trečiadienis, liepos 06, 2011

Charizmatai ir katalikai purena bendrą dirvą

"Vatikano radijas" praneša, kad Vatikane birželio mėnesį posėdžiavo Šv.Sosto ir kai kurių charizminių protestantų Bažnyčių atstovai. Septintojo tarptautinio dialogo tema buvo „Charizmos Bažnyčioje, mūsų bendroji dirva“. Baigiamame dokumente susitikimo dalyviai patvirtino, jog katalikai ir sekminininkai pripažįsta Šventosios Dvasios laisvai suteiktų malonų gausą ir kad šioje sferoje Bažnyčios vaidmuo yra reikšmingas.
Tarptautinis dialogas tarp Popiežiškosios Krikščionių vienybės tarybos ir charizminių protestantų atstovų buvo pradėtas 1972 m. Jo tikslas – ugdyti pagarbą vieni kitiems ir supratimą tikėjimo reikalais. Per ateinančius trejus metus įvyks dar trys mišrūs susitikimai skirti pastoracinėms įžvalgoms, išganymui ir pranašystės malonei. Pasibaigus dialogo darbų penkmečiui 2015 m. bus paskelbtas „Baigiamasis raportas“.
Tiesa, iš pranešimo visiškai neaišku, kas atstovavo "kai kurias charizmatų bažnyčias", tačiau aišku, kad siekiama tam tikro susikalbėjimo ir vienybės. Katalikų bažnyčioje egzistuoja vadinamosios charizmimės grupės, kurios faktiškai atkartoja ar imituoja charizmatinių bažnyčių modelį, retoriką, tarnavimo būdus. Sakykim, Lietuvoje gerai žinoma "Gyvųjų akmenų" katalikų bendruomenė, dalį katalikų charizmatų veiklos atspindi Veikliųjų žmonių bendrija ir t.t.  

2 komentarai:

Kęstutis rašė...

Pastaruoju metu pastebiu didžiulius naivumo proveržius tarp charizmatų ir sekmininkų...

Linas rašė...

:) čia gal jau ne proveržiai o vulkanai:)