ketvirtadienis, balandžio 01, 2010

Prancūzijoje per 10 metų trečdaliu sumažėjo kunigų


Lurde vyko Prancūzijos vyskupų konferencijos plenarinis posėdis. Šeštadienį buvo paskelbtas jo darbus apibendrinantis komunikatas.Konstatuota, kad Prancūzijoje per 10 metų trečdaliu sumažėjo kunigų.
Prancūzijos katalikų bažnyčia suskaičiavo, kad per dešimtį metų, nuo 1998-ųjų iki 2008-ųjų, kunigų skaičius nuo 26 598 sumažėjo iki 19 640. Per tą patį laiką seminaristų skaičius sumažėjo nuo 1 043 iki 741. Iš dalies jų vietą užima diakonai - nuolatinių diakonų skaičius išaugo nuo 1 273 iki 2 250. Tokia padėtis verčia katalikus reformuoti savo struktūras, labiau priderinti prie dabartinės situacijos. Prancūzijos katalikų vyskupai mano, kad neretais atvejais teks peržiūrėti pačią parapijinės bendruomenės sampratą ir kunigo vaidmenį. Ne visos parapijos ir bendruomenės turės joms vadovaujantį kunigą. Kunigo pašaukimas vis mažiau bus susiejamas su viena konkrečia vieta, bet kunigams teks persiorientuoti į keliautojų, bendruomenių lankytojų vaidmenį.

Komentarų nėra: