ketvirtadienis, liepos 28, 2011

Baptistai apgynė pragarą

JAV susirinkusi Pietų Baptistų konferencija priėmė nutarimą apie mokymo apie pragarą nekeičiamumą. Tokia būtinybė atsirado, kai vienas iš šios kongregacijos pastorių išleido knygą, kurioje įtikinėja, kad "Dievo meilė didesnė ir Jis neleis niekam papulti į pragarą".
Tai jau ne pirmas bandymas koreguoti šią doktriną. Kiek anksčiau Danijos liuteronai nusprendė, kad pragaro ir amžinų kančių nėra ir dabar visi Danijos gyventojai keliauja tiesiai į dangų. Pragarą ir amžinas kančias vienaip ar kitaip neigia Jehovos liudytojai, Septintos dienos adventistai, mormonai ir dar keletas religinių organizacijų.

2 komentarai:

Rimas rašė...

Kas gali neigti tą, kas parašytą biblijoj? Gal tik tas, kuris ir vilioja į pragarą.

Anonimiškas rašė...

Krikščionybė - platus kelias į pragarą. Dauguma juo eina. Reikia
rasti siaurą takelį į Dangų. Takelis
randamas per Jėzų Kristų. Tai kiek-
vieno žmogaus ąsmeninis darbas. Sau-
gokitės krikščionybės. Jėzus Kristus
pasakė:"saugokitės farizėjų raugo".