trečiadienis, vasario 27, 2013

JAV katalikai nebenori mišių, vokiečių - trokšta reformų


The Barna Group apklausos duomenimis, dauguma JAV katalikų mišias laiko nuobodžia prievole.
Buvo apklausti jauni 18-29 m. katalikai, 57% jų pasakė, kad mišios gali tapti "nuobodžia prievole", beje, 61% iš jų mokėsi katalikiškose mokyklose.
Vokietijoje televizija ZDF taip pat atliko apklausą, kuri parodė, kad reformų trokštama čia dar labiau, be to, katalikai savo mąstymu nė kiek nesiskyrė nuo katalikybei nepriklausančių respondentų, sakykim, 88 % (tarp katalikų - 84%) apklaustųjų norėtų celibato panaikinimo, 83% (tarp katalikų - 75%)- moterų kunigystės. 
Beje, dėl išsiskyrusių ir antrą kartą susituokusių dalyvavimo sakramentuose pasisako 81% vokiečių, tarp katalikų - 79%.
Komentarų nėra: