ketvirtadienis, spalio 18, 2012

Islamo pamokslas – kas laukia Vakarų
Galbūt nesate girdėję islamo pamokslo ir galvojate, kad tai tik religija? Labai klystate. Kam įdomu, ką kalba musulmonų dvasininkai savo pamoksluose ir apie ką mąsto ir kaip žiūri į nemusulmonus tikratikiai, pateiksiu vieną tipišką, kurį pasakė Izraelyje gyvenantis šeichas Raadas Salachas per Kataro televiziją „Al-Jazeera“.
"Mūsų sielas ir mūsų kraują mes atiduosime tau, o Alacho pranaše! O jūs, neapkentėjai, jūs neūžaugos, jūs žmogiūkščiai, kur jūs bebūtumėt – Amerikoje, Prancūzijoje ar Danijoje- jūs klausykite! Jūs – vergai protestantiško (!) sionizmo. Jūs – vergai kryžiuočių neapykantos. Žinokite, kad mes einame pas jus su islamo geraširdiškumu, kad ištrauktume jus iš jūsų vergystės gėdos. Turite žinoti, kad Mohamedas – pats populiariausias vardas Azijoje, pats populiariausias vardas Afrikoje ir labai greitai Mohamedas bus pats populiariausias vardas Europoje. Aš kalbu jums, kas savo širdyje nešiojate neapykantą Alacho pranašui – labai greitai Alachas duos mums pergalę prieš jus. Ir tada jūs šokiruoti baimės to, kas atsitiks, ateisite ir paklausite mūsų, kaip mes su jumis pasielgsime, mes paskysime: jūs galite eiti laisvi, todėl kad mūsų tikslas buvo išlaisvinti jūsų protus ir sugriauti Gerclio ir Ben Guriono įmonę".
Subjektyvia mano nuomone, pati retorika, logika ir argumentavimas beveik identiški komunistų, kurie vis verždavosi „išlaisvinti“ viso pasaulio skriaudžiamų darbininkų ir įvesti proletariato diktatūrą. Žlugus komunistinei ideologijai šią nišą sėkmingai užėmė islamo ideologija, kuri dabar veržiasi, jų supratimu, „išlaisvinti“ viso pasaulio, o iš tikro – įvesti islamo diktatūrą visame pasaulyje. Drebėkit, netikėliai.   
Pagal MEMRI.

Komentarų nėra: