šeštadienis, sausio 15, 2011

Kraują garbinti nori ne visi

Artėja laikas kai popiežiaus Jono Pauliaus II asmenį paskelbs šventuoju. Šia proga demonstruojamas religingumo proveržis. Kardinolas Stanislawas Dziwiszius, kuris buvo Jono Pauliaus II sekretorius, pasiūlė pastatyti ampulę su Jono Pauliaus II krauju ant altoriaus naujoje Lagievnikų bažnyčioje. Lagievnikai yra miestelis Lenkijoje netoli Krokuvos, kuriame rengiamas Jono Pauliaus II centras. „Jis pasiūlė laikyti kraują specialiame permatomame inde, kad maldininkai galėtų jį matyti“, – pasakė tėvas Janas Kabzinskis, dirbantis šiame centre, cituoja "Delfi".
Deja, net ir religingiems lenkams  to jau per daug - kai kurie net katalikų dvasininkai išreiškė protestą. Planą paskelbti ampulę su popiežiaus Jono Pauliaus II krauju šventąja relikvija, jie laiko viduramžių praktika. Įtakingas jėzuitų kunigas Krzysztofas Madalas sukritikavo pasiūlymą pastatyti ampulę ant naujosios bažnyčios altoriaus, ir pareiškė, kad Katalikų bažnyčia nori grįžti į viduramžius.
Popiežiaus Jono Pauliaus II kraują surinko Romos Gemelli klinikos gydytojai, kai prieš pat popiežiaus mirtį atliko jam tracheotomijos procedūrą.
Tiesa, iš dalies turbūt lenkai nuogąstauja ir dėl to, kad patys gali duoti pradžią Jono Pauliaus II palaikų padalinimą į relikvijas ir išsiuntinėjimui po visą pasaulį. Tai paplitusi praktika katalikybėje - imamos atskiros vadinamų "šventųjų" kūno dalys. 

Komentarų nėra: