turi milijonų metų patirtį ir žinias. Ezoterikams ganėtinai yra lengva užmegzti kontaktus su šiais subjektais, nes jie yra labai arti mūsų substancine prasme. Dažnai, kontaktų užmezgimams ir dvasinėms iniciacijoms yra pasitelkiami įvairūs ritualai ir ritualinės erdvės - kaip piramidė. Šios dvasinės būtybės siekia įdiegti žmogui atvirkščią savęs supratimą nei to moko Dievas.Jie patys yra demonai, o prisistato įvairiai kelių devų vardais.Tikėjimas, ritualai Merkinės piramidės karkase yra TITANIOMANIJA.Tai liga, kai žmones neatskiria Dievo nuo tų, kurie prisistato devais. Šiuo Žėkų mokslo atveju titanų titanai.
Ar negalima eiti tiesiogiai į aplinkines ar į savo bažnyčias? Kam viską imte per tuos baisuoklius wampyrus. Šydijas !

Linas rašė...

Nu kaip jau kam - kam stebuklingi paveikslai, vietos ir atlaidai su plotkom katalikiški, kam piramidos atlaidai. Aš gal ir tamsus, bet skirtumo didelio nematau - ir čia ir čia panašūs ritualai, panašios pretenzijos į stebūklingas vietas, stebūklinga veikimą ir t.t.

To Linas rašė...

Linai, jūs visiškas indeferentas, ar dar nesusitūpėjęs? Skirtuma yra diedelis tarp magijos New age Česukuose ir Bažnyčiose, kurias įkūrė Kristus. Merkpiramidės karkase garbinamas titanas arba, kaip skaitėte wampyrs .Bažnyčiose Dievas Sutverėjas, o voratinklinėje česukų piramidės kūrėjas, bent žiekiukai taipos rašo. Pasidomėkit daugiau,,, aš supratau tų titanijų veiklą iš žiekų grafomanijos, garbinančios titanus. Ar tai ne titaniomanija???

Liudija rašė...

Piramidės karkaso
titanai, tai wampyrai .Liudija: " Ieva taip pat truputį pramerkė vieną akį. Jos smalsumą patraukė vidury piramidės išdėstyti mediniai indeliai, panašūs į ostijas. Ieva nesusivaldė ir vieną jų atidengė. Plokšti ir apvalūs „pinigėliai“. Pasirodo, kad aplinkinės bažnyčios čia energetiškai pakrauna komuniją. Ieva prisipylė butelį nematoma energija pakrauto vandens, tačiau akivaizdu, kad ją šoks dvasingumas truputį nuvylė." Hmm... rašo Žėkas, kad devo tėvo sakramentas, o pasirodo, kad vampyruoja aplinkines bažnyčias. Vadinasi tiesa, kad titanai yra vampyrai. Net aplinkines bažnyčias vampyruoja. Titanai, pakylėtieji valdovai, Povilo dievukas ir t.t. Nėra nei lemūrai nei dar kas nors. Tai realios dvasinio pasaulio būtybės, su kuriomis ezoterinių praktikų dėka yra užmezgami kontaktai. Šiuo metu skaitau labai gerą knygą - Ezoterikos iššūkis krikščionybei, tai sužinojau labai daug įdomybių. Tas dvasines būtybes mūsų religija vadina vienu apibendrintu terminu - piktosios dvasios. Jų yra ištisa hierarchija. Tai buvę angelai, dėl išryškėjusių blogų polinkių atskirti nuo Dievo. Tai neapsakomai didelio intelekto sutvėrimai, kurie turi milijonų metų patirtį ir žinias. Ezoterikams ganėtinai yra lengva užmegzti kontaktus su šiais subjektais, nes jie yra labai arti mūsų substancine prasme. Dažnai, kontaktų užmezgimams ir dvasinėms iniciacijoms yra pasitelkiami įvairūs ritualai ir ritualinės erdvės - kaip piramidė. Šios dvasinės būtybės siekia įdiegti žmogui atvirkščią savęs supratimą nei to moko Dievas.Jie patys yra demonai, o prisistato įvairiai kelių devų vardais.Tikėjimas, ritualai Merkinės piramidės karkase yra TITANIOMANIJA.Tai liga, kai žmones neatskiria Dievo nuo tų, kurie prisistato devais. Šiuo Žėkų mokslo atveju titanų titanai.

Linas rašė...

Ar titanijos ar litanijos, ar čia kokie paplotėliai ar ten kokie paplotėliai, nematau jokio skirtumo. Pastatai gražūs, zabova žmogeliams ir tiek

Liudija rašė...

Tonu
" ir ką - teko pabuvot pernai pavasarį Česukuose, Povilas sakė, kad rugsėjyje drebės žemė ir grims štatai po vandeniu, po to taip pat sakė, jei nenugrims, tai tada gal ir pats kažkiek suabejos savo pranašystėmis. Ruduo praėjo ir sausis atėjo, o viskas savo vietose tebestovi O štai dabar jau išpranašauta visuotinė pasaulio pabaiga? Verslui šitokios strašilkos yra gerai - kuo daugiau baimių žmonėms įvaro, tuo daugiau apsipirkimų vyksta, įvairių atsargų ir sėklų kaupimo, o ir piramidėje esanti nemaža aukų dėžutė, reikia manyti, kasdien netuštėja..."

Strašilkos verbuoja žmones, klauso paistalų. Kam pamėgdžioja religijas?Byzniukas ir tiek...

Vandė rašė...

Username
email
nick
comment
Vardas (būtinas)
El. paštas (nerodomas)


Povilas
dvasiniai skaitiniai gugle. Ar ne per daug titanams- wampyrams dėmesio. ziges nuorodoje radau " hidros, vampyrai ir panašūs į juos monstrai – buvę titanai." To Petras (2012-02-03 16:25:07) Dauguma nežino, todėl sigesui ir Jums atsakymas:o povils rašo :Merkinės piramidė "Kurdami mūsų Aukščiausiąjį – Dievą Tėvą, jie įterpė į Jį ne tik kuriantįjį (gėrio), bet ir griaunantįjį (blogio) pradą. Griaunančiojo prado tikslas – užgniaužti kuriantįjį pradą bei sugražinti mūsų Kūrėją atgal į titanų priklausomybę."
Tonu
" ir ką - teko pabuvot pernai pavasarį Česukuose, Povilas sakė, kad rugsėjyje drebės žemė ir grims štatai po vandeniu, po to taip pat sakė, jei nenugrims, tai tada gal ir pats kažkiek suabejos savo pranašystėmis. Ruduo praėjo ir sausis atėjo, o viskas savo vietose tebestovi O štai dabar jau išpranašauta visuotinė pasaulio pabaiga? Verslui šitokios strašilkos yra gerai - kuo daugiau baimių žmonėms įvaro, tuo daugiau apsipirkimų vyksta, įvairių atsargų ir sėklų kaupimo, o ir piramidėje esanti nemaža aukų dėžutė, reikia manyti, kasdien netuštėja..."

Piramydos devs rašė...

Piramidės devas Žėko ir krikščionio žodžiais
...." Povilas apie piramidės dievą:“ mums nežinomos esybės – titanai, susiliedamos pagimdė asmenį, kuris tapo visatų sistemos kūrėju ir valdovu. Kurdami mūsų Aukščiausiąjį – Dievą Tėvą, jie įterpė į Jį ne tik kuriantįjį (gėrio), bet ir griaunantįjį (blogio) pradą." Legendos mums kalba apie tai, kad hidros, vampyrai ir panašūs į juos monstrai – buvę titanai.( ziges nuorodoje apie tai). "Titanai, pakylėtieji valdovai, Povilo dievukas ir t.t. Nėra nei lemūrai nei dar kas nors. Tai realios dvasinio pasaulio būtybės, su kuriomis ezoterinių praktikų dėka yra užmezgami kontaktai. Šiuo metu skaitau labai gerą knygą - Ezoterikos iššūkis krikščionybei, tai sužinojau labai daug įdomybių. Tas dvasines būtybes mūsų religija vadina vienu apibendrintu terminu - piktosios dvasios. Jų yra ištisa hierarchija. Tai buvę angelai, dėl išryškėjusių blogų polinkių atskirti nuo Dievo. Tai neapsakomai didelio intelekto sutvėrimai, kurie turi milijonų metų patirtį ir žinias. ezoterikams ganėtinai yra lengva užmegzti kontaktus su šiais subjektais, nes jie yra labai arti mūsų substancine prasme. Dažnai, kontaktų užmezgimams ir dvasinėms iniciacijoms yra pasitelkiami įvairūs ritualai ir ritualinės erdvės - kaip piramidė. Šios dvasinės būtybės siekia įdiegti žmogui atvirkščią savęs supratimą nei to moko Dievas. Jos traukia žmogų į įvairius malonumus, sukuria iliuziją, neva žmogus pats gali tapti Dievu, siūlo jam pasisemti dvasinių žinių per jogą, meditaciją, taip sukuriant energetinį, dvasinį ryšį su tomis būtybėmis (demonais). Kadangi tos būtybės kažkada buvo angelai, todėl yra išsaugojusios galimybę prisidengti buvusiu pavidalu: šviečiantys siluetai, gražūs fiziniai bruožai. Tačiau visa tai tik vilionės dvasiškai silpniems ir patikliems žmonėms." Povilas Žėkas: " Dievo Tėvo bažnyčia visuomet bus atvira lankytojams. Permainų laikotarpiu žmonės šią erdvę pasieks pėsčiomis bei kitais nemotorizuotais būdais. Ryšio su Dievu kanalas čia taip pat bus atviras. Juo sklis ypatingos žinios bei patirtys. Šios šventovės lankytojai patirs didelių Dievo malonių. Bus sustiprintos jų sielos, o kūnas lengviau sveiks. Sklandžiau funkcionuos šioje erdvėje reguliariai medituojančių žmonių vidaus organai. Žmonės vartos Dievo Tėvo bažnyčioje pabuvojusį vandenį bei paplotėlius ir tokiu būdu pasisems energijos, būtinos siekiant išgyventi fiziškai bei tobulėti dvasiškai. Be to, šventovėje bei šalia jos susirinkę žmonės įgaus savybę gydyti vienas kitą energijomis, kurios sklis tiesiogiai per jų rankas maldos metu." Visi taps vienu kūnu, titano priešakyje.Taps titano vaikais... P.Žėkas: " Dievas apie Tėvą kalba: „Dievo Tėvo egzistencija jūsų žemišku supratimu apibrėžiama kaip liepsnojančioji. Dievas Tėvas jums atrodytų, jeigu jūs jį pamatytumėte, kaip liepsningasis ugnies kamuolys....“

Širdis titano piramidės vidury rašė...

Povilas apie piramidės dievą:“ mums nežinomos esybės – titanai, susiliedamos pagimdė asmenį, kuris tapo visatų sistemos kūrėju ir valdovu. Kurdami mūsų Aukščiausiąjį – Dievą Tėvą, jie įterpė į Jį ne tik kuriantįjį (gėrio), bet ir griaunantįjį (blogio) pradą."
Aha, tapo kūrėjas ir valdovas.Nuo kada , Povilai, titanas yra aukščiausias? Kodėl aukščiausias, jei Dievas Sutverėjas yra visur. TAvo, Merpyramyda tas devas tievas titanas arba satanas man baisus, o ir vampyras. Žmonės neatskiria Dievo Tėvo Sutverėjo nuo Merkinės piramidės karkasinio voratinklio valdovo kūrėjo, kuris surenka mus visus į tą velniškąją širdį strypų vidury.SUTVERĖJAS IR KŪRĖJAS,TAI NE TAS PATS. Titanų gudrybė.Kiekvienas žodis turi reikšmę. Įgudę dvasininkai, žinodami bibliją, dvasios peripetijas tai pastebi. O žmonės, išgirsta žodį devas, bėga kulvirkšti, nesusimąstydami, kas po tuo žodžiu, kaip sako Algis slepiasi. Taip pakliūva ant titanų kabliuko Merkinės(Česukų) titanų valdose.Žėkai taip pat...nesusimąsto,kunigų atsisako.

LIUDIJA rašė...

Tikras wampyras . Aplinkines bažnyčias Merkinės piramidės devas titanas nuor vampyruot.Štai kodėl siautėja : Merkpiramidieje..titanai , tai wampyrai . Liudija:" Ieva taip pat truputį pramerkė vieną akį. Jos smalsumą patraukė vidury piramidės išdėstyti mediniai indeliai, panašūs į ostijas. Ieva nesusivaldė ir vieną jų atidengė. Plokšti ir apvalūs „pinigėliai“. Pasirodo, kad aplinkinės bažnyčios čia energetiškai pakrauna komuniją. Ieva prisipylė butelį nematoma energija pakrauto vandens, tačiau akivaizdu, kad ją šoks dvasingumas truputį nuvylė." Hmm... rašo Žėkas, kad devo tėvo sakramentas, o pasirodo, kad vampyruoja aplinkines bažnyčias. Vadinasi tiesa, kad titanai yra vampyrai. Net aplinkines bažnyčias vampyruoja."

Povilas apie piramidės dievą:“ mums nežinomos esybės – titanai, susiliedamos pagimdė asmenį, kuris tapo visatų sistemos kūrėju ir valdovu. Kurdami mūsų Aukščiausiąjį – Dievą Tėvą, jie įterpė į Jį ne tik kuriantįjį (gėrio), bet ir griaunantįjį (blogio) pradą."
Aha, tapo kūrėjas ir valdovas.Nuo kada , Povilai, titanas yra aukščiausias? Kodėl aukščiausias, jei Dievas Sutverėjas yra visur. TAvo, Merpyramyda tas devas tievas titanas arba satanas man baisus, o ir vampyras. Žmonės neatskiria Dievo Tėvo Sutverėjo nuo Merkinės piramidės karkasinio voratinklio valdovo kūrėjo, kuris surenka mus visus į tą velniškąją širdį strypų vidury.SUTVERĖJAS IR KŪRĖJAS,TAI NE TAS PATS. Titanų gudrybė.Kiekvienas žodis turi reikšmę. Įgudę dvasininkai, žinodami bibliją, dvasios peripetijas tai pastebi. O žmonės, išgirsta žodį devas, bėga kulvirkšti, nesusimąstydami, kas po tuo žodžiu, kaip sako Algis slepiasi. Taip pakliūva ant titanų kabliuko Merkinės(Česukų) titanų valdose.Žėkai taip pat...nesusimąsto,kunigų atsisako.

NETINGĖKIT SKAITYTI rašė...

PIRAMIDĖS TITANŲ IŠDAIGOS Jei rūpi Merkinės " piramidės" titanų , Povilo dievukų išdaigos plačiau skaitykite google pagal raktinius žodius: 1. Klauskunigo.lt ( vietoj raktiniai žodžiai: Merkinės piramidė, nuodėmė, abortas. 2. Merkinės piramidė - titanai. 3.Dvasia - Merkinės piramidė. 4. Merkinės piramidė, klausimai - atsakymai. 5. Merkinės piramidė ir New age, sinkretizmas. 6. Egzorcistas.lt ir kitus, iškilusius klausimus skaitymo eigoje. Povilo Žėko raštai apibūdinami, kaip klaidamokslis. Knyga" Žodis, apšviečiąs pasaulį" taip pat. Klauskunigo.lt pataria visiems nepailsti, ieškoti, netingėti...Sekmės!

APIE TITANŲ DEVUS rašė...

"144. Čiapat atsakymas2011- Povilas apie piramidės dievą:“ mums nežinomos esybės – titanai, susiliedamos pagimdė asmenį, kuris tapo visatų sistemos kūrėju ir valdovu. Kurdami mūsų Aukščiausiąjį – Dievą Tėvą, jie įterpė į Jį ne tik kuriantįjį (gėrio), bet ir griaunantįjį (blogio) pradą." Legendos mums kalba apie tai, kad hidros, vampyrai ir panašūs į juos monstrai – buvę titanai.( ziges nuorodoje apie tai). " Povilas yra parapsichologų draugas ir pats naudojantis jų praktikas: AUM šauksmus , Satje Sai Babos mokymus, Ošo bedievišką meditaciją, " ir t. t. rasta pažinimo kelio puslapio saituos jo paliudijimai. Svais, pažinimo kelias saitų buvęs moderatorius liudija dabar:“ Kaip galima teikti kažkokius falsifikuotus " sakramentus" ? Erezija ir Liuciferio apgaulė. Tikrieji sakramentai buvo įsteigti Jėzaus Kristaus per Apaštalų sostą, kuris dar išliko iki šių dienų, kad ir kiek klaidų buvo padarę Jo atstovai... Įgaliojimai, kiek suprantu, yra labai svarbus dalykas. Tai jūs man pasakykit, kas kitas davė Povilui įgaliojimą teikti " sakramentus" , jei ne Liuciferis?“ PPNB atsako Loretai: Ar galiu skaityti Povilo Žėko raštus, o taip pat vykti Į Merkinės piramidę. Komentarai Merkinės bažnyčios puslapyje, kitur nurodo, kad tai prieštarauja Bažnyčiai. Ar tikrai taip?... Atsakymas: Jeigu esate katalikė ir norite gyventi oriai, kaip Dievo vaikas, skaitykite Šventąjį Raštą ir Katalikų Bažnyčios katekizmą, nesileiskite vedžiojama už nosies netikrų pranašų. Jeigu Jums pakeliui su New Age, tada galite nekreipti dėmesio į Katalikų Bažnyčios įspėjimus. „ „Apie Dievo Tėvo ir Šventosios Dvasios nukryžiavimą, tai negali būti net jokios kalbos. Visa Dievo Švenčiausioji Trejybė nukryžiuota negali būti. Juk jie niekada nemirė. Širdies, paukščio, akies prikalimas ant pagoniškų kryžių kvepia SATANIZMU.“ Pažinimo kely Jurgisb.Ten pat: Saliamonas rašo: “Man atrodo su tais kryžiais yra taip: Povilas užsakė tris “belenkokius” medinius kryžius, o koks nors tų kryžių drožėjas pridrožė tai, kas jam šovė į galvą. Gal vienodų daryti nenorėjo tai ilgai nemąstęs “nukryžiavo” visą Trejybę. Kadangi anas labai giliai į simbolių prasmes nesigilino, o Povilas nebūdams kataliku – tuo labiau, tai ir gavosi toks lepsusas“ PAGAL KNYGĄ " AKLAS AKLŲJŲ VADOVAS" ČESUKŲ PIRAMIDĖ YRA PAMINKLAS PRAGARUI, JOS DIEVUI TITANUI! Urbokida išmintingai rašo ir perspėja mus aklai neklausyti kiekvieno kalbančio belenką: “Bet jei nieko nežinai, tai pradedi tikėti, kad Merkinės piramidė išgelbės pasaulį… Nieko asmeniško, bet man gaila sudarkyto kraštovaizdžio… Suprantu, kad Dievas pakuždėjo, bet yra kam Dievas pakužda iššaudyt savo griupiokus…Gal ne veltui yra tarpininkai – dvasininkai – kad nefiltruotos žinutės žmonių nepasiektų…” ... P.Žėkas: " Dievas apie Tėvą kalba: „Dievo Tėvo egzistencija jūsų žemišku supratimu apibrėžiama kaip liepsnojančioji. Dievas Tėvas jums atrodytų, jeigu jūs jį pamatytumėte, kaip liepsningasis ugnies kamuolys...." PATIKĖJOM,POVILAI, LABAI PATIKĖJOM!

zitė rašė...

dabar patikėjau, kad nuskreudeu vakus , savą, ne kokių titanų, bo metiau ne kart litukus po kryžias toj merkinės piramidiej,fe , supratau, kad viskas diabolams , jų energiją papildžiau, kaip ten tų tytnagių ar velnių kokių ..

raganius l. rašė...

doremi "be to sutvėrėjas nesivargins kalbėtis su povilu vat, nežinau su kokia dievybe jis plepa", rašo savo raštuos gugle, kad su titanais. Anie skaičiau, kad wampyrai.
ja, ja wampyrai , ištrauk ligas donorams... serga jie dėlei neatiduotos energijės... meilės...
wampyrams tokių reik, ilgam, po gydymo jie lieka ilgam, gal su visam.. na visam laikui iki smertes...

Vandė rašė...

Demonai įsisiautėjo Česukų Žėkų valdose
DOMINA MERKINĖS PIRAMIDĖS TITANŲ IŠDAIGOS? Jei norite išsivaduoti ir rūpi Merkinės " piramidės" titanų , Povilo dievukų išdaigos plačiau skaitykite google pagal raktinius žodius: 1. Klauskunigo.lt ( vietoj raktiniai žodžiai: Merkinės piramidė, nuodėmė, abortas. 2. Merkinės piramidė - titanai. 3.Dvasia - Merkinės piramidė. 4. Merkinės piramidė, klausimai - atsakymai. 5. Merkinės piramidė ir New age, sinkretizmas. 6. Egzorcistas.lt ir kitus, iškilusius klausimus skaitymo eigoje. 7. Merkinės piramidė ,pasaulio pabaiga. Povilo Žėko raštai apibūdinami, kaip klaidamokslis. Knyga" Žodis, apšviečiąs pasaulį" taip pat. Klauskunigo.lt pataria visiems nepailsti, ieškoti,aiškintis, netingėti... skaityti KBK . Sekmės!? IŠSIVADUOKIT,KOL DAR GALIT, KOL DAR ESAT GYVI!GYVI!

Vandė rašė...

Demonai įsisiautėjo Česukų Žėkų valdose
DOMINA MERKINĖS PIRAMIDĖS TITANŲ IŠDAIGOS? Jei norite išsivaduoti ir rūpi Merkinės " piramidės" titanų , Povilo dievukų išdaigos plačiau skaitykite google pagal raktinius žodius: 1. Klauskunigo.lt ( vietoj raktiniai žodžiai: Merkinės piramidė, nuodėmė, abortas. 2. Merkinės piramidė - titanai. 3.Dvasia - Merkinės piramidė. 4. Merkinės piramidė, klausimai - atsakymai. 5. Merkinės piramidė ir New age, sinkretizmas. 6. Egzorcistas.lt ir kitus, iškilusius klausimus skaitymo eigoje. 7. Merkinės piramidė ,pasaulio pabaiga. Povilo Žėko raštai apibūdinami, kaip klaidamokslis. Knyga" Žodis, apšviečiąs pasaulį" taip pat. Klauskunigo.lt pataria visiems nepailsti, ieškoti,aiškintis, netingėti... skaityti KBK . Sekmės!? IŠSIVADUOKIT,KOL DAR GALIT, KOL DAR ESAT GYVI!GYVI!

Anonimiškas rašė...

TITANAI SUKŪRĖ MASALĄ

MERKINĖS PIRAMIDĖS VORATINKLIS

"SARMATA DĖL TOKIOS PUIKYBĖS NUODĖMĖS. LIUCIFERIS DĖL JOS IŠVYTAS IŠ DANGAUS. MERKINĖS PIRAMIDĖS VORATINKLYJE SARMATA NEEGZISTUOJA. LIUCIFERIO TITANAI TOLIAU TĘSIA SAVO MISIJĄ PER PUIKYBĖS IŠTROŠKUSIUS APAŠTALUS " Povilas Ž. rašo pats apie save Česukų piramidės svetainės skaitiniuose: "Povilas gauna aukščiausiojo lygmens informaciją, kurios įkvėpti žmonės priims teisingus sprendimus. Neverta šios informacijos lyginti su kitų šaltinių informacija."
Nuo kada titanų informacija tokia aukšto lygio?

"Povilas apie piramidės dievą:“ mums nežinomos esybės – titanai, susiliedamos pagimdė asmenį, kuris tapo visatų sistemos kūrėju ir valdovu. Kurdami mūsų Aukščiausiąjį – Dievą Tėvą, jie įterpė į Jį ne tik kuriantįjį (gėrio), bet ir griaunantįjį (blogio) pradą." Legendos mums kalba apie tai, kad hidros, vampyrai ir panašūs į juos monstrai – buvę titanai."
Monstrai, reiškia, pražuvo per puikybę, buvo išvyti Dievo Sutverėjo, o piramidės voratinklyje įsitaisė gudriai save vadindami kūrėjais. Sukūrė masalą, kuris yra metalurginė budelė...,pavadinta Merkinės ( Česukų)piramide po kupolu ...

Anonimiškas rašė...

Titanams pasisekė piramidės pastoliuos :APIE NEKROMANTIJĄ ARBA BENDRAVIMĄ SU DVASIOMIS.
MERKINĖS "PIRAMIDĖS " PASTOLIUOS BENDRAUJAMA PER PASTOLIŲ STRYPUS.
Visi piramidininkai,visi sigutininkai - pasistenkit Šviesos
GREIČIU BĖGT!BĖKIT ATGAL NUO MAXI ADATŲ ĮBĘSTŲ ŽEMĖSNA -MERKINĖS PIRAMIDĖS PASTOLIŲ. TITANŲ MOKSLAS PER POVILĄ ATSPINDI PRAGARĄ.JEI JIS PATINKA, AR NORIT APIE JĮ SUŽINOT- TIKS Povilo RAŠTAI.
Ne vienam teko būti liudininku, kai iškviečiamos dvasios, kurios atsakinėja į klausimus. Tai daroma su adatomis, virgulėmis, vytelėmis ar kitokiais antenų typo instrument. Česukų povilo titanai sugalvojo sujungti keletą maxi adatų, kad galėtų kalbėtis su apaštalais savą. Tos strypų pastolių figūros neva sudėtos piramidės forma. Be jokių sienų, pavadintos piramide. Dar įdomiau, kad tos maxi adatos uždarytos maxi voratinklyje. Aiškiau nerek.Povilas užsinor, kalbas su titanais( satanais), taip kaip kalbames adatų pagalba su demonais. Čia gi maxi adatos, tai ryšys su maxi demonais, gal net pačiu jų tėvu liucifer.Taip...taip

Vampyruoja aplinkines bažnyčias rašė...

"Česukų povilo titanai sugalvojo sujungti keletą maxi adatų, kad galėtų kalbėtis su apaštalais savą. Tos strypų pastolių figūros neva sudėtos piramidės forma. Be jokių sienų, pavadintos piramide. Dar įdomiau, kad tos maxi adatos uždarytos maxi voratinklyje. Povilas užsinor, kalbas su titanais( satanais), taip kaip kalbames adatų pagalba su demonais. Čia gi maxi adatos, tai ryšys su maxi demonais, gal net pačiu jų tėvu liucifer.Taip...taip"

Burtininkai arba raganiai bendrauja su demonais, netyrosiomis dvasiomis, jų klausinėja visko.Povilas savo titanus( satanus) klausinėja ir neva gauna atsakymus.Titanai arba jų apaštalai meluoja, kad sau mus laimėt... galėt apnuogint sielas.


"Merkpiramidieje titanai , tai wampyrai " Ieva taip pat truputį pramerkė vieną akį. Jos smalsumą patraukė vidury piramidės išdėstyti mediniai indeliai, panašūs į ostijas. Ieva nesusivaldė ir vieną jų atidengė. Plokšti ir apvalūs „pinigėliai“. Pasirodo, kad aplinkinės bažnyčios čia energetiškai pakrauna komuniją."

Iš tikrųjų titanai( satanai) yra wampyrai , demonai-dvasių "vagys".

doremi "be to sutvėrėjas nesivargins kalbėtis su povilu vat, nežinau su kokia dievybe jis plepa", rašo savo raštuos gugle, kad su titanais.

Žėkai kalbasi su demonais, kaip patys aprašinėja savo raštuos, tai titanais .Su jais bendrauja per strypus. Juose Povilas prašo, kad jo balsas pasiektų jų, o titanų Povilą. Taip vyksta bendravimas, kaip ir su adatomis...tik stipriau

LIETUVOS PASIRAŠIUSIEJI ŽMONĖS rašė...

NEPAMATĖ DEMONIŠKŲ TITANŲ ŽENKLŲ

Lietuvoje vienintelė tokia garsioji Česukų stripinyčia, kurioj taip ryškiai reiškiasi titanai( satanai). Pastolius vadina piramide, nes jie , povilo devai titanai gali mus apmulkinti tik tada, jei pameluoja, o mes patikim tom kvailystėm... Česukų "piramidės" valdose daug melagingų ir šėtoniškų ženklų, raštų apie devus, energijas, kryžius, pačią stripinyčią - pastolius, o įrodinėjama, kad tai piramidė. Kiekvienam , net ir protiškai atsilikusiam aišku, kodėl stiklinis gaubtas ant strypų voratinklio formos. Visa tai bendrai - metalurginė budelė. Šuo, katė ir patys žėkiukai, titanų aukos, nesupranta, kad jiems tarnauja, nes nepaklusnūs tikrajai savo bažnyčiai ir Biblijai. Surašė savo liuciperiškąją. Pagal ją bando mus visus vesti, sakydamas raštuos, kad Povilo informacijos neverta lyginti su kitomis.Taip pats save išduoda, kad elgiasi pasipuikuodamas prieš Dievą Sutverėją, o garbina pats, traukia magijom mus , kad garbintume "PIRAMIDĖS KŪRĖJĄ TITANŲ TITANĄ". TIKIUOS NE IŠ VISŲ TAI SULAUKS, NORS APIE PASAULIO PABAIGĄ KASDIEN ŠAUKS! TAI REIKALINGA, KAD ŽMONĖS PASTATYTŲ RŪSĮ ŽĖKAMS - Kad maistas nesugęstų, kuris šaldytuve netelpa.Lažinames! Ne mums stato, o sau iš mūsų aukų, pamelavo , kad viskas veltui, o pasirodo, kad pagrindinis pragyvenimo šaltinis tos aukos, titaniomanijai plėsti...

Linas rašė...

Poviliukai, a tu čia taip įnirtingai rašai?:)

Sigitas rašė...

jeje, gal atsivertė poviliukas, pamatęs, kad šėtonai jį ir visus tik vampyrina, gerau dirbt savo darbą pagal specialybę biologo.džuvėsių užteks visai šeimynai kolkas bunkery miške.

Anonimiškas rašė...

netingėket skaityt ; merkinės piramidė, titanai, demonas,šėtonas gugle.

LIŪDYTOJAI APIE DEMONUS MERKINĖS PIRAMIDĖJE rašė...

LIUDYTOJAI " SVEIKAS ŽMOGUS" : TITANŲ PASAULIO PABAIGA Žinome, kad titanai arba šėtonai įsisiautėjo ir nori pasaulio pabaigos, kad tik žmonės nespėtų atsiversti. Apie titanus, kai Merkinės ( Česukų) devus rašo patys Žėkai.Tai Merkinės piramidės pastolių po voratinkliu stiklo Kūrėjai: Sveikas žmogus liudija žmonės: " Merkines piramideje tikrai Tikrasis Dievas negydo... piramides savininkas Povilas nera Dievo pranasas, todel Dievas per ji nekalba ir neveikia...Merkines piramide yra demonu buveine, ten jie ir veikia, demonstruodami savo jega, klaidindami zmones, bandydami tokiu budu pritraukti prie saves...Pats piramide pastates Povilas yra demonu uzvaldytas ir paklusta ju valiai galbut pats to nesuprasdamas...kalba demonu inspiruojamus zodzius, kurie paskutiniu metu ypac aktyviai reiskiasi per ji, liepdami zmonems daryti nesamoningus dalykus...todel reikia buti budriems, ismokti atskirti tai kas is Dievo, o kas ne...Suprasti tikraji Dievo veikima...o kad butu lengviau tai padaryti, paskaityti sventaji rasta Biblija...ji atveria zmoniu akis tiesai, is jos sklinda Dievo sviesa..." " as irgi pritariu cia parasiusiam, kad per Merkines piramides savininka povila nekalba ir neveikia, negydo ten tokiu primityviu budu TIKRASIS VISAGALIS DIEVAS, kurio buveine yra danguje, kuris sutvere zeme ir zmones, kad joje gyventu ir vykdytu jo valia...Kiekvienas zmogus turi suprasti kokia yra DIEVO VALIA, kad galetu ja vykdyti...Apie Dieva, jo valia galima suzinoti BIBLIJOJE, nes ji yra DIEVO ZODIS...Biblija yra parasyta per tikruosius Dievo pranasus, veikiant Sventajai Dvasiai...Biblijoje yra parasyta viskas ka Dievas nori pasakyti zmonems..." VISKAS PARAŠYTA IR APIE PASAULIO PABAIGĄ ARBA APOKALIPSĘ.

apalonija rašė...

aš nesuprantu povilo česiukų miškuos gyvenancio. kaip jis nabija tun diablų titanių. klausą anų, rašo , ką jie regulyjuoja, nor , kad nies taypogyje anuos šenavotumie. poviliui su ona tytanyjai devai. vieninteliai. povilio vieno pranašystyjė taisynga, pats teyp savy apibudyna. nasuprantu ano. nabijo dievo mūsų visų, o sumyslijo diablus garbinc. atsipeikėt negal.

Zigmas rašė...

Linai, domitės Merkinės piramidė, jei rašote? Ką apie tą reiškinį manote?

ŽĖKŲ BIBLIJOS DALIS rašė...

"Ką šios sielos turi bendro su „puolusiomis“ sielomis?

Puolusios sielos jau nebeprisikels ir nebesugrįš į savo dvasines šeimas, jos per ilgai uždelsė būdamos Žemėje. Neigiamos žmonių patirtys jas taip prispaudė, kad pakilti jos jau nebesugebės ir bus išmestos iš dvasinių šeimų, jų vietoje atkuriant naujas sielas. Tokios sielos suvokia savo egzistencijos beprasmybę ir dėl to patiria skausmą, kurį išreiškia keršydamos kitoms nuo dvasinių šeimų bei Dievo neatskirtoms sieloms. Jų patirtis yra tokia neigiama, kad jos nepakeltų nei vienas žmogus, jeigu tektų tai patirti per vieną žmogiškąjį gyvenimą. Neigiamas patirtis sielos sukaupia per šimtus ar net tūkstančius gyvenimų, tai tendencingas savęs žlugdymo kelias. Šiuo atveju kalta pati siela, nes ji daugybės įsikūnijimų metu nesistengė daryti poveikio žmonių kūnams, nestabdė jų blogų įpročių, poelgių, tiesiog pasidavė inercijai ir pati dėl to nukentėjo,"Žėkų biblijos dalis, kas mūsų sielų, be dvasios laukia.

Linas rašė...

Zigmai, turiu vieną aistringą komentatorių, manau vertą perskaityt, viskū apie Poviliuką sužinosit:)

Zigmui rašė...

"as irgi pritariu cia parasiusiam, kad per Merkines piramides savininka povila nekalba ir neveikia, negydo ten tokiu primityviu budu TIKRASIS VISAGALIS DIEVAS, kurio buveine yra danguje,kuris sutvere zeme ir zmones, kad joje gyventu ir vykdytu jo valia...Kiekvienas zmogus turi suprasti kokia yra DIEVO VALIA, kad galetu ja vykdyti...Apie Dieva, jo valia galima suzinoti BIBLIJOJE, nes ji yra DIEVO ZODIS...Biblija yra parasyta per tikruosius Dievo pranasus, veikiant Sventajai Dvasiai...Biblijoje yra parasyta viskas ka Dievas nori pasakyti zmonems..."
jei Linas netur nuomonės, tai atsakys Zigmui šis coment...

Manau rašė...

Akmeninė
taisyklinga , su sienom piramidė gal ir turi gydomųjų galių, nes pats akmuo, jau yra Dievo kūrinys. Žėkų titanų sukurti tik piramidės pastoliai yra šiuo atveju optinė apgavystė…raštai parodo, kad tai reikalinga titanams – satanams, kad pagrobti mūsų dvasią. Žėkų titanų jiems padiktuotoji biblija verčia iš koto jau turimą Dievo Sutverėjo dovanotąją mums visiems…Visi ženklai esantys Merkinės (Česukų) piramidės pastoliuos po metalstiklo voratinkliu šėtoniški. Gerai įsižiūrėkite, paskaitykite, klauskite savo kunigų.

Taspat rašė...

Merkinės piramidėje , taip, kaip raganyne "New age naudojami terminai: energetika, karma, aura, čiakra, persikūnijimas, aum ir kt. Okultizmo esmė - pažadinti žmogaus slaptąsias galias, kurios yra ne kas kita, kaip dvasios galimybė susitikti su tamsiųjų jėgų pasauliu. „Užsiimdamas okultizmu ir siekdamas manipuliuoti antgamtiniu pasauliu žmogus žaidžia neleistiną žaidimą, siekia santykio su šėtonu." "Svais : „Kaip galima teikti kažkokius falsifikuotus “sakramentus”? Erezija ir Liuciferio apgaulė. Tikrieji sakramentai buvo įsteigti Jėzaus Kristaus per Apaštalų sostą, kuris dar išliko iki šių dienų, kad ir kiek klaidų buvo padarę Jo atstovai… Įgaliojimai, kiek suprantu, yra labai svarbus dalykas. Tai jūs man pasakykit, kas kitas davė Povilui įgaliojimą teikti “sakramentus”, jei ne Liuciferis?“" Šėtoninė komunija įrodo , kad jau Antikristas čia pat . piramidėj merkinėj tas pats, kaip visur . Antikristas siautėja visame pasaulyje prieš savo galą - steigiasi visokie New age maginiai ratai,piramidės. Bando visus suvienyti. Jei perskaitysite Povilo Ž. visus raštus, Urantiją ir Pakylėtųjų valdovų - ateivių info, tai pamatysite, kad gryna kopija vienų nuo kitų. Pirmoji susižavėjo magija E. Blavatskaja . Vėliau tas pseudomokslas New age išplito po visą pasaulį.Jis identiškas raganavimui. Visi daro tą patį, kalba panašiai iš sapnų, kuriuos padiktavo : titanai, ateiviai ar dar kokie velniai. Visi turi bendrą bruožą - kovoti prieš krikščionybę . Bando ją kaip nors sunaikinti. Visi tarsi viena didelė raganavimo ANTIKRIKŠČIONIŠKA ARMIJA. To armijos vardas NEW AGE. Kas manote kitaip? Google: Piramidė, Klausimai- atsakymai , KLAUSKUNIGO.Lt

Geras rašė...

Atsakymas
Dėl širdžių šventovės įsikūrimo Merkinėje - Klauskkunigo.lt
„Google“ kopija:
"Atkreipkite dėmesį, kaip mažai ir kaip neaiškiai jis kalba apie tai
ką kas ... vidiniu sukrėtimu, maniakiškomis mintimis, haliucinacijomis
ir polinkiu į prievartą."
Paskaitykime plačiau apie tai, kaip kalba mintim su titanais, Didžiuoju
Angelu dievu Povilas nuo piramidijos česukų.

Viktorija rašė...

//Tikri kryželiai tik žmonių atvežti, maži. Česukų piramidės titanams pastatyti - antikristiniai. "Povilas apie piramidės dievą:“ mums nežinomos esybės – titanai, susiliedamos pagimdė asmenį, kuris tapo visatų sistemos kūrėju ir valdovu. Kurdami mūsų Aukščiausiąjį – Dievą Tėvą, jie įterpė į Jį ne tik kuriantįjį (gėrio), bet ir griaunantįjį (blogio) pradą." Tą griaunantį pradą vykdo gerai titanai satanai. Dar Povilas Žėkas : ”Dievo Tėvo bažnyčios lankytojai turės būti aprūpinti aukščiausiuoju sakramentu – paplotėliais, pabuvojusiais pačiame kupolo bei piramidės centre. Tai Žodžio duona, nes į ją yra įskiepytas paties Tėvo Žodis. Vartodamas šį sakramentą žmogus sustiprins savąją sielą, o sielai padedant bus išsaugota ir kūno gyvybė bei sveikata.” Gudrus sumanymas, ką duos kūnas, jei savo sielą prarasiu, titanams pavesiu... Žiūžiū Česukuose, prapuolus vienam kryžiui tikram prie kelio, atsirado daug kažkokių ne tokių, kaip visur. Žiūžiū Piamidė, raudona spalva jos viduje, ratai, kryžių kuo daugiau necikrų,ugnis, kumunijė liucipero, vanduo Merkinės ( Česukų) piramidėje . Visa tai voratinklis arba spąstai titanų rezgami tiems, kurie pasitiki , trokšta raganavimo žemuogėlių paragauti.Net pasirašo kai kas, nes gi skanu.... miške, bunkeris, ezoterika, egzotika; juodas šuo, katinas, gražus raganių namukas,dėžė litams ir t. t. Pailsim...energijos iš devą titaną pasijamam. nustabu.Raštų paskaitom , nes Biblija jau nusibodo... užtenka aum paūmyt, energija devą, kaip mat ir čia... po orakulo stiklo burbulu su tūkstanciu antenų antenėlių susiryšt su titanais arba Antikristo vaikais... Biblijoj tokie titanai negirdėt, kad būtų.Demonai save užtvirtino , kad būt stipreu pasivadino titanais. O kryžei labai galingi pagal juos, energetiniai( velnių) . Kristaus silpnutis, mažutis, žmogelių atneštas prie tų galingųjų - satanistinių... Pasiimkit atgalios ...mažiukus, vežkit įn kryžių kalną arba Panaros miškus...//

atsisako kryžių, titanus slavlina -ane? man ruodos, kad tai ne nuo dievą . nebent kokio žemiausio titano numai ta Merkinijės piramidė.Ką myslijat?

AKURAT rašė...

Piramidėj Česukų
minimi raštuos, kad dievai yra ty titanai arba demonai.O povilas rašo:Merkinės piramidė – titanų būstinė: Povilas Žėkas rašo:”Tėvo egzistencija jūsų žemišku supratimu apibrėžiama kaip liepsnojančioji. Dievas Tėvas jums atrodytų, jeigu jūs jį pamatytumėte, kaip liepsningasis ugnies kamuolys….” :” “Kurdami mūsų Aukščiausiąjį – Dievą Tėvą, jie įterpė į Jį ne tik kuriantįjį (gėrio), bet ir griaunantįjį (blogio) pradą. Griaunančiojo prado tikslas – užgniaužti kuriantįjį pradą bei sugražinti mūsų Kūrėją atgal į titanų priklausomybę.” „Apie titanus sužinojau dėl to, kad domėjausi paties mūsų Dievo Tėvo prigimtimi. Titanai sukūrė būsimąjį visatų sistemos kūrėją – mūsų visų Dievą Tėvą – ir suteikė jam laisvės kūrybai. Kaip jau minėta, mums nežinomos esybės – titanai, susiliedamos pagimdė asmenį, kuris tapo visatų sistemos kūrėju ir valdovu..“
TITANAI YRA KRIKŠČIONIŠKAI KALBANT DEMONAI ARBA ANTIKRISTAI.
Titanai:
Atsiradimas: iš infointerneto
• Titanai yra gimę iš pirmosios vampyrės – Titanės, Lilith.
• Titanų tėvai dažniausiai būna Demonai.
• Titanai gali gimti tada, kai jų abudu tėvai yra Titanai, arba tada,
kai motina yra Titanė, o tėvas labai senas vampyras.

ATITINKA ŽĖKŲ RAŠTUOS MINIMUS FAKTUS: Raktas : Titanai - česukų piramidė

Asta Greita rašė...

pakomentuočiau ir aš,bet beskaitant išmintį apie trystanus pasileido viduriai.Juokas dalykas rimtas,ypač pro ašaras.

Povilas rašė...

Povilas Žėkas " Dvasinė informacija" rašo:„Apie titanus sužinojau dėl to, kad domėjausi paties mūsų Dievo Tėvo prigimtimi. Titanai sukūrė būsimąjį visatų sistemos kūrėją – mūsų visų Dievą Tėvą – ir suteikė jam laisvės kūrybai. Kaip jau minėta, mums nežinomos esybės – titanai, susiliedamos pagimdė asmenį, kuris tapo visatų sistemos kūrėju ir valdovu..“

Astute, tikrai, kad mirk iš juoko su tais Žėko aprašomais titanais. Visur radau parašyta, kad jie wampyrai...Kaip šovė į galvą Povilui juos laikyti dievo tėvais. :)

Anonimiškas rašė...

DVASIAI ATE
Visiems pasirašiusiems užu piramidės vožtuvą smegenų anomalija...noras pragaro būstinę pamatyt prieš gruodžio mėn.Povilo pranašautą apokalipsę .O gal pasiruošimas Žėkų minimam titanui atiduoti savo dvasią, palikti( prisijungti) į kundalino raudoną ratą arba žemiausią energiją, atiduodant savo geresnę titanams( šėtonams)... Prie Antikristo jungiames per jo pakrautą " kumuniją" ir vandenį.

virsmas rašė...

Atseit po mirties piramidės garbėjai ais pas titaną.Pasirašiusieji ir imantys papločius- garantiją jau turi... piramidėj sadės...

Povilas Žėkas atsako į savo paties užduotą klausimą:"Ar turės būti ruošiamas Dievo Tėvo sakramentas išbandymų metu? Dievo Tėvo bažnyčios lankytojai turės būti aprūpinti aukščiausiuoju sakramentu – paplotėliais, pabuvojusiais pačiame kupolo bei piramidės centre. Tai Žodžio duona, nes į ją yra įskiepytas paties Tėvo Žodis. Vartodamas šį sakramentą žmogus sustiprins savąją sielą, o sielai padedant bus išsaugota ir kūno gyvybė bei sveikata." Dievas Povilo Žėko štai toks Jo aprašomas : Ž.Povilas apie Česukų piramidės dievą rašo: „Apie titanus sužinojau dėl to, kad domėjausi paties mūsų Dievo Tėvo prigimtimi. Titanai sukūrė būsimąjį visatų sistemos kūrėją – mūsų visų Dievą Tėvą – ir suteikė jam laisvės kūrybai. Kaip jau minėta, mums nežinomos esybės – titanai, susiliedamos pagimdė asmenį, kuris tapo visatų sistemos kūrėju ir valdovu. Kurdami mūsų Aukščiausiąjį – Dievą Tėvą, jie įterpė į Jį ne tik kuriantįjį (gėrio), bet ir griaunantįjį (blogio) pradą. Griaunančiojo prado tikslas – užgniaužti kuriantįjį pradą bei sugražinti mūsų Kūrėją atgal į titanų priklausomybę.Mūsų sistemos valdovai yra Kristus ir Jo amžinasis priešininkas – Antikristas. Tik dvasinei šeimai priklausanti siela turi teisę sugrįžti pas Dievą.“

Anonimiškas rašė...

hmhhhmmm.... sadės, tikriausia sadės..nejau darmais parašą dieja

Anonimiškas rašė...

hmhhhmmm.... sadės, tikriausia sadės..nejau darmais parašą dieja

Maranatha rašė...

Maranatha 04:08 12.02.2012
Povilas Žėkas savo pirmajame puslapyje rašo: "Čia galėsite susipažinti su piramidės bei kupolo atsiradimo istorija, sužinosite, kokia šių objektų paskirtis bei funkcijos, kokių patyrimų turi bei kokius pokyčius išgyvena piramidės lankytojai. Tuo tarpu norintys apsilankyti piramidėje čia atras nuorodas kaip atvykti, rekomendacijas kaip atvykus elgtis, bei kontaktinius duomenis, jeigu prieš atvykdami norėsite susisiekti su piramidės komplekso įkūrėjais." Galiu trumpai į tai atsakyti išklausiusi daugelio žmonių nuomonės, perskaičiusi Žėkų knygą, kitus Povilo visus raštus: Piramidės statymą inicijavo P. Ž. antikristas arba Liuciferis per titanus. Paskaitykite plačiau: Piramidė - titanai.Žėkų knyga. Potyriai tokie, kokius nori sukelti tie wampyrai arba titanai raudonam kundalino rate. Valgant pakrautą Liuciferio komuniją ir vandenį, pasirašius dėl vožtuvo stiprumo - jie, žinoma sustiprėja, kaip po narkotikų.... . Antikristas visada prisistato devu, apsistato savais ženklais: antikristiniais kryžiais, ratais, piramidėm, vožtuvais,savo pakrauta duona ir vandeniu, meditacijom - prašymais dėl materialių dalykų, gąsdina per raganius pasaulio pabaigom, žinoma melu: buria( bus, tai nebus, daug žus, bet nieko nebus ir t.t). Matėte kur nors, kad Viešpaties tarnai, veikiami Dievo nurodinėtų ožį garbint maginiuos ratuos, antikristinius kryžius( Kristaus vargu ar rasit ten), imt vandenį, garbint titanų titaną... Jei garbiname Dievą, tai negarbinam titanų ( juos laiko dievais Povilas raštuos). Visi " piramidės" komplekse ženklai , Žėkų knyga ir kiti Povilo raštai parodo, kad garbinam patį ANTIKRISTĄ ten.Paklauskite Bralgio, kuris Lietuvoje yra vienintelis visa tai ištyrinėjęs , supratęs New age klastą tikintiems Dievu.Tokia energija titanų titanui - wampyrui, kaip tik reikalinga... ligota be abejo taip pat. Titanų titanui arba Antikristui svarbu mūsų dvasią paimt į savo nagus Kvailinam save ir kitus Ž.Povilas apie Česukų piramidės dievą rašo: „Apie titanus sužinojau dėl to, kad domėjausi paties mūsų Dievo Tėvo prigimtimi. Titanai sukūrė būsimąjį visatų sistemos kūrėją – mūsų visų Dievą Tėvą – ir suteikė jam laisvės kūrybai. Kaip jau minėta, mums nežinomos esybės – titanai, susiliedamos pagimdė asmenį, kuris tapo visatų sistemos kūrėju ir valdovu. Kurdami mūsų Aukščiausiąjį – Dievą Tėvą, jie įterpė į Jį ne tik kuriantįjį (gėrio), bet ir griaunantįjį (blogio) pradą. Griaunančiojo prado tikslas – užgniaužti kuriantįjį pradą bei sugražinti mūsų Kūrėją atgal į titanų priklausomybę.Mūsų sistemos valdovai yra Kristus ir Jo amžinasis priešininkas – Antikristas. Tik dvasinei šeimai priklausanti siela turi teisę sugrįžti pas Dievą.“ Anksčiau tikėjęs piramide, moderatorium net buvęs Svais į tai atsako: "Dar dėl Povilo ir piramidės… Buvau dar jaunas savo tikėjimo kely ir kuo toliau, tuo aiškiau darosi jog klaidingą tikėjimą palaikantys objektai nuo oficialiosios Bažnyčios yra klaidingi keliai. Kaip galima teikti kažkokius falsifikuotus “sakramentus”? Erezija ir Liuciferio apgaulė. Tikrieji sakramentai buvo įsteigti Jėzaus Kristaus per Apaštalų sostą, kuris dar išliko iki šių dienų, kad ir kiek klaidų buvo padarę Jo atstovai… Įgaliojimai, kiek suprantu, yra labai svarbus dalykas. Tai jūs man pasakykit, kas kitas davė Povilui įgaliojimą teikti “sakramentus”, jei ne Liuciferis?" Tikrai , kad taip. Yra tik V.J. K. įsteigtasis Sakramentas( Komunija). Jo priešininkas Antikristas bando pamėgdžioti tai: neva įsteigė dar aukštesnį. Išspiaukit, kas ėmėte, išsiplaukite burnas, bėkite pas EGZORCISTUS,A. Peškaitį,VYSKYPUS melsdami išsilaisvinimo ir TIKROJO DIEVO ATLEIDIMO DĖL IŠDAVYSTĖS.

Anonimiškas rašė...

Visi raganiai , New burtininkai turi jau atsistatydinti, kad melavo žmonėms...

JOANA rašė...

AR REIKALINGAS BURBULAS TITANUI ?
DVASINIKAMS,GYDYTOJAMS MEDIKAMS,VISIEMS < KURIE NORI LIKTI DIEVUJE: Ką galvojate apie tai, kokia Jūsų nuomonė? Kodėl valdžia negali sutramdyti tokių demoniškų Objektų statybos nors visos Lietuvos ir visų konfesijų dvasininkai tą suprasdami sako : TAI NEW AGE. Šis straipsnis, "Ekskursija po turgų, kuriame apsiperka raganiai" ir komentarai internete apie raganavimą leido suprast, kad Merkinės(Česukų) vadinamos piramidės Komplekse viskas yra, ką raganiai perkasi : Lietuvos Objekte Merkinės( Česukų) piramidėje tik viskas paprasčiau. Kas reikalinga raganavimui padiktavo devas titanas. Tai antikrikščioniški kryžiai, strypai su dvasiomis bendrauti, tinklas, kad gerosios dvasios angelai netrugdytų, kai meldžiasi žmonės prie trikojo ant kurio sudėti titano pakrauti blynukai, vanduo plastike, raganiški ratai , trikampiai, juoda katė, šuo, ožio įvaizdžio galva stilizuotais ragais, žvakės indo viduj, kaip pas vyriausiąją raganą Viliją, antikrikščioniškoji biblija ,daug akmenų, iš šimtai nuverstų metalo kryželių ir stiklo milžiniškas burbulas, taisyklės, kaip vaikščioti raganavimo objekte, kad nesumaišytume kortas titanams.( Merkinės ( Česukų ) piramidė - titanai). Sinkretizmas ar raganavimas Lietuvoje Sirijaus " Pakylėtieji Valdovai", Merkinės piramidė, Urantija remiasi ne Biblija, o diktavimais. Diktavimais kažkokių dvasių, neva sirijuj pasiuntinių iš pvz. Jėzaus ( mažesnėm raidėm rašo sant kumaros), o kitur, kad Santos kumara yra Liuciferis. Vadinasi, kad diktavimai nuo Liuciferio sirijaus T. Mikuškinai padiktuoti, Urantijoje panašiai, nukopijuota nuo to paties okultistės E. Blavatskajos teosofinio mokymo. Merkinės piramidės Povilas Ž. rašo, kad jo dievas didysis angelas. Povilo dievą sukūrė titanai. Vadinasi, kad tas pats Liuciferis, tik tarpininkai kažkokie titanai arba demonai. Visuose paminėtuose judėjimuose minima ženklai: piramidė, ugnis,karma, čiakra, reikarnacija, dievas neva tik energija, kuria galima žmones gydyti.To paties moko raganyno mokykla Vilniuje. Visi judėjimai, įskaitant raganynus, paremti New age.Tų judėjimų priešprieša yra krikščionybė. Vadinasi, kas sinkretizmas eina koja kojon su raganavimu. Patogu ir greita. Tačiau, jei esate pakrikštyti, verčiau apie tai paskaitykite : Klausimai- atsakymai Bažnyčios , piramidė, raganynas, Antikristas, egzorcistas.lt.... .AKLAS AKLŲJŲ VADOVAS. Jei visi pagonys, smalsuoliai lendantys piramidės Česukų tinklo gerbėjai žinotų, kad po jų mirties juos valdys dvasia šeimomis po 12 sielų,o ne Dievas, tikiuos net arti neitų, namuose neprisimintų tą baisuoklę dvasią, kuri tupi raudonam rate... kad žinotų žmonės, jog net ne angelas kalbėjo Povilui Merkinės bažnyčioje. Visa tai aprašo Žėkai savo knygoje ir Povilas atskirai raštuose Dvasinė informacija google .Švieskite, žurnalistai žmones, kad visi žinotų, ką rašo Žėkai apie Dvasią, kuriai po mirties garbėjai priklausys.Patyrinėkite ženklue, nes jie viską parodo be žodžių. Dievas SUTVERĖJAS mus moko TAI DARYTI .

E.P. rašė...

Visu pirma , kas kuo nori tuo ir tiki, visu antra, baznycia pati praso pinigu, ima is zmoniu, kuris Dievas galetu imti pinigus? Visi tikejimai yra sukurti vilioti pinigus is zmoniu..Aisku yra kazkas auksciau uz mus, yra kazkoks tikejimas kuri mes kiekvienas suprantam skirtingai. Taigi Povilas tik nori padeti zmonems, jis nei vieno zmogaus nevercia vaziuoti i merkines piramide, niekada nepraso pinigu ir neima ju is zmoniu, priesingai nei baznycios. Kam idomu isigilinkit i biblija, paskaitykit del idomumo, kiekvienam puslapi biblija pati sau priestarauja, pagal biblija moterys yra tik kekses kuriomis reikia naudotis, paskaitykit, ten net mirties nevertina, 10 dievo isakymu yra parasyta kad negalima zudyti, o biblijoje yra teiginiu kad uz kaikuriuos dalykus zudoma... Taigi zmones patys spreskit kuom tiketi

To E.P. rašė...

Iš Povilo biblijos- kas yra devas(ištrauka)

: Povilas Žėkas rašo:”Tėvo egzistencija jūsų žemišku supratimu apibrėžiama kaip liepsnojančioji. Dievas Tėvas jums atrodytų, jeigu jūs jį pamatytumėte, kaip liepsningasis ugnies kamuolys….” :” “Kurdami mūsų Aukščiausiąjį – Dievą Tėvą, jie įterpė į Jį ne tik kuriantįjį (gėrio), bet ir griaunantįjį (blogio) pradą. Griaunančiojo prado tikslas – užgniaužti kuriantįjį pradą bei sugražinti mūsų Kūrėją atgal į titanų priklausomybę.” „Apie titanus sužinojau dėl to, kad domėjausi paties mūsų Dievo Tėvo prigimtimi. Titanai sukūrė būsimąjį visatų sistemos kūrėją – mūsų visų Dievą Tėvą – ir suteikė jam laisvės kūrybai. Kaip jau minėta, mums nežinomos esybės – titanai, susiliedamos pagimdė asmenį, kuris tapo visatų sistemos kūrėju ir valdovu..“ TITANAI YRA KRIKŠČIONIŠKAI KALBANT DEMONAI ARBA ANTIKRISTAI. Titanai iš istorijos: Atsiradimas: iš infointerneto •Titanai yra gimę iš pirmosios vampyrės – Titanės, Lilith. •Titanų tėvai dažniausiai būna Demonai. •Titanai gali gimti tada, kai jų abudu tėvai yra Titanai, arba tada, kai motina yra Titanė, o tėvas labai senas vampyras.


Stebėtojas

Pažystami vežė sergantį tėvuką į tuos pragaro vartus. Lauke pasakojo išrikiuota juodosios keramikos vazos į kurias dedama didelės sumos už įėjimą, atsieit savanoriškos aukos.
Tačiau vos grįžo namo, kadangi tėvukas buvo labai tikintis, jam nepadėjo piramidė ir vos tik pasiekė lovą, numirė.

Tai ne dangui rašė...Žmonės geriau renkasi velnių titanyčią nei Bažnyčią. Būriasi horais,užuot likę Dievo vaikais. Raganiai visus veda pragaran- filmą pažiūrėt verta Cesuku- zeku piramide, igyvendintas 3d metodas, kaip issikviest demona. Demonai isskvieciami apskritime nubrezus trikampi su atitinkamais zenklais- simboliais kampuose, ir kalbant atitinkamus zodzius. Kas tingi biblija ir knygas skaityt, paziurekit seriala 'supernatural' apie demonu, vampyru ir kt butybiu egzistavima ir ju naikinima, apie sielos pardavima, norint sekmes ar ka isgelbeti is artimuju. Vercia apie daug ka pamastyti, o kam idomu ir giliau pakapstyti, pasidometi ar tikra ar ne. Tai kaip minejau, ta piramide demonu issaukimo vieta, o ne kazkas tauraus, nors atrodo labai graziai.Kazkaip nebuvau nusistacius nei uz, nei pries, tiesiog mano pastebejimas formoje, kad zmones gali gauti kazka blogiau, kartu su pagerejimu ar trumpalaiku pagerejimu. p.s.Jei rusiskai suprantat, ta seriala 'supernatural' rasit www.friday.ru (gal ir kitur, bet ne ieskojau).

Lina rašė...

Manau, kad neblogas verslas, jei turint šeimą nereikia lenkti kūpros.Ten išties tie titanai, tai demonijai.Poviliukas pats taip juos įvardija.
Povilas ar dirba?

VISI STEBUKLADARIAI OKULTISTAI VIENODAI MĖGSTA EURUS. APIE JUOS SUŽINOSITE ĮRAŠĘ: JURGIS PURLYS TELEFONINĖ PROVOKACIJA. . "Įrašykite google: Burtininkavimas Albinas Bartelis. Žmogus Albinas papasakos apie Jūs."

gintaras rašė...

TIKINTIEMS DIEVU NUODĖMĖ LANKYTIS TITANŲ VELNIŲ OBJEKTE PO KUPOLU,KURĮ VADINA PIRAMIDĖS KARKASU.

Anonimiškas rašė...

Lietuva yra pasiskirsčiusi į dvi kategorijas: biedni ir turtingi. Tie, kur biedni, dažniausiai labiausiai pažeidžiami. Juk net posakį turime: biedną ir bažnyčioje muša...

Deja, bet biednus skriaudžia ne tik bažnyčia, o ir gyvenimas. Ar kada nors susimąstėte, kodėl Lietuvoje tiek daug ekstrasensų ir kitokio plauko neaiškių gydytojų, kurie skelbiasi galintys sutvarkyti net tai, ko tradicinė medicina nesugeba? Šiandien noriu pakalbėti apie daugumai labai gerai žinomą, vadinamąjį Šviesos Darbuotoją Jurgį Purlį, kuris skelbiasi jog gali suremontuoti bet kurią kūno vietą. Ne už dyką, be garantijos, bet gali suremontuoti! Net savo interneto svetainę turi ir TV laidose apie savo paslaugų kainas kalba. Už 1500 Lt sutvarko dideles bėdas.

Žodžių daug nevyniojant į vatą, siūlau pasiklausyti mano slapta daryto telefoninio įrašo, kuriame aš apsimečiau senute, vėliau senuku alkoholiku. Gero klausymosi.

Anonimiškas rašė...


POVILAS MOKĖSI MAGIJOS ALYTUJE,KAUNE PAS BIOENERGETIKUS - IŠGIRDO TITANUS DIEVU PRISISTATANČIUS. PAVOJINGA BŪTI TOKIOSE PRATYBOSE.DEMONAI PRISTOJA.

IP: 82.12.8.63 Cesuku- zeku piramide, igyvendintas 3d metodas, kaip issikviest demona. Demonai isskvieciami apskritime nubrezus trikampi su atitinkamais zenklais- simboliais kampuose, ir kalbant atitinkamus zodzius. Kas tingi biblija ir knygas skaityt, paziurekit seriala ‘supernatural’ apie demonu, vampyru ir kt butybiu egzistavima ir ju naikinima, apie sielos pardavima, norint sekmes ar ka isgelbeti is artimuju. Vercia apie daug ka pamastyti, o kam idomu ir giliau pakapstyti, pasidometi ar tikra ar ne. Tai kaip minejau, ta piramide demonu issaukimo vieta, o ne kazkas tauraus, nors atrodo labai graziai.Kazkaip nebuvau nusistacius nei uz, nei pries, tiesiog mano pastebejimas formoje, kad zmones gali gauti kazka blogiau, kartu su pagerejimu ar trumpalaiku pagerejimu.

“Povilas » Ket Sau 07, 2010 8:36 pm Esu skaitęs Satja Sai Babos pranešimų, matęs Sai Baba Sirdi nuotraukų…Su Ošo susipažinau dar vaikystėje, kai mamai teko dalyvauti keliuose Ošo seminaruose. Po to seminare buvo rodomi vaizdo įrašai iš Ošo meditacijų. Šokinėjau ir šūkavau drauge su visais. Vėliau su Ošo susidūriau draugų kauniečių dėka. Tuo metu detaliau susipažinau ir su Ošo dinaminės meditacijos etapais. Išbandžiau Ošo meditaciją (žinoma, mėgėjiškai) būdamas vienas. Tačiau Kundulini suvaldyti Ošo dinaminės meditacijos pagalba tikrai įmanoma. Apie Satja Sai Baba teko daugiau išgirsti, skaityti, klausytis žmonių liudijimų. Aš jį laikau šių laikų šventuoju,” Tai tikras okultistas, daugiau negal pasakyt. Paties Povilo negąsdina magija, šamanizmas, visks, kun jis dara.Muset tik velnia supront, ku anas daro su žmoniem piramidoj po kupolu. Merkinės piramidėje kaip tik tinka,mums raganoms ir parapsichologams patinka daug išmanantis ezoteriką ir okultizmą žmogus. Jis patikimas mūsų partnioras. Mūsų svetainėje Širdžių Šventovė, kaip puošmena.

Anonimiškas rašė...
TOJI PIRAMIDĖ - PRIZMĖPaganskas objektas. Viduje magija, ratai, kur demonams reikalingi, kad prisijungti prie žmonių. Titanas Povilo kumyras, dievas pagal ano pisulkas? Nu ,blyn, tai juk vampyras daimonijus . GAUBTAS ,suapvalintas? Požemiui atskirti nuo dangaus. Įaini, kvit – tu jau mano, sakys tas titanas. O , kas pasirašėte, tai man prisirašėte – draugystė per umžių umžius su manimi, sakys TITANAS SATANAS. Ir jo tiesa.


Povilas Žėkas rašo:”Tėvo egzistencija jūsų žemišku supratimu apibrėžiama kaip liepsnojančioji. Dievas Tėvas jums atrodytų, jeigu jūs jį pamatytumėte, kaip liepsningasis ugnies kamuolys….” :” “Kurdami mūsų Aukščiausiąjį – Dievą Tėvą, jie įterpė į Jį ne tik kuriantįjį (gėrio), bet ir griaunantįjį (blogio) pradą. Griaunančiojo prado tikslas – užgniaužti kuriantįjį pradą bei sugražinti mūsų Kūrėją atgal į titanų priklausomybę.” „Apie titanus sužinojau dėl to, kad domėjausi paties mūsų Dievo Tėvo prigimtimi. Titanai sukūrė būsimąjį visatų sistemos kūrėją – mūsų visų Dievą Tėvą – ir suteikė jam laisvės kūrybai. Kaip jau minėta, mums nežinomos esybės – titanai, susiliedamos pagimdė asmenį, kuris tapo visatų sistemos kūrėju ir valdovu..“ TITANAI YRA KRIKŠČIONIŠKAI KALBANT DEMONAI ARBA ANTIKRISTAI. Titanai iš istorijos: Atsiradimas: iš infointerneto •Titanai yra gimę iš pirmosios vampyrės – Titanės, Lilith. •Titanų tėvai dažniausiai būna Demonai. •Titanai gali gimti tada, kai jų abudu tėvai yra Titanai, arba tada, kai motina yra Titanė, o tėvas labai senas vampyras.

Anonimiškas rašė...

Db Povilas jau tipo nekalba su dievais. Pasireklamavo,prisistatė stabų aplink tą šiltnaminį kupolą,net akmenyną sumūrijo. Rastus paslėpė, nes pamatė,kiek prikliedėjo anksčiau apie tuos titanus rašydamas. Tegul stato žmonės visokius ten krokodilus, bet prie ko čia Dievas?