penktadienis, birželio 24, 2011

Niekada nevėluok į bažnyčią...

Maskvoje praeitą savaitę įvyko įdomus atsitikimas. Stačiatikių Simono Stulpininko cerkvėje pašiurpę parapijonys stebėjo, kaip batiuška kumščiais puolė ant vieno iš pamaldose dalyvavusių vyriškių, galiausiai čiupo už plaukų ir išvilko iš cerkvės. Dvasiškas tėvelis taikėsi ir įspirti, tačiau nepataikė... Išsigandę žmonės bandė prieštarauti, bet dvasininko autoriteto pabijojo.
Pasirodo, tokios ekzekucijos priežastis buvo ta, kad daugiavaikė šeima  pavėlavo į pamaldas. Kai šventikas pasakė šeimos tėvui, kad jie šiandien pavėlavo, jis atsakė ne atgaila, o juokeliu "Batiuška, o jūs šiandien nepasakėte, kokia nata "aleliuja" giedoti" (Mat "aleliuja" stačiatikiai gali giedoti 8 skirtingais tobnais, o jei nepasakoma kokiu, niekas nežino, kaip giedoti).  Kažkas prunkštelėjo, o batiuška ėmėsi veiksmų...
Viskas vyko vyriškio žmonos ir jo septynių vaikų akivaizdoje. Spėju, kad ši šeima daugiau į bažnyčią nevėluos...

15 komentarų:

Zita rašė...

geriau pavėlavęs, nei iš viso neatėjęs...:)

Anonimiškas rašė...

Patarlės 24:17 Nesidžiauk, kai tavo priešas krinta; nedžiūgauk savo širdyje, kai jis suklumpa,

Patarlės 18:8 Apkalbos yra lyg skanėstas, kuris pasiekia žmogaus vidurius.

Patarlės 25:23 Šiaurys vėjas atneša lietų, apkalbos sukelia pyktį.

Patarlės 26:22 Apkalbos yra lyg skanėstas, kuris pasiekia žmogaus vidurius.

Anonimiškas rašė...

Formalios naujienos = formalios apkalbos?

Anonimiškas rašė...

Patarlės 24;17 Nesidžiauk, kai tavo priešas krinta; nedžiūgauk savo širdyje, kai jis suklumpa,
18 kad Viešpats pamatęs nenukreiptų nuo jo savo rūstybės, nes tai Jam nepatinka.
19 Nesijaudink dėl piktadarių ir nepavydėk nedorėliams.

R. A. rašė...

Jei anonimas būtų pasirašęs, tai būčiau ranka sutikęs paspaudęs.

Linas rašė...

O kiek norinčių paauklėti:) Pirma, priešų neturiu, antra, čia faktas, trečia neužsiimkite apkalbomis ir nedarykite kvailysčių.

Anonimiškas rašė...

“kaip nori, kad su tavimi elgtųsi, taip elkis su kitais”

Kunigų 19:18 Nekeršykite ir atleiskite savo artimui. Mylėkite savo artimą kaip patys save. Aš esu Viešpats.

Mato 5:44 O Aš jums sakau: mylėkite savo priešus, laiminkite jus keikiančius, darykite gera tiems, kurie nekenčia jūsų, ir melskitės už savo skriaudėjus ir persekiotojus, 45 kad būtumėte vaikai savo Tėvo, kuris danguje; Jis juk leidžia savo saulei tekėti blogiesiems ir geriesiems, siunčia lietų ant teisiųjų ir neteisiųjų.
46 Jei mylite tuos, kurie jus myli, kokį gi atlygį turite? Argi taip nesielgia ir muitininkai?
47 Ir jeigu sveikinate tik savo brolius, kuo gi viršijate kitus? Argi to nedaro ir muitininkai?
48 Taigi būkite tobuli, kaip ir jūsų Tėvas, kuris danguje, yra tobulas“.

Olgerdas rašė...

O as tai speju, kad popas atsidurs belangej. Jei man taip atsitiktu- paduociau i teisma, nesicackinciau.

Dainius rašė...

o aš tai manau,jog jie apskritai cerkvėje nebesilankys- Dievas jiems suteikė galimybę ieškoti alternatyvos...

Šauklys rašė...

Linai, kaip visada išsisukinėji juokų pagalba.
(II Petro 3:3 Pirmiausia žinokite, kad paskutinėmis dienomis pasirodys šaipūnai, gyvenantys savo geiduliais,...

Judo 1:18 Jie sakė jums, kad paskutiniais laikais atsiras šaipūnų, kurie gyvens savo bedieviškais geismais. )
Esmė tame, kad faktai, kuriuos aprašinėji, parašyti pašaipos dvasioje.

Luko 18:10 „Du žmonės atėjo į šventyklą melstis: vienas – fariziejus, o kitas – muitininkas.
Luko 18:11 Fariziejus stovėdamas taip sau vienas meldėsi: ‘Dėkoju Tau, Dieve, kad nesu toks, kaip kiti žmonės – plėšikai, sukčiai, svetimautojai – arba kaip šis va muitininkas.
Luko 18:13 O muitininkas, atokiai stovėdamas, nedrįso nė akių pakelti į dangų, tik, mušdamasis į krūtinę, maldavo: ‘Dieve, būk gailestingas man, nusidėjėliui!’

I korintiečiams 8:2 Jei kas mano ką nors žinąs, tai jis dar nieko nežino, kaip turi žinoti.

Gerbiamas Olgerdai, tu kaip sociologas pasielgtum teisingai ir puikiai atliktum savo pilietinę pareigą, bet dangaus karalystėje toks elgesys nebūtų pripažintas pilietišku.

Luko 9:54 Tai girdėdami, mokiniai Jokūbas ir Jonas sušuko: „Viešpatie, ar nori, mes liepsime ugniai kristi iš dangaus ir juos sunaikinti, kaip ir Elijas padarė?“

Kaip žydai rašo iš dešinės į kairę, toks ir krikščionio gyvenimas-nesuderinimas su šia civilizacija. Krikščionybė radikaliai prieštarauja vadinam sveikam protui. Ir joks ekonomikos universitetas niekada nemokys kaip su 5 kepalais duonos pamaitinti 5000 žmonių. Tai nesąmonė ir beprotybė šiam pasauliui.
I korintiečiams 3:19 Šio pasaulio išmintis Dievo akyse yra kvailystė, nes parašyta: „Jis sugauna protinguosius jų gudrybėje“.
Manau diskusija ar samprotavimai, o ne pašaipos ir savo teisumo įrodinėjimas galėtų duoti peno geroms mintims kiekvienam čia rašančiam ir skaitančiam.

Olgerdas rašė...

Tadai, seniai matytas :). Tik kazko tu cia apie mane labai jau per geros nuomones esi:)- nesu as joks sociologas...
O jei apie ta atveji, tai pasakysiu, kad koznam nusikaltimui ir nusikalteliui yra savas straipsnis: chuliganams baznycioje- savas, pedofilams kunigams- savas... Atleidimas yra viena, o zemisko teisingumo per istatymus ivykdymas- visai kas kitko. Zemiskas teismas manau nepriestarauja atleidimui. Beje, tokiam va popui, cerkveje isijautusiam i visagalio vaidmeni, straipsnis uz chuliganizma butu tik i sveikata, prablaivintu...

Linas rašė...

Ir Branhmano šviesa mums tešviečia, Tadai. Įtariu, kad aureolė iš jo fotografijos persikraustė tau ant smegenų. Tai gal parodytum pavyzdį, kaip gerai elgtis - kiek atsimenu užsiimi arba propaganda branhmanizmo arbo neigimu arba negarbingu slapukavimu arba kažkokiais reikalavimais.

Šauklys rašė...

Linai, pašaipomis persmelkta visa mūsų visuomenė. Ir tos pašaipos, manau, šią dieną vargina ne vieną žmogų. O kai matai, kad jomis persmelkti krikščionys, tai sunku netylėti ir tikrai nemalonu stebėti, kaip žmogus iš Samsono virsta į Simsoną.
Nejau tu manai, kad juokai - tai žąsies taukai, nuo kurių nubėgs bet koks vanduo?
Užsiimu aš daug kuo ir apie kiekvieną mano užsiėmimą galime atvirai padiskutuoti ir pasąmprotauti, jei tik yra noras.

Šauklys rašė...

Iš žmogiškos pusės tu teisus, Olgerdai :), bet tobulumui ribų nėra.

Linas rašė...

Noro nėra.