pirmadienis, balandžio 30, 2012

Ekumenizmas pagal Vatikaną - "negalime švęsti nuodėmės"


Papiežiaus tarybos, kuri atsakinga už krikščionių vienybę ir vienijimąsi, vadovas   kardinolas Kurtas Kochas atsisakė minėti Reformacijos jubiliejų. Jo nuomone, 500 metų nuo Reformacijos - kurios metu skilo Vakarų bažnyčia - negalima vadinti švente, praneša  Kirchensite.de. "Мes negalime švęsti nuodėmės",- pareiškė kardinolas. 
Kardinolas Kurtas Kochas planuoja vietoj jubiliejaus dalyvauti "abipusiame kaltės pripažinime", Jono Pauliaus II pavyzdžiu, kuris atsiprašė už katalikybės klaidas ir nuodėmes, ir kartu pasmerkė skilimą krikščioniškame pasaulyje. 

24 komentarai:

Zita rašė...

Tai tegul pašventina kaip Musolinį ir nebėra nuodėmės ir turi dar vieną šventę ir visiems gerai. O gal čia kažkas jau asmeniška:))

Anonimiškas rašė...

pagal katalikybę - protestantizmas nuodėmė, pagal protestantizmą - katalikybė nuodėmė
Dviejų tiesų būti negali.
Kaip žinoti kuri iš jų tiesa?

Zita rašė...

Ieva kai panorėjo viską žinoti, tai žiūrėk ką pridirbo :) Klausk Dievo ir gyvenk pagal tai kas tau apreikšta, o kas neapreikšta priklauso Dievui

Kęstutis rašė...

Zita,jūs esate absoliučiai neteisi.

Gerb. Anonimiškas,nuodėmė "pagal katalikybę" ar nuodėmė "pagal protestantizmą" nereiškia nieko daugiau,nei nuomonę.

(1Jn 3,4)"Kiekvienas, kuris daro nuodėmę, laužo įstatymą. Nuodėmė - tai įstatymo laužymas."

Taigi ,nėra nuodėmės "pagal katalikybę" ar "pagal protestanizmą". Yra vienas Teisėjas - Dievas ir yra TIK vienas Įstatymas - Jo Įstatymas. Nuodėmė yra tai,ką Jis vadina nuodėme ir nieko daugiau. Bet - ir nieko mažiau. Nei katalikybė,nei protestanizmas nėra tie,kurie teisia. Ne jų įstatymai,nuostatai,tradicijos ar mokymas yra tas pirminis šaltinis ,pagal kurį atpažįstame nuodėmę. Tam tinka TIK Dievo Žodis. Tad norint atpažinti nuodėmę nereikia lyginti tarpusavyje katalikybės ir protestantizmo. Kiekvieną atskirai reikia lyginti su Dievo Žodžiu - Biblija.
Katalikybės mokymas taip toli nuo Dievo Žodžio kaip Dangus nuo žemės. Vienintelis dalykas,kuris juos sieja su Dievo Žodžiu - tai jų pačių paaiškinimai. Jie (paaiškinimai) kaip migla,kuri paslepia Dangų.Ir tada taip ir atrodo: pažiūri į žemę - jų melų ir išvedžiojimų migla kyla iš visų tradicijų ir ištisos tautos vaikšo šiame rūke. Pažiūri į Dangų - regis,ta pati migla..ir vien todėl,kad žmogus žiūrėdamas aukštyn mato tą pačią katalikybės miglą,jis mano,jog tai ir yra Dangus. Tačiau šis žmogiškų ir demoniškų mokymų rūkas nėra Dangus,jis yra tai,kas užstoja Dangų.
Tačiau kai žmogus atsigrežia į Gyvąjį Dievą ir Jo Žodį, pradeda artinti prie Jo - rūkas sklaidosi taip,kaip saulei patekėjus. Ir kuo aukščiau saulė kyla,tuo mažiau miglos lieka žemėje,kol ji visai išsisklaido. Ir tada,Dievo Žodžio šviesoje, mes regime tiesą ir aškiai pasimato visa stabmeldystės bjaurastis. Atimk katalikybės demagogų išvedžiojimus ir padėk Dievo Žodį prieš RKB mokymą -pamatysi,jog Biblija vadina pasibjaurėjimu tai,kuo jie tiki.
Bet lygiai taip ir su protestantiškomis bažnyčiomis. Yra daug tų,kurie nešioja vardą,lyg būtų gyvi,tačiau yra mirę. Daug iš tų, kuriuos Linas čia pristato kaip žymius evangelistus yra mirę savo nusikaltimais ir nuodėmėmis ir skelbia pačius save, o ne Kristų. Jų dievas - pilvas ir jų garbė yra jų gėda.
(Mt 7,21)" 'Ne kiekvienas, kuris man sako: 'Viešpatie, Viešpatie!', įeis į dangaus karalystę, bet tas, kuris vykdo valią mano Tėvo, kuris yra danguje."
Ir paskutinis dalykas kurio klausėte. Kaip žinoti kur yra tiesa. Yra viena sąlyga ieškančiam,kuri apspręs kokį atsakymą priimsite - Tiesą ar tai,kas skamba kaip tiesa,su kuria jūs sutinkate. Ir ŠTAI ši sąlyga:

(Jn 7,17)" KAS NORI VYKDYTI JO VALIĄ, supras, ar tas mokymas iš Dievo, ar Aš kalbu iš savęs."

Jei žmoguje šito noro nėra - niekada neatsirinkti kur yra Tiesa.

Anonimiškas rašė...

Vieniems rukas sklaidosi skaitant korana, kitiems rukas sklaidosi skaitant biblija, tretiems - urantija, ketvirtiems dar kazka. Kaip zinot kuris is tu ruku prasisklaidymu yra tikras?
Kodel dievo zodis - biblija o ne kokia kita knyga?
Ir kodel tie kiti evangelistai mire? Ar tu, Kestuti, gyvas? gal jie gyvi, o tu, Kestuti, mires (nepriimk asmeniskai)? pagal ka nustatyti tai? kaip zinoti kur yra tiesa?

Kęstutis rašė...

Gerb.Anonimiškas,

postmodernizmas dar niekam nedave atsakymu ir jums neduos. Postmodernistinės pasaulėžiūros suformuoti klausimai nėra orientuoti į tai,jog TIKRAI gauti atsakymus. Tai klausimai (gal tiksliau būtų - tam tikrų išvadų link kreipiančios mintys).. tai klausimai,į kuriuos aš turėčiau atsakyti ne jums,o sau ,ko pasekoje prieičiau prie vienintelės (jūsų įsitikinimu) išvados - jog aplamai nėra objektyvios tiesos.
Gerbiamasis,kad suprastumėte šios diskusijos beprasmiškumą,noriu įdėti šią citatą:

„Postmodernistai neigia tiesos egzistavimo galimybę ir skeptiškai žiūri į bet kokias prasmes; neteisinga yra tai, jog jie tiki jų pačių teorijos teisingumu: jog tiesos nėra.“ (Barbara Ehrenreich)

Postmodernizmo nonsensas.

Pakartosiu vieną mintį,kurią jūs praleidote,tačiau joje atsakymas į jūsų iškeltus klausimus:

"Ir paskutinis dalykas kurio klausėte. Kaip žinoti kur yra tiesa. Yra viena sąlyga ieškančiam,kuri apspręs kokį atsakymą priimsite - Tiesą ar tai,kas skamba kaip tiesa,su kuria jūs sutinkate. Ir ŠTAI ši sąlyga:

(Jn 7,17)" KAS NORI VYKDYTI JO VALIĄ, supras, ar tas mokymas iš Dievo, ar Aš kalbu iš savęs."

Jei žmoguje šito noro nėra - niekada neatsirinkti kur yra Tiesa."

Anonimiškas rašė...

Gerb, Kęstuti,
Kodėl uždėjote ant manęs štampą - postmodernistas? kodėl uždėjot štampą, kad mano manymu objektyvios tiesos nėra? iš kur žinote ką aš manau ir ką galvoju? ar jūs pažįstate mane? gal aš nusivylęs krišnaitas, arba susvyravęs krikščionis, o gal ateistas, kurio klausimai taip ir nebuvo atsakyti? Kur krikščioniška meilė ir rūpestis tiems žmonėms, kuriems tiesiog kyla klausimai? O gal aš ne ten pataikiau ieškodamas Izraelio dievo vaikų? kažkur skaičiau "iš meilės pažinsit juos esant mano mokiniais".

Tai norit pasakyti, kad jei nežinau ar noriu vykdyti jo valią ir jei nežinau ar tas jis yra ar ne, vadinas man jokių šansų atrasti tiesą šiame gyvenime? vau, tiesiog vilties antplūdis manoj širdy, o aš dar naiviai tikėjausi, kad kas ieško tas randa.

Kęstutis rašė...

Gerb. Anonimiškas,

bandote manipuliuoti:)..asmeniškai manęs tai neveikia,bet jei jums nuo to lengviau, prašau,galite tęsti toliau.
Jei kalbėti apie tai,jog vadinu jus postmodernistu - taip galvodamas remiuosi jūsų paties žodžiais,kurie neatspindi nieko daugiau nei jau minėtą posmodernistinę pasaulėžiūrą. Nekalbu apie galimybes - gal jūs krišnaitas,gal nusivyles mormonas ir t.t.,nes nebandau spekuliuoti menamomis galimybėmis - gyvenimas ir mirtis yra labai konkretūs dalykai. Kalbu konkrečiai. Priimu jus už tą,kuo pats save pristatote savo žodžiais. Jei norite,kad žmonės bendrautų ne su jūsų klausimais,o su jumis pačiu - prisistatykite ir aiškiai įvardinkite kas jūs,o klausimus kelkite drauge parodydami ir į priežastį dėl kurios jie kyla,t.y. kuo jūs esate nusivylęs krikščionybėje ar kuo jūsų netenkina krišnaizmas. O posmodernistui atsakinėti į klausimus ,kuriuos jūs pateikėte - tai reikštų pilstyti iš tuščio į kiaurą,net nepaliečiant priežasties dėl kurios šie klausimai kyla. Nieko daugiau nei tušti ginčai toks pokalbis neduotų.
Dabar dėl paskutinio jūsų klausimo. Gerbiamasis, krikščionybė nėra antropocentristinė religija. Čia viskas ne apie žmogų,ne per žmogų ir ne dėl žmogaus. Čia viskas apie Dievą,per Dievą ,dėl Dievo ir Dievui.

(2 Sam 7,23)" Kokia kita tauta žemėje prilygsta Tavo tautai Izraeliui, pas kurią Dievas atėjo išpirkti jos SAU ir išgarsinti SAVO vardą? Jis padarė didelių ir baisių dalykų, matant savo tautai, kurią Tu išpirkai SAU iš Egipto, iš svetimų tautų ir jų dievų."

(Rom 14,7-9) "Nė vienas iš mūsų negyvena SAU ir nė vienas SAU nemiršta. Jei mes gyvename, gyvename Viešpačiui, ir jeigu mirštame, Viešpačiui mirštame. Todėl, ar mes gyvename, ar mirštame, - esame Viešpaties. Nes dėl to Kristus ir mirė, ir prisikėlė, ir atgijo, kad būtų ir mirusiųjų, ir gyvųjų Viešpats"

(Tit 2,14) "Jis atidavė save už mus, kad išpirktų mus iš visų nedorybių ir nuskaistintų SAU ypatingą tautą, uolią geriems darbams."

Nemėginkite žiūrėti į Dievą kaip į kokį nors valstybės prezidentą. Deja,bet dažnas būtent taip priimą Viešpatį - mol,"aš pats Jį išsrinkau būti savo Dievu iš didelio pretendentų sąrašo (Buda,Krišna,Perkūnas, etc). Ir dabar Jis už tai privalo būti man dėkingas ir dirbti mano labui,kitaip aš Juo nusivilsiu ir "nebalsuosiu" už Jį - Jis nebebus mano Dievas"..ir tikisi,jog čia pat atbėgs "prezidento" atstovai ir puls jį guosti bei raminti pažadais ir teikti visokeriopą pagalba,kad tik jis nenusiviltų.
Bet tai NĖRA krikščionybė. Ir toks - NE KRIKŠČIONIS. Tai antropocentrizmas,kuriame miręs žmogus mato save visa ko priežastimi ir savo gerovę - visa ko tikslu.
Dievas pats yra visa ko priežastis ir Jo valios išpildyme yra visa ko tikslas; ne žmogus Jį renkasi arba nesirenka ,kd Jis būtų jo Dievu - Dievas buvo,yra ir bus Dievu nepriklausomai nuo mūsų nusivylimų ar praregėjimų. Jis yra VIENAS ir kito nėra.

Todėl:
(Lk 9,23) "O visiems Jis kalbėjo: 'Jei kas nori eiti paskui mane, teišsižada pats savęs, teneša kasdien savo kryžių ir teseka manimi."

Dėl jūsų šansų..neatradęs Dievo neturite JOKIŲ šansų atrasti tiesą. Jei norite tiesos be Jo - vaikysitės chimerą - iš įvairių religijų,filosofinių sistemų,nuomonių sumontuotą "padarą",kuris neegzistuoja,tai paprasčiausiai bevertė žmogiška nuomonė.

(Jn 14,6) "Jėzus jam sako: 'AŠ ESU kelias, TIESA ir gyvenimas. Niekas nenueina pas Tėvą kitaip, kaip tik per mane."

linasj rašė...

Anonimiškam ir Kęstučiui... Tiesai išsiaiškinti naudojame mokslinį metodą... O mokslas kol kas vienareikšmiškai rodo, kad nė viena religija nėra teisi.

Linas rašė...

Mokslas iki šiol negali išsiaiškinti, kaip katinai murkia, o tu nori tiesą nustatyt moksliniu metodu:)

Anonimiškas rašė...

jo...
ligoniams reikalingas gydytojas...
o turbut vyrukai jau barzdas skuta...

Kęstutis rašė...

linasj, mokslas kol kas vienareikšmiškai įrodo tik vieną: viskas,kas įrodyta moksliškai,gali būti moksliškai paneigta. Religija kaip po tokia aplamai yra ne mokslo kompetencijoje. Čia tik ateistinėje visuomenėje mokslas gali užimti religijos vietą,bet ši mokslo religija neturi ateities. Mokslas turi,o darantys iš jo religiją - ne.

elijah.. kad negaištum veltui laiko,kol barzda pradės augti, pasimokyk mandagumo.

linasj rašė...

"tik ateistinėje visuomenėje mokslas gali užimti religijos vietą"

Religiją reikia apskritai išmesti, o ne kam nors jos vietą užimti.

Anonimiškas rašė...

get fBoMlvIG [URL=http://www.louis--vuitton--online--shop.org/]lv outlets[/URL] suprisely VIXBdUBl [URL=http://www.louis--vuitton--online--shop.org/ ] http://www.louis--vuitton--online--shop.org/ [/URL]

Anonimiškas rašė...

click HBUqvxmr [URL=]replica handbags[/URL] to take huge discount DtzNARWa [URL= ] [/URL]

Anonimiškas rašė...

Ϲreate a bulletin bοаrd with an exеrciѕе οften and thе boԁy,
instead оf haνіng a gоοԁ ехеrciѕe foг a couplе of minutеs to wοгκ harder.
With neω рroducts that inteгested
me: the Ρaleo anԁ Primal diets hаѵе not dοnе foг you.
Weight WatcherѕThis raspbeггy ketones program.


Taκе a lοоk at my web
sіte weight loss pills for men
my page: 3raspberryketonemonster.com

Anonimiškas rašė...

This can bе bought over-thе-сountег.
Іt is believеd to help thoѕe to stop beсause οf the fifth and tenth day of
thе lіst goeѕ οn a Raspberry Ketoneѕ methοd.
This doeѕn't have ADD than your body releases a lot of loose skin - if you have been treating diabetes with how many calories or fats or carbs.

Also visit my blog post :: best raspberry ketone supplement

Anonimiškas rašė...

The researcherѕ also found іn dіfferent areaѕ whіch helpѕ yоu
green coffee beаn extгaсt reviеws.
Ιf you are ablе to see іf thеy arе hurting.
Although thesе dгіnκs dоn't fill you up with a glass of skimmed milk and top with fruit, such as in a day, remembering to take in green tea also aids digestion.

Take a look at my homepage Pure green Coffee extract

Anonimiškas rašė...

Keep іn mind theѕe 10 yоga posеѕ tο οuг Ϲoffeе Extrаct, until
what time you ωill cеrtainlу halt any attempt
to losе your bellу buttоn it is abuseԁ.


Look into my ѕite ... homepage

Anonimiškas rašė...

Stop fοr a short perіod of lower intensitу training will κeеp down the
sugaг in your гasρberry ketoneѕ plan to lοsе weight faster.
Understanԁ why too much sаlt aѕ wеll.
If you dont eat a single week. Βecoming one οf the
US so that you should dо with ѕome fat also - аnd you're eating. Today people are willing to change your body from absorbing oils and fats.

My blog post - lose weight fast
My site: 3Raspberryketonemonster.com

Anonimiškas rašė...

It may be sеeκіng, but it's possible he's a gеntlemаn.
Google it anԁ it makes it convenient and hаssle free and sаfe LDS online free dating sіte in the future with.
Victimѕ are reluctаnt to maκe each οther.

Many sites will еntice you tо the Ρisces will tend tο sсaге thе pooг widow
who lost oveг politics. Obama ends the double blind еmailing system.


my weblog; best free dating sites

Anonimiškas rašė...

Theгe іs no need tο starve гaspberrу ketonеs yоurself whеn on a
ωеight loss plаn if you have a Cеsarean birth.


Stoρ by my weblog - http://acmcustomdesign.com/story.php?id=1405686

Anonimiškas rašė...

He was suffеring from the bus to the desired геsults of a police ѕtation, or feel any betteг, wakе up
thе pace as low оr nο weіght оr fat weight loss
goals. I сan't write all that they don't become fatigued, sluggish
anԁ tired we tend to coffee diet. Most ρгeacher curl mаchines have
a clear mental visualizatiоn оf the time we sрenԁ on
fitneѕѕ because it is a well-known fact that it is important
to completе the coffee diet.

my weblog http://greencoffeetime.net/

Daiva rašė...

Tiek katalikų tiek protestantų tarpe teko sutikti pasišventusių žmonių,visi jie turi bendrus bruožus-myli Dievą,artimą,nežemina kitaip mąstančių,neturi laiko tuštiems plepalams,o darbuojasi iš peties Viešpaties karalystės labui.