ketvirtadienis, balandžio 12, 2012

Komedija – valstybės valdininkai bando gelbėti katalikų uždaromą bažnyčiąŠią savaitę pasirodė net du pranešimai, skirti lietuviškos Aušros Vartų bažnyčios Niujorke likimui. Bažnyčią uždaro patys katalikai, o ją gelbėti imasi Lietuvos valdininkai, tarsi tai būtų valstybės uždavinys... O jei nepavyks išgelbėti, tai bent bažnytinį turtą parveš...
Kultūros ministras Arūnas Gelūnas lankosi JAV, kur aptars Aušros Vartų bažnyčios Niujorke likimą. Pernai gruodį Apeliacinis Olbanio teismas vienbalsiai nusprendė negrąžinti Amerikos lietuvių bendruomenei 2007 metais uždarytos Aušros vartų bažnyčios. Už išeivių iš Lietuvos pinigus pastatytą 100 metų bažnyčią planuojama nugriauti. Pastaraisiais metais Niujorko lietuviai sekmadieniais rinkdavosi prie uždarytos bažnyčios, kur vykdavo bendruomenės renginiai.
Lietuvių bendruomenė miesto kardinolui buvo įteikusi beveik 4000 žmonių pasirašytą peticiją, prašančią peržiūrėti sprendimą dėl bažnyčios uždarymo, tačiau atsakymo nesulaukta. Apseis ir be bažnyčios, matyt, nusprendė kardinolas...
Be to,  Užsienio reikalų bei Kultūros ministerijų ir Lietuvos Vyskupų Konferencijos pageidavimu, LVK delegatas užsienio lietuvių katalikų sielovadai nusiuntė prašymą Niujorko arkivyskupijos kardinolui Timothy M. Dolanui, kad Lietuva galėtų atsiimti vitražus ir kitą religinį turtą iš buvusios Aušros Vartų parapijos Manhetene.
Kardinolas Dolanas sutiko, kad vitražai būtų grąžinami Lietuvai su sąlyga, jog jų apdraudimo ir persiuntimo išlaidų nepadengs Niujorko arkivyskupija. Beje, vitražai jau vieną kartą buvo išgelbėti iš uždaromos lietuvių bažnyčios.
Menininko Vytauto Jonyno XX šimtmečio viduryje sukurti vitražai priklausė Švč. Mergelės Marijos Angelų parapijai Brukline. Uždarant Švč. Mergelės Marijos Angelų šventovę (veikusią nuo 1888-ųjų iki 1981 m.), vitražai buvo nupirkti ir įstatyti Aušros Vartų parapijos.

Komentarų nėra: