trečiadienis, liepos 13, 2011

Austrija - kantybė baigėsi ir kunigams

Vokiškai kalbančioje Katalikų bažnyčios dalyje vis labiau aiškėja reformatoriškos nuotaikos. Vokiečių teologai ir jaunimo organizacijos viešai reikalauja reformų, dabar įsijungė ir kaimyninė Austrija. Daugiau kaip 300 katalikų kunigų (bendras jų skaičius 4200) prisijungė prie iniciatyvos "Aufruf zum Ungehorsam" ("Šaukimas nepaklusnumui").
Aktyvistai šios iniciatyvos programiniame dokumente aiškina savo veiksmus tuo, kad "Roma atsisako nuo pribrendusių reformų bažnyčioje, o vyskupai nieko nedaro".
Kunigai, kurie pasisakė už iniciatyvą, įsipareigojo melstis už reformą per kiekvienas mišias, ir neatsakyti duoti euharistiją nekatalikams, išsiskyrusiems ir sudariusiems pakartotiną santuoką. Reformatoriai kunigai ragina aukoti sekmadieniais ir per šventes tik po vienas mišias, įvesti "žodžio liturgiją", kurią galėtų atlikti pasauliečiai, priešinasi parapijų stambinimui, reikalauja į kunigus įšventinti vedusius vyrus ir moteris.
Vienos vyskupas Kristofas Šenbornas neteko amo išgirdęs tokias naujienas ir skubiai parašė savo kunigams, nepamiršdamas ir pagrasinti: "Ar galiu jumis pasikliauti? Primenu, kad krikščioniškas paklusnumas religiškai pasireiškia paklusnumu Popiežiui ir vyskupams. Tie, kurie pagal sąžine galvoja, kad jie neturi paklusti Popiežiui ir kad Roma yra klaidingame kelyje ir rimtai priešinasi Dievo valiai, turi pasitraukti ir daugiau nesusieti gyvenimo su Romos Katalikų bažnyčia".
Internetinis kunigų reformatorių tinklalapis registruotas kunigo Hanso Vensdorno vardu.

Komentarų nėra: