ketvirtadienis, balandžio 29, 2010

Australų katalikų bažnyčios vyskupas - reikia totalios reformos


Australų katalikų bažnyčios vyskupas teigia, kad katalikybei "reikia totalios sistemos reformos" ir kvietė ją įvykdyti, tame tarpe reikia naikinti celibatą, praneša
"Catolic Culture".
Pasakęs, kad "tikra krizė, kilusi Katalikų bažnyčioje dėl seksualinės prievartos, didžiausias iššūkis nuo Reformacijos laikų". Pat Pauver, Kenberos ir Gaulsburno vyskupas, sakė, kad "reikalinga totali sistemos reforma.
"Reforma, kurios šiandien reikia katalikų bažnyčiai, yra žymiai daugiau negu " kažkaip skyles užkišti". Тokie klausimai kaip autoritarizmas bažnyčioje, privalomas celibatas, moterų tarnavimas, visi seksualinio gyvenimo aspektai neturi būti nuošalyje. Mokėjimas klausyti turi būti esminis reformos momentas, kartais teks išklausyti nemalonią tiesą. Reikia pripažinti, kad išmintis nėra ta savybė, kuri dažnai pasireiškia visos bažnyčios vyresnybės akivaizdoje. Būtina išgirsti tikinčiųjų balsus", - teigia Pat Pauver, Kenberos ir Gaulsburno vyskupas.
Pagal "Портал-Кредо"

Komentarų nėra: