penktadienis, liepos 29, 2011

Pamokslaus pastorius iš Ganos


Antradienį Anykščių krikščionių bažnyčioje 18 valandą pamokslaus pastorius Harold Afflu iš Anglijos sekmininkų bažnyčios Elim. Gimęs Ganoje jis šiuo metu tarnauja Elim Tarptautinėje Ipswich Bažnyčioje. Ši bažnyčia per pastaruosius 10
metų ženkliai išaugo ir tapo energinga daugiakultūrine bendruomene.
Pastorius Harold apdovanotas pamoksl...ininko dovana ir dega troškimu tarnauti ir skelbti autentišką krikščionybę. Iš prigimties turintis visas lyderiui būdingas savybes, pastoriaus Harold tarnauja irkaip pranašas – užtarėjas. Jo tarnavimai jau vyko daugiau kaip 10 -je šalių. Pastorius Harold yra vedęs Florence, kuri taip pat pamokslauja ir yra knygos autorė - kartu jie yra parašę ir išleidę
knygą “Pasirengimas didingiems Viešpaties darbams”. Jie palaiminti augindami 3 vaikus: Deborah, Esther, and Samuel.

33 komentarai:

Kęstutis rašė...

"..<..>..Pastorius Harold yra vedęs Florence, kuri taip pat pamokslauja..<..>.."..sekmininkuose moterys nepamokslauja,nepastoriauja ir nemoko. Šis vėjas,atnešes moteris į sakyklas yra šio laiko ir šio pasaulio vertybių vėjas,o ne Dievas, kuriame nėra permainų ir nė šešėlio keitimosi (Jok 1,17). Nes tai DIEVAS,o ne žmogus pasakė: (1 Tim 2,12)" NELEIDŽIU, kad moteris mokytų nei kad vadovautų vyrui, - ji tesilaiko tyliai." ..žinoma,jei mes tikime,kad Biblija yra Dievo Žodis. Jei manome patys galį nuspresti,kas Šventajame Rašte yra Dievo Žodis,o kas ne,kam paklusti,o kam ne - tuščias mūsų tikėjimas ir skelbimas - tuščias,nes kalbėsime ne iš Dievo Žodžio,o iš savęs,tai ką patys nusprendę..tai,kad iš savęs kalbam apie Dievo Žodį..(Jn 7,18)" Kas iš savęs kalba, ieško sau šlovės.". Dabar pasakykite prašau,kokią autentišką krikščionybę galima skelbti iš savęs?..?

Anonimiškas rašė...

Na moterų pranašių yra buvę kaip ir teisėjų moterų yra buvusių ST, kurios teisė ir vadovavo tautai. Aišku, su moters mokymu keistai atrodo, katalikai pvz. tai laiko didesniu nusikaltimu net nei paleistuvystė. Keista :) Evangelikalai šioje srityje, ypač charizmatai atlaidesni ir žiūri kitaip, įdomu kuo jie tai grindžia?

Linas rašė...

Nemanau, kad pašaukimas yra kelnių arba sijono klausimas. tuo atveju vyrai, kurie nepamokslauja, turėtų užsimauti sijonus:)

Kęstutis rašė...

Teisėją ir drauge pranašę moterį tik vieną žinome Izraelyje (Ts 4,4). Sunku komentuoti tą įvykį,aš jo paprasčiausiai nesuprantu. Tačiau Dievo pozicija išreikšta Šventajame Rašte nepalieka jokių abejonių. Problemų kyla tik tiems žmonėms,kurie turi savo nuosavą poziciją. Man svarbi tik Dievo pozicija,todėl su niekuo nuomonėse "teisingumu" nekonkuruoju ir dabar nesiginčiju. Tai rašau tam,kad pokalbis į ginčus neperaugtų.
Jei kalbėti apie pranašes,tai jų tarnavimas nesusijęs su vadovavimu ar mokymu. Vyrai vadovai ir mokytojai taip pat gali turėti pranašystės dovaną,tačiau tuomet ji veikia drauge su kitomis dovanomis,tokiomis kaip vadovavimas - tai irgi yra DOVANA (1 Kor 12,28). Kiek man teko sutikti pranašaujančių moterų,tai pranašystės dovana jose veikia nevadovaudama ir nemokydama,nes Dievas PATS atskyrė šias dovanas nuo moters (1 Tim 2,12),davęs joms kitus tarnavimus,ne mažiau garbingus ir svarbius.Tačiau žmogiška ar net velniška tuštybė siekia būti matoma,girdima,įtakinga ir svarbi. Pranašystės dovana tikrose pranašėse veikia (1 Kor 14,24-25) ,bet tai veikia ta pati Šventoji Dvasia,Dievas,kuris NIEKADA neprieštarauja Savajam Žodžiui (Ps 138,2 ) ir tokioje Viešpaties tarnaitėje nėra ambicijų į savo poziciją ir reikšmę,atvirkščiai,svarbiau ne savo teisės ir autoritetas,o nuolankumas ir sudužusi širdis. Žmogus,priešpastatantis Dievo Žodžiui savajį "AŠ" su visom savo teisėm,pozicijomis ir nuomonėmis niekada nebus sudužęs savo širdy,o nesudužęs savo širdy niekada nebus pranašu..nebent vilku avies kailyje..
Kas dėl charizmatų..kažin ar daug yra Kristaus Bažnyčių,kurios būtų rastos šiame judėjime...o visi kiti žmonių susivienijimai klestėjimo "evangelijos" pagrindu,tautinių religinių tradicijų pagrindu ar bet kokiu kitokiu,nei Dievo Žodis,nėra Bažnyčia,kaip ten jos save besivadintų. Tesižino - (Apr 22,11-12) "Neteisusis toliau tesielgia neteisiai, kas susitepęs, ir toliau tebūna susitepęs, teisusis toliau tevykdo teisumą, ir šventasis dar tepašventėja'. 'Štai Aš veikiai ateinu, ir mano atlygis su manimi, kad kiekvienam atlyginčiau pagal jo darbus. " .

Linas rašė...

Kęstuti, neteiskite, kol dar neatėjo laikas:) Bibliją reikia visą matyt, tadu pamatysi, kad kai kurių pirmųjų bažnyčių vadovai buvo moterys, o ne vyrai. Iš kitos pusės pamokslauti ir vadovauti turi tas, kas turi dovaną, juk žinai, kad viskas - Dvasios dovanos, o ne tas, kam tarp kojų kas nors kaba... Absurdas manyti, kad Dievas dovanas dalina pagal lytį, o ne pagal asmenybę ir savo numatymą

Kęstutis rašė...

absurdas sakote?..Linai,absurdas yra vadovautis savo manymu apie Dievą vietoje to,kad paklusti Jam. Jei Viešpats savo Žodyje sako NELEIDŽIU,kad moteris vadovautų - labai pavojingas užmojis yra daryti Dievo Žodį negaliojančiu pakeičiant Jį žmogiškais padavimais ir teisinant viską tuo,jog absurdas yra tai,kas parašyta Šventajame Rašte,nes "Dievas juk ne toks,Jis negali daryti kitaip,nei aš manau esant teisingu"..Linai,nejau jums nekelia problemų mintis,kad visas pasaulis sutinka su jumis ir kalba taip,kaip jūs man parašėte,jog absurdas yra tikėti taip,kaip parašyta,jog į Bibliją reikia žvelgti plačiau? O visa tokio požiūrio "platuma" yra labai "siaura" - į pirmą vietą yra statomas žmogus,o ne Dievas. Iš tokios pozicijos visi "platūs" paaiškinimai gimsta. Ir jie miršta drauge su aiškintojais,tik Dievo Žodis lieka per amžius. Šio pasaulio pavidalas praeina,praeina ir savavališkas tarnavimas Dievui,kuris atrodo išmintingai dėl susigalvoto pamaldumo ir kūno varginimo,bet yra bevertis ir tarnauja ne Dievui,o kūnui patenkinti. Nėra savavališko tarnavimo Dievui,prisiminkite Aaroną ir tuos,kurie patys bandė prieiti prie Susitikimo palapinės..nėra ir dabar savavališko tarnavimo Dievui,yra tik apgavikai,klystantys patys ir klaidinantys kitus..Nei viena vadovaujanti vyrams,pastoriaujanti ir mokanti Bažnyčioje moteris netarnauja Dievui,kaip netarnavo Dievui tie,kurie nepašaukti kaip Aaronas prisiartino smilkyti Viešpaties akivaizdoje. Dievas yra VALDOVAS ir tik Jis nustato tarnavimo tvarką Jam. Niekas negali Jam tarnauti nepaklusdamas Jo Žodžiui. NIEKAS. Nuoširdumas ir tikėjimas tuo,kad tai kuo tiki yra teisinga ,nieko nekeičia. Taip tikėjo ir šis -
(2 Krn 26,16-21)" Kai jis buvo galingas, jo širdis pasididžiavo jo pražūčiai. Jis nusikalto Viešpačiui, savo Dievui, eidamas į Viešpaties šventyklą smilkyti ant smilkymo aukuro. Kunigas Azarijas įėjo paskui jį su aštuoniasdešimt drąsių Viešpaties kunigų. Jie pasipriešino karaliui Ozijui ir sakė: 'Ozijau, tu neturi teisės smilkyti Viešpačiui. Tai kunigų, Aarono sūnų, pareiga. Išeik iš šventyklos! Tu nusikaltai ir Viešpats Dievas nepriskaitys to tavo garbei'. Ozijas jau laikė rankoje smilkytuvą, pasiruošęs smilkyti. Jis labai supyko ant kunigų. Kai jis supyko, raupsai atsirado jo kaktoje Viešpaties namuose prie smilkymo aukuro, kunigams matant. Vyriausiasis kunigas Azarijas ir visi kunigai žiūrėjo į jį, ir jis buvo raupsuotas. Jie išstūmė jį iš ten, o ir jis pats skubėjo išeiti, nes Viešpats jį ištiko. Karalius Ozijas liko raupsuotas iki savo mirties. Jis gyveno atskiruose namuose ir buvo atskirtas nuo Viešpaties namų. Jo sūnus Joatamas valdė karaliaus namus ir teisė krašto žmones."
Meldžiausi,kad pasimokytumėte iš šios istorijos apie tai,KAS YRA DIEVAS,o kas yra absurdas.

Linas rašė...

Nu žodžiu kiekvienas savo cveką turi:) Ačiū, Kęstuti tu labai išsamiai išdėstei, tačiau teologija prasideda ne nuo Neleidžiu, o nuo naujo kūrinio Jėzuje Kristuje. Senajam testamente taip, ne tik moterys negalėjo tarnaut, bet ir pagonys, eunuchai ir luošiai. Bet NT sandora keičiasi, Biblija sako: Jėzuje Kristuje nėra vyro, nėra moters, nėra žydo, nėra graiko... yra tik naujas kūrinys. Dievas pats sau neprieštarauja, todėl galvok, ar "Neleidžiu" yra įstatymas, ir kodėl jis atsirado.

Olgerdas rašė...

Ikisiu gal ir as trigrasi :). Bo matau reikala. Man keista, nes kazkodel yra dedamas lygybes zenklas tarp tarnavimo ir vadovavimo? Nebutinai as cia apie moteru klausima, bet ir aplamai. Kaip manai, Linai, ar imanoma tarnauti Dievui nevadovaujant? As pasakyciau, kad pilnai imanoma, ir dauguma tikinciuju butent tai ir daro- tarnauja Dievui paprasciausiai tarnaudami artimui, negalvodami apie joki vadovavima. O jei apie moteris, tai kasgi neleidzia joms tarnauti Dievui? Su tarnavimu viskas ok, iki tol, kol moterys neuzsimano daryti to, kas nera ju funkcija ir nera ju pasaukimas is Dievo. Kestutis teisus- jei parasyta, kad vadovauti moteriai neleidziama, tai kodel reikia tai iskraipyti ir kalbeti apie tarnavima uzuot kalbant apie vadovavima? Juk Paulius nekalba apie betkokio tarnavimo galimybe, bet tik apie vadovavima. Yra pilna vietu kur moteris gali tarnauti Dievui ir artimui visiskai nevadovaudama (ypac vyrams)... Uzuot zaisdama cariene, ir tuo paciu atrodydama kaip vadovo parodija (bei tokiu budu prarasdama Dievo jai duota moteriskuma), moteris galetu (ir turetu) uzimti ta vieta, kuri jai, kaip moteriai yra skirta Dievo- tai yra dalykai, kas liecia seima, vaikus ir panasios sritys. Dar karta pasikartosiu- kalba eina ne aplamai apie tarnavimo Dievui negalimuma moteriai, bet apie vadovavima, tad nereikia siu dalyku maisyti. Nes Biblija butent tai ir turi omeny, o ne aplamai tarnavimo eliminavima.

Zita rašė...

Olgerdai, kai kurie avinai yra tokie užsispyrę, kad net Kristui jiems vadovauti neleidžia. Kiek matau, tada Dievas juos būtent moters ranka suvaldo :)
Nepamiršk, kad tu taip pat esi mergelė ir pasitikrink ar Kristus pasirašys po tavo pamokymais. Perskaityk Bibliją iki galo ir išsiaiškink ką Dievo Sūnus galvoja apie šį reikalą, o ne viena eilute švaistykis. Dievo žodis, kaip DVIAŠMENIS kalavijas – kol viena jo puse kerti, kita į tave nukreipta.

Olgerdas rašė...

Zita, zinau zinau, kad parasyta pvz, jog Kristuje nera nei vyro nei moters. :) Tik kas siais zodziais parasyta? Kai kurios moterys, pametusios savo moteriskuma, labai skuba pareiksti kad cia kalbama apie savotiska feminizmo galimybe. Ir jos taip ir elgiasi- pagal savo interpretacija... O kas gaunasi is to- matome is vaisiu. Kristuje is tikruju nera nei vyro nei moters- bet tik dvasine prasme, kuniska ir sieline- yra ir vyrai, ir moterys, su visais savo skirtumais (skirtingomis funkcijomis, pasaukimu is Dievo ir pan). Negalime niekinti vienas kitu (kaip vyrai ir moterys), taciau turime suprasti, kad Dievas ir vieniems, ir kitiems dave visiskai skirtingus dalykus, Dievas ir kure mus (vyrus ir moteris) su visais skirtumais. Kaip vyrai pvz nera sukurti gimdyti vaiku, taip moterys nera sukurtos vadovauti. Tie skirtumai kaip buvo, taip ir bus toliau.
Taip, Biblijoje yra vietu, kur aprasoma apie moteru vadovavima. Taciau tos vietos kalba ne apie tai, kad Dievas joms tai skyre, bet apie Dievo teisma (savotiska geda vyrams) per moteriska vadovavima. Matomai tokiu budu Dievas stengiasi sukelti vyru pavyda, kad jie pradetu mastyti o ne plaukti pasroviui. Neziurint to, kad Dievas taip elgiasi, net plika akimi matoma, kad tos vadovaujancios moterys jauciasi ne savo vietoje, joms tai yra per sunku- daryti tai, kam jos nera sukurtos. Dievas jas tam naudoja tik isimtinais atvejais, savo viduje jos puikiai supranta, kad tai nera ju pasaukimas. Jos daro tai, taciau joms tai yra per sunku. Vyras ju vietoje nepervargtu, taciau jos pervargsta, nes tai visgi nera moteru pasaukimas, nera ju jegoms.

Del to, kad Dievas daro teisma vyrams naudodamas moteris, nereikia klaidingai manyti, kad vadovauti yra moteru pasaukimas...

Linas rašė...

Na, nesileisdamas į teologines vingrybesmanau, Lietuvoj nieko kito ir nelieka, bo mūsų vyrai bailesni už moteris, kietasprandžiai, nepaklusnūs, politikieriai, kurie greit parduoda ką gavę. Tebūna teismas visa jėga.
Tegu pamokslauja ir vadovauja moterys, paaugliai ir vaikai, ir daro gėdą teologomas.Negi Olgerdai priešinsiesi Dievo teismui?:)

Zita rašė...

Olgerdai, sakiau iki galo Bibliją perskaityk, o ne tomis pačiomis eilutėmis naudokis, kurios jau šimtus kartų kovose naudotos ir žmogiškai tariant yra atšipę :)
Dabar tu naudojiesi tik kitų parodymais, o tu Dievo pasiklausk, Jis atskleis naujų eilučių kiekvienam klausimui ir pamatysi daugiau nei kiti žmonių patirtį naudodami.

Olgerdas rašė...

Zita, keista, kodel tau nepatinka Rasto vieta, kuri yra siaip jau mylimiausia Biblijos vieta feministisko nusistatymo moterims? :)

O Biblijos atsipinti neimanoma- imanoma ja tik ignoruoti ir i ja ideti savo sugalvotas prasmes. Bet nuo to, kad ignoruosime ar sugalvosime, Biblijoje niekas nepasikeis- kaip buvo tos eilutes ten, taip bus ir toliau- su ju tikromis reiksmemis...

Olgerdas rašė...

O cia, Linai, specialiai tau :) pamastymui


Izaijo 3: 12

Mano tauta! Vaikai juos spaudžia, moterys jiems viešpatauja. O mano tauta! Tavo vedliai tave suvedžioja ir veda klaidingu taku.

Zita rašė...

Olgerdai, Biblijoje yra vieta kur šios abi eilutės labai konkrečiai išnarpliotos. Tau tereikia Dievo vedimo, kad tai surastum.
Tada ir moterys tau neviešpataus, o kol kas viešpatauja, nes to bijai. Čia tau pačiam turėtų labiau patikti ta eilutė, o ne feministėms :)

Linas rašė...

Olgerdai, gal norėtum nusipjaustyti pagal ST:) Laikytis visko reikia, oi visko:)

Anonimiškas rašė...

Brangieji, na susimildami, gyvenkite vienoje mintyje. va :)
Dievas tikrai gali pašaukti moteris net kraštui vadovauti, jei nebelieka vyrų. Taip pat gi skaitome ir NT, kad buvo moterų pranašių, vieno veikėjo dukros pranašavo.
Toliau paskaitykit Izaiją. Nepamenu kuriame skyriuje, gal 2, gal 3ciam, mazdaug tarp 2 - 10 skyrių yra aprašoma Izraelio negandos ir pasakyta: "jums bus gėda, jums vadovaus moterys...". Taip su Izraelio nutiko Teisėjų laikais, nes vyrams trūko tikėjimo, taip nutiko Izaijo laikais, kai buvo išpranašauta, taip nutiko mūsų Lietuvoje šiomis dienomis. Pažiūrėkit patys: karo ministrė moteris, Seimo pirmininkė moteris, Prezidentė moteris, o valdžia yra Dievo valia, mes juk žinom. Tai, jei net Dievo valia moterys valstybę veda ir net KARIAMS!!!! vadovauja ir karaliais būna, tai kodėl jos negali kalbėti Dievo vardu atsistoję: "Tikėkite Jezumi Kristumi ir atgailaukite!". Kaip manote?

Olgerdas rašė...

Linai, as zinoma suprantu, kad bajeruoti apie "galus" yra krikscioniskas elgesys ir dvasios ikvepimas, bet vat tik kokios dvasios...
Panasiai elgiasi ir dauguma netikinciu, kai neturi ka pasakyti- paprasciausiai prisidengia poslybem...

O anonimui pasakyciau, kad pranasavimas ir kalbejimas apie Kristu netolygus vadovavimui.
Valdzia yra Dievo valia, sakai... Jo, tik nebutinai tie kas yra valdzioje, visuomet yra teigiami ir dievoti ir atitinka Dievo valia. Dievas naudojo ir naudoja tokius zmones valdzioje kaip Stalinas ar Hitleris, tad kas cia nuostabaus, jei ir Grybauskaite yra prezidente todel, kad Dievas paprasciausiai teisia zmones, daleisdamas kad juos valdytu moterys? Nereikia stebetis tais kas yra valdzioje, nes jie yra ten nebutinai todel kad jie yra dievoti, bet todel kad Dievas per juos teisia zmones. Pvz Dievas zydus ir taip pat kartu ir krikscioniska religine sistema teise tiek per Stalina, tiek per Hitleri. Kas liecia lietuviu tauta, ji taip pat teisiama per ivairius veikejus: vieni is ju yra kvailoki, labiau panasus i pajacus (pvz Paksas), kiti gi yra moterys (Grybauskaite ir kitos). Matant juos vadovaujancius, nereikia manyti, kad jie yra ten butinai del to, kad nusipelne ten buti del savo dorybiu. Tikrai taip nera. Jie gali buti ir nedori, bet jei Dievas juos nuspres panaudoti Savo tikslams- jie bus ten. Biblija pilna tokiu pavyzdziu- kai Dievas ST pakeldavo nedora karaliu, per kuri teisdavo Savo tauta. Ta pati Jis daro ir siais laikais.

Linas rašė...

Norėjau pasakyt, kad kas nori tobulai laikytis ST nurodymų, tai ir tesilaiko, o vyrams vienas iš svarbiausių nurodymų buvo toks. Kur tu čia Olgerdai matai pošlybę ir kalbėjimą apie galus?
Iš kitos pusės, tai kaip toks tvirtus įsitikinimus turintis žmogus lanko maldos grupę, kur vadovauja moteris? Vėl pažiūros ir elgesys nesutampa, kaip ir su Dvasios dovanom. Elementariai tai vadinama veidmainiavimu. taigi, pirmiausia savys reikia paklausti, kokios dvasios esu - viena galvoju, kitą darau, bet jei iškyla klausimas - koks esu žinovas. Olgerdai, būk vyras.

Olgerdas rašė...

Na, Linai, jei as kur nors lankausi tik kaip svecias (o butent taip ir yra su ta maldos grupe), tai nieko bendro neturi su paklusnumu tai vadovei. Tai tera tik mano asmeninis reikalas. Tiek as, tiek mano seima seniai nepriklausome netgi tai bendruomenei, kuria turi omenyje. Ateiti kaip svecias gali kiekvienas, net netikintis.
O del to dalyku, kuriuos tu vadini "dovanomis", as ju seniai nenaudoju, nes visu pirma nelaikau jas Dvasios dovanomis, bet, geriausiu atveju, zmoniu saviveikla. Tad su tavo isvardintais punktais as neturiu nieko bendro.

Kęstutis rašė...

Neverta ginčytis. Žmogus,kuris skaitydamas Dievo Žodyje "NEGALIMA" sako - "taip parašyta,bet..nes..kadangi...todėl - GALIMA",toks žmogus sąmoningai neleidžia Dievo Žodžiui savęs įtikinti, taip atmesdamas Dievo siūlomą tikėjimą. Tad jei toks žmogus Dievo Žodį atmeta,tai ką kalbėti apie kito žmogaus žodžius..jam tik juoką kelią bet kokie įtikinėjimai. Bet (Gal 6,7-8)" Neapsigaukite! Iš Dievo nepasišaipysi. Ką žmogus sėja, tą ir pjaus. Kas sėja savo kūnui, tas iš kūno pjaus supuvimą, o kas sėja Dvasiai, tas iš Dvasios pjaus amžinąjį gyvenimą."

Linas rašė...

Olgerdai, tai dar blogiau, tu net bendruomenės neturi,nevykdau Žodžio, o kitiems pasakoji, kaip turėtų būti daroma bendruomenėje ir t.t. Visą laiką ir bandau pasakyti - žiūrėk savęs, o ne kitų, nes kol kas visur pas tave "asmeniniai prieštaravimai".
Kęstuti, gana aiškiai pasakiau, kas ir kaip. O Pauliaus pasakymo, kur jis sako :"Aš neleidžiu", gal neprotinga būtų pakelti į Dievo įsakymo lygį arba nuo to imti statyti teologinį namą. Juk tas pats Paulius laiškuose sveikina moteris bažnyčių vadoves ir pristato moteris tarnautojas. Kitaip išeitų, kad pats Paulius savo žodžių ir nevykdė arba paskui pakeitė nuomonę...

Anonimiškas rašė...

Olgerdai, tau neverta lankytis kažkur vien dėl lankymosi. Tu jau turi bažnyčią (Kristaus surinkimą) savo namuose. Tu, tavo nuostabi dukrytė ir tavo žmona. Jūs trys Kristaus vardu, tarp jūsų Viešpats, o tu atsakingas uš šios bažnyčios gerovę ir mokymą. Sekmadienį darykite bendrą iškilmingą tarnavimą, nepamiršdami ir Viešpaties vakarienės, savaitės bėgyje darykite bendrus šeimyninius maldvakarius ir viskas susireguluos. Per savo tinklapį, gali pakviesti besidominčius į jūsų maldvakarius ir iškilmingą tarnystę. Leisk Šv. Dvasiai veikti tavyje ir prisimink: 1 Jn 2,27 Bet patepimas, kurį iš Jo gavote, pasilieka jumyse, ir nereikia, kad jus kas nors mokytų, nes pats Jo patepimas moko jus visko, ir jis yra tiesa, o ne melas. Ir kadangi jis jus pamokė, jūs Jame pasiliksite. Tu JAU ESI bažnyčios pastorius ir jei tinkamai vykdysi savo pareigas Dievas išplės tave ir tavo šeimą atvesdamas tau brolius ir seseris.

Sėkmės brolau.

Olgerdas rašė...

Dekui broli anonime:) (sory vardo nezinau). Is esmes musu seimoje jau senokai yra panasiai kaip tu sakai: tiesa, kas liecia Zodi, tai tam reikalui vadovauju as, o pvz vakarinems maldoms- zmona. Zodziu, demokratija :). Tiesa, pastorium saves tikrai nelaikau ir laikyti nesiruosiu:). Beje, zinau Vilniuje dar viena seima, kuri panasiai nusprende tvarkytis.
O ta bendruomene kuria lankeme kazkada, siuo metu lankome labai retai- tiek del gyvenimisku aplinkybiu, tiek del kitokiu. Ten yra daug musu senu draugu, tad ten lankomes dazniausiau butent del bendravimo, nes krikscionims tai yra taip pat butina, kaip ir baznycia. Nemanau, kad reikia kazkaip drastiskai demonstratyviai trankyti durimis, jei jau nelankai bendruomenes kuria lankei kazkada. Juk galima bendrauti ir toliau su zmonemis.

Anonimiškas rašė...

Tau ir nereikia niekuom savęs laikyti. Tu esi Kristaus įgaliotas ir tai tavo tarnystė, būti savo šeimos galva, nes tavo Galva Yra Kristus :) Tavo šeima šiuo metu yra maža, bet jei žiūrėsi į savo tarnystę labai rimtai, Dievas išplės tavo šeimą ir atves savo vaikus.

Sėkmės

Kęstutis rašė...

Linai..Šventasis Raštas yra ne Pauliaus,o DIEVO ŽODIS. Luko Evangelija yra ne Luko,o DIEVO ŽODIS..Izaijo knyga yra ne Izaijo,o DIEVO ŽODIS..ant ko gi dar galima statyti savo gyvenimą ir tikėjimą,jei ne ant DIEVO ŽODŽIO? O dėl Pauliaus..pasakyk man prašau,kur jis sveikino moterį,vadovaujančią Bažnyčioje? Ar vadovaujančia laikai tą,kurios namuose rinkosi bendruomenė? Žinai,mano žmpna taip pat yra brangi mano bendradarbė Kristuje,bet ji nevadovauja Bažnyčiai. Apie moterų tarnavimą reikia skaityti Šventajame Rašte,o ne savavalių žmonių išvedžiojimuose apie Šventąjį Raštą.
(1 Tim 5,10)" jeigu ji pasižymėjo gerais darbais, jei išauklėjo vaikus, jei buvo svetinga, jei plaudavo šventiesiems kojas, jei pagelbėdavo vargstantiems, jei stengdavosi dirbti visokį gerą darbą." - štai kaip apibendrintas moters tarnavimas..ir dar:
(1 Tim 2,9-15)" Taip pat, kad moterys puoštųsi kukliais ir padoriais drabužiais, droviai ir santūriai, ne supintais plaukais ar auksu, ar perlais, ar brangiu drabužiu, bet, - kaip dera moterims, pasižyminčioms dievobaimingumu, - gerais darbais. Moteris tesimoko tyliai, su visišku paklusnumu. Neleidžiu, kad moteris mokytų nei kad vadovautų vyrui, - ji tesilaiko tyliai. Juk pirmas buvo sutvertas Adomas, o paskui - Ieva. Ir ne Adomas buvo apgautas, o moteris buvo apgauta ir nusidėjo. Bet ji bus išgelbėta, gimdydama vaikus, - jeigu jie išlaikys tikėjimą, meilę, šventumą ir susilaikymą."
Dėl to,kad Paulis neva pristatinėjo vadovaujančias Bažnyčiai moteris - tai yra toks pat velnio melas,kaip ir tai,kad Jėzus buvo Nepale.

Linas rašė...

Kęstuti, nenoriu gadintis nuomonės apie tave ir tuščiai ginčytis. Žydai, pagonys, vyrai ir moterys ir net vaikai - pamokslaus, melsis ir darys viską, kam tik Viešpats juo pašauks.
Susiskaičiuok, kiek čia yra bažnyčios tanautojų paminėta, kiek moterų besidarbuojančių Kristuje, gal praeis noras matuoti moterų išgelbėjimą pagal gimdymą.

Pavedu jums mūsų sesę Febę, kuri yra Kenchrėjos bažnyčios tarnautoja;
priimkite ją Viešpatyje, kaip pridera šventiesiems, ir padėkite jai, prireikus jūsų paramos, nes ir ji yra padėjusi daug kam ir man pačiam.
Sveikinkite Priscilę ir Akvilą, mano bendradarbius Kristuje Jėzuje,
kurie guldė galvas, gelbėdami mano gyvybę. Jiems dėkoju ne aš vienas, bet ir visos pagonių bažnyčios.
Taip pat pasveikinkite bažnyčią, kuri yra jų namuose. Sveikinkite mano mylimąjį Epenetą – pirmąjį vaisių Kristui Azijoje.
Sveikinkite Mariją, kuri daug darbavosi dėl mūsų.
Sveikinkite Androniką ir Juniją, mano tautiečius, kalėjusius su manimi; jie žymūs tarp apaštalų ir anksčiau už mane yra Kristuje.
Sveikinkite mano mylimąjį Viešpatyje Ampliatą.
Sveikinkite mūsų bendradarbį Kristuje Urboną ir mano mylimąjį Stachį.
Sveikinkite Apelį, išbandytą Kristuje. Sveikinkite tuos, kurie iš Aristobulo namų.
Sveikinkite mano tautietį Erodioną. Sveikinkite tuos iš Narcizo šeimynos, kurie yra Viešpatyje.
Sveikinkite Trifeną ir Trifosą, besidarbuojančias Viešpatyje. Sveikinkite mieląją Persidę, kuri daug darbavosi Viešpatyje.

Diskusiją skelbiu uždarytą ir išsemtą.Amen.

Kęstutis rašė...

Vakar buvau Haroldo tarnavime. Nuostabus Dievo veikimas per šį žmogų, stiprus patepimas tiek ant jo tiek ant jo žmonos. Dar nemačiau tarnavimo, kuriame būtu tiek meilės. Kiekvienam rekomenduoju sudalyvauti.
Mato 19:5 "...'Todėl žmogus paliks tėvą ir motiną ir susijungs su savo žmona, ir du taps vienu kūnu’ "
vienas kūnas yra vienas kūnas o ne pamokslaujanti moteris ar vyras :) o Haroldo šeimoj jaučiasi harmonija - kiekvienas savo vietoje ir vienas kita labai papildo :) taigi neteiskite nežinodami, nes jūsų teismas bus jūsų pačių gėda. Pradėkite tarnauti žmonėms, gydydami jų širdies žaizdas, atvesdami į atgailą, atvesdami pas Dievą, ir kai jūsų tarnavimas užaugs didesnis nei pastoriaus Haroldo - tada kalbėkite, o dabar kaip kurmiai teomarazmatinėse raidės formos nagrinėjimo filosofijose įlindę aiškinatės kiek moteris turi burnos pražiot... Tuo tarpu, kai Lietuva miršta nuo Dievo Žodžio ir meilės stokos, nes Jo skelbėjai vis dar aiškinasi moters liežuvio jurisdikcijos ribas... o velnias ir pasaulis juokiasi žaisdamas gladiatorius su krikščioniais.
Gėda pelėda.

Kęstutis rašė...

Gerai,Linai,čia tavo blogas ir tavo taisyklės. Iš tavo paminėtų moterų,besidarbavusių Viešpačiui,nepaminėta nei viena vadovaujanti ir juo labiau - pastoriaujanti. Kažkas stipriai uždengė tau akis,jei nebematai akivaizdžių dalykų..
Viso geriausio,Linai.

Anonimiškas rašė...

Vieni ziuri pagal raide, kiti pagal Dvasia sitoje diskusijoje. Nuo amziu vyksta kova tarp gyvo ir mirusio.Geros dienos visiems :)

Kęstutis rašė...

Kęstuti,buvau ir aš šio žmogaus tarnavime ir bėgiojimo scenoje,šaukimo bei kitokių pastangų,skirtų sukelti emocijas,niekaip negaliu pavadinti kažkuo ypatingu.

Linas rašė...

Nu kaip malonu, kai kas nors iš krikščionių kažką teigiamo parašo. Tai daug didesnė retenybė Lietuvoj negu pamokslaujanti moteris:) Broliai ir sesės, kas liežuviams atsitiko, kas juos valdo, jeigu liejasi sūrus vanduo?:) Diskutuoti šiuo klausimu neverta, nes užtenka mano paminėto sąrašo ir teorija, kad "moteris išsigelbės gimdydama" subliūkšta. Juo labaiu, kad kai kurios negimdo ir vaikų neaugina, tai išeitų joms tik į pragarą, vilties nėra. Va iki kokių absurdų galima prieiti. Bibliją visą reikia priimti visą.ką Dievas pašauks, tas ir tarnaus, ir viskas.

Zita rašė...

Raštą išmanantys vyrai plaką moterį ir mėto akmenimis. O kas belieka tokiai moteriai? Tik pulti prie Kristaus kojų, kuris blogo žodžio neištars – „nenulauš įlūžusios nendrės“.
Nesipykit, o gyvenkit mylėdami vieni kitus kaip tikri broliai Kristuje. Jums nėra dėl ko ginčytis, nes tikra Dievo moteris nei vadovaus, nei mokys – ji leis tai daryti savo Viešpačiui, Jėzui Kristui ir džiaugsis matydama Jo šlovę.