penktadienis, vasario 08, 2013

JAV Katalikų bažnyčia imasi rimtai kovoti su pedofilija

Pagaliau JAV Katalikų bažnyčia imasi kovoti su pedofilija ne žodžiais,  o darbais, su kuo ir galima pasveikinti. "Vatikano radijas" pranešė, kad sausio 31 dieną Los Andželo arkivyskupas José J. Gomez uždraudė savo pirmtakui, kardinolui Roger Mahony, bet kokią viešą veiklą, susijusia su juo, kaip kunigu ir ganytoju. Šis sprendimas priimtas vykstant teismui, kuris parodė, kad savo laiku kardinolas glaistė lytinių išnaudojimų nepilnamečių atžvilgiu bylas."Šią savaitę mes paviešinsime bylas tų kunigų, kurie lytiškai išnaudojo vaikus dirbdami Los Andželo arkivyskupijoje. Šios bylos dokumentuoja prieš dešimtmečius vykusius išnaudojimus, tačiau nėra dėl to mažiau svarbios", rašo arkivyskupas Gomez.
Pasak jo, šios bylos tikrai skausmingos. Jose aprašytas elgesys yra labai liūdnas ir blogas, ir jam nėra pateisinimo. Jose minimi kunigai turėjo pareigą būti dvasiniais tėvais ir ją sužlugdė. Tai reikia šiandien pripažinti. Reikia melstis už kiekvieną, kuris buvo sužalotas Bažnyčios narių. Reikia padėti ilgame ir skausmingame gijimo procese ir pasitikėjimo atstatyme.
"Mano pirmtakas, pasitraukęs kardinolas Roger Mahony gailisi, kad jis neapsaugojo jaunų žmonių, kurie buvo jo globoje. Aš informavau kardinolą Mahony, kad jis nebegali eiti jokių administracinių ir viešų pareigų. Vyskupas augziliaras Thomas Curry taip pat viešai atsiprašė už savo sprendimus tuo metu, kai ėjo vikaro klerui pareigas. Savo noru jis pasitraukė iš Santa Barbaros vyskupo pareigų", rašo arkivyskupas Gomez.
Viešą atsiprašymą ir apgailestavimą paskelbė, jau ne pirmą kartą, ir pats kardinolas Mahony. Jis prisipažino, kad nors vaikų apsaugos priemonės buvo pradėtos arkivyskupijoje taikyti nuo 1987 metų, pilnai žmonėms padarytą žalą, apie pavogtą vaikystę ir įtaką tolimesniame gyvenime jis suvokė tada, kai pradėjo pats lankyti aukas: 2006 – 2008 metais aplankė apie 90 lytinių išnaudojimų aukų. Su kai kuriais kartu meldėsi ir verkė, iš kitų išgirdo visą pyktį ir frustraciją savo bei visos Bažnyčios atžvilgiu.

Komentarų nėra: