trečiadienis, sausio 12, 2011

Anglikonų vyskupai pagausins katalikų gretas

Sausio 15 dieną Londono Vestminsterio katedroje bus suteiktini kunigystės šventimai trims buvusiems anglikonų vyskupams, kurie į katalikų bažnyčią buvo priimti sausio 1 dieną. Tądien Vestminsterio katedroje jie išpažino tikėjimą, priėmė Sutvirtinimo sakramentą ir Komuniją. Kartu su trimis buvusiais anglikonų vyskupais katalikų bažnyčios nariais tapo ir jų šeimų nariai.
Buvusieji anglikonų vyskupai į katalikų bažnyčią perėjo pagal taisykles, nustatytas 2009 metų rudenį paskelbta popiežiaus Benedikto XVI apaštališkąja konstitucija „Anglicanorum coetibus“. Trys pirmieji šį žingsnį žengę anglikonų vyskupai nuo pat pradžių buvo pareiškę norą tapti artimiausiu metu įsteigsimo personalinio ordinariato nariais ir tarnauti jame kunigais. Naujus kunigystės šventimus trims buvusiems anglikonų vyskupams šeštadienį suteiks Vestminsterio arkivyskupas Vincent Nichols.
Pasak Vestminsterio arkivyskupo, šventimai bus istorinės reikšmės įvykis. Būsimasis ordinariatas, kuriame į katalikybę perėję buvusieji anglikonai išlaikys savo anglikoniškas tradicijas ir liturgiją, nuo šeštadienio turės savo pirmus tris kunigus.

Komentarų nėra: