ketvirtadienis, sausio 20, 2011

Liuteronai Romoje pasodins alyvmedį

 Vokietijos evangelikų liuteronų bažnyčios delegacija atvyksta į Romą, kad paminėtų Martyno Liuterio apsilankymo Romoje penkišimtąsias metines, praneša "Vatikano radijas". Augustiniečių vienuolis Martynas Liuteris lankėsi Romoje 1510/1511 metų žiema.
Liuteronų bažnyčios atstovai pareiškė norą susitikti su Popiežiškąja krikščionių vienybės taryba ir aptarti dabartinę padėtį, ekumeninių ryšių situaciją ir galimybes pagilinti jau egzistuojančią bendrystę.
Delegacijos narius pirmadienį, sausio 24 d., priims popiežius Benediktas XVI, su jos atstovais susitiks kiti Romos kurijos ir vyskupijos vadovai. Sekmadienį, sausio 23 d., Vokiečių liuteronų delegacija dalyvaus ekumeniniuose Mišparuose Šv. Pauliaus bazilikoje. Prieš Mišparus Popiežiškosios krikščionių vienybės tarybos pirmininkas kardinolas Kurt Koch, dalyvaujant delegacijos nariams ir kitiems svečiams, pasodins ir palaimins alyvmedį prie bazilikos veikiančios benediktinų abatijos sode. Medis simbolizuos tarp katalikų ir liuteronų per pastaruosius metus išaugusią ekumeninę bendrystę.
Vokietijos evangelikų liuteronų bažnyčia apjungia maždaug 18 milijonų tikinčiųjų.

Komentarų nėra: