pirmadienis, sausio 10, 2011

Popiežius pasakė, kur yra Kristus

Šv. Petro bazilikoje popiežius Benediktas XVI vadovavo Kristaus Apsireiškimo Mišioms.
Per jas popiežius pasakė pamokslą, kuriame nurodė, kur šiuo metu yra Kristus. "Tasai, kuris sukūrė visatą ir kuris gimė Betliejuje, tebėra su mumis Eucharistijoje. Jis yra gyvasis Dievas, kuris kelia mums klausimus, mus myli, nori mus vesti į amžinąjį gyvenimą", - kalbėjo popiežius Trijų Karalių Mišių homilijoje.
Kad būtų vaizdžiau, arba kas nežinojote, kur Kristus yra ir kaip šiuo metu Kristus atrodo - pridedu nuotrauką.

Komentarų nėra: