ketvirtadienis, spalio 03, 2013

Kunigė? Ne - iškart kardinolė

Katalikų bažnyčioje bręsta tikra feministinė revoliucija. Naujasis popiežius Pranciškus pasisako prieš moterų kunigystę, tačiau vakinanologas Džovani Betsi teigia, kad artėja diena, kai Katalikų bažnyčioje gali pasirodyti moterys - kardinolės, esą apie tai popiečius užsiminė jėzuitų žurnalui  " Civilta Cattolica", kur teigė: "Bažnyčia be moterų negali būti savimi", t.y. bažnyčia negali būti tobula, kol jos vadovybėje nėra moterų.
Bet kaip tai gali įvykti? Ogi, pasirodo, labai paprastai.  Iki 1918  metų tam, kad paskirtų kardinolu, nereikėjo jokio bažnytinio titulo, nereikėjo būti vyskupu, bet kuris vyras katalikas galėjo tapti kardinolu.Ties, jis negalėjo teikti vadinamųjų sakramentų, bet užtat galėjo nesilaikyti celibato.  Paskutinis kardinolas-pasaulietis mirė 1899 metais. Taigi, tokiu pat metodu galima būtų paskirti ir moteris - kardinoles. Ispanų laikraščio "El Pais" duomenimis, dabar jau pats popiežius žada ryžtis tokiam žingsniui, nes supranta, kad "moterų klausimas" bažnyčioje dar neišspręstas ir jo negalima vilkinti. 

Komentarų nėra: