pirmadienis, liepos 04, 2011

Katalikybė pasiskelbė "vienintele" šeimos gynėja Lietuvoje

Būtų juokinga, jei nebūtų kvaila ir įžūlu - institucija, kuri yra nusistačiusi prieš šeimą taip, kad neleidžia savo tarnams jų kurti, užsikrovė "Vienintelės šeimos gynėjos" Lietuvoje medalį.  Tokį pareiškimą padarė arkivyskupas S.Tamkevičius Žemaičių Kalvarijos atlaiduose.
"Kas gali išgelbėti šeimą? Vyriausybė? Pačiu geriausiu atveju ji gali tik medžiagiškai padėti šeimoms, jei valstybės finansai leidžia tai padaryti. Seimas gali priimti šeimai naudingus įstatymus, kurie remtų ir skatintų kurti tradicines geras šeimas...
Iš tikrųjų vienintelė šeimos gynėja šiandien yra likusi Bažnyčia ir jai vienai reikia atlaikyti visus smūgius ir kaltinimus, kad ji esanti beširdė suirusioms ir nenusisekusioms šeimoms. Šis kaltinimas yra visiškai neteisingas, melas, nes Bažnyčiai žmogus rūpi kaip niekam kitam“, - kalbėjo S.Tamkevičius.
Taigi taigi... Matyt, išties šeima yra toks baisus reikalas, kad katalikybė visomis keturiomis gina savo tarnus nuo šeimų... Iš kitos pusės tas šeimų "gelbėjimas" labai jau nevykęs - Lietuvoje vienas iš didžiausių skyrybų skaičius Europoje.

Komentarų nėra: