antradienis, balandžio 27, 2010

Eritrėja - suėmimai tęsiasi


Open Doors praneša, kad Eritrėjoje tęsiasi krikščionių, kurių nepripažįsta valdžia suėmimai. Persekiojimai tokie žiaurūs, kad ginti evangelinių krikščionių stoja net Eritrėjos stačiatikių dvasininkai.
Buvęs Eritrėjos stačiatikių bažnyčios patriarchas pradėjo badavimo akciją, protestuodamas dėl balandžio 2 dieną suimtų 25 "Full Gospel Church" narių sistinėje Asmaroje.Tarp jų yra ir vieno aukšto vyriausybės pareigūno duktė.
Balandžio 7 dieną areštuota dar viena 27 krikščionių grupė Asabos mieste, kurie buvo susirinkę bendrai maldai.
Iš viso Eritrėjoje kalinama 2200 krikščionių, 12 žmonių jau mirė lageriuose nepakėlę sunkių sąlygų.
Suimtieji paprastai laikomi be teismo policijos nuovadose, kalėjimuose ir metaliniuose konteineriuose.

Komentarų nėra: