pirmadienis, balandžio 12, 2010

Ekshumavo būsimojo šventojo palaikus


Pagal Katalikų bažnyčios kanoninę teisę, pradėjus beatifikacijos procesą, buvo ekshumuoti kunigo Ježio Papeliuško, kuris krito nuo Lenkijos saugumiečių rankos,praneša "Milites Christi Imperatoris".
Kandidatų į šventuosius palaikai katalikybėje ekschumuojami pradėjus beatifikacijos procesą arba prieš jo pradžią.
Pranešama, kad ekshumacijos metu kūnas buvo atpažintas kunigo Ježio Papeliuško kūnas, taip pat paimtos kaulų dalys būsimoms šventojo relikvijoms. (Katalikų tradicijoje vadinamų šventųjų kūno dalys tampa svarbiu garbinimo kulto objektu)
Kunigo Ježio Papeliuško kapą per 26 metus aplankė 18 milijonų maldininkų.Beatifikacija vyks liepos 6 dieną Varšuvoje.

Komentarų nėra: