ketvirtadienis, liepos 24, 2008

JAV - pirmoji bažnyčia šunims


JAV Vermonto valstijoje atidaryta pirmoji bažnyčia šunims, kurią pastatė dailininkas Stefanas Hanekas. Tai jo padėka už tai, kad šunys padėjo jam atsigauti po sunkios ligos.
Pastatas - 19 amžiaus stiliaus, langai ir suolai papuošti labradorų portretais.
Prie įėjimo įeinančius pasitinka lentelė: "Visi tikėjimai, visos veislės ir jokių dogmų".
Pirmame tarnavime dalyvavo 15 keturkojų.Prie šunų bažnyčios įėjimo kabo žuvusių šunų fotografijos ir jų šeimininkų rašteliai.
Artimiausiu laiku ten prasidės reguliarūs "tarnavimai", nes vietinė bažnytinė valdžia tam neprieštarauja.
Tiesa, prie kokios konfesijos šliesis šunų šventovė, nepranešama.
Pagal "Vyctory"

2 komentarai:

Anonimiškas rašė...

2 Tim 4,3 Nes ateis laikas, kai žmonės nebepakęs sveiko mokslo, bet, pasidavę savo įgeidžiams, pasikvies sau mokytojus, kad tie dūzgentų ausyse;

Visur kur valdzioje setono (Liuterio atskeltos ir sio skilimo priaugintos) baznycios, tos tautos po truputi slenka i susinaikinima, o visi kas netycia yra pateke i ju pinkles turi kuo skubiau is ten begt kad nebutu sunaikinti kartu su siais sodomitu surinkimais. Apie tokias baznyteles ir ju aplinka yra rases Paulius savo laiske Romieciams:

Rom 1,24-32 Todėl Dievas per jų širdies geidulius atidavė juos neskaistumui, kad jie patys terštų savo kūnus. Jie Dievo tiesą iškeitė į melą ir garbino kūrinius bei tarnavo jiems, o ne Kūrėjui, kuris palaimintas per amžius. Amen! Todėl Dievas paliko juos gėdingų aistrų valiai. Jų moterys prigimtinius santykius pakeitė priešingais prigimčiai. Panašiai ir vyrai, pametę prigimtinius santykius su moterimis, užsigeidė vienas kito, ištvirkavo vyrai su vyrais, ir gaudavo už savo paklydimą vertą atpildą. Kadangi jie nesirūpino pažinti Dievą, tai Dievas leido jiems vadovautis netikusiu išmanymu ir daryti, kas nepridera. Todėl jie pilni visokio neteisumo, netyrumo, piktybių, godulystės ir piktumo, pilni pavydo, žudynių, nesantaikos, klastingumo, paniekos, apkalbų. Tai šmeižikai, nekenčiantys Dievo, akiplėšos, išpuikėliai, pagyrūnai, išradingi piktadariai, neklausantys tėvų, neprotingi, nepatikimi, nemylintys, neatlaidūs, negailestingi. Nors jie žino teisingą Dievo nuosprendį, kad visa tai darantys verti mirties, jie ne tik patys taip daro, bet ir palaiko taip darančius.Gerai apie senas/naujaus baznycias (nieko nera naujo visa tai tik pamirstos senosios erezijos) yra pasakes Petras savo antrame laiske:

2 Pt 2,7-22 Išgelbėjo teisųjį Lotą, varginamą nedorėlių palaido elgesio, nes tarp jų gyvenantis šis teisusis diena iš dienos vargino savo teisią sielą, matydamas ir girdėdamas nedorus darbus. Viešpats žino, kaip išgelbėti pamaldžiuosius nuo išbandymo ir kaip išlaikyti nedoruosius teismo dienai ir bausmei, o ypač tuos, kurie pasiduoda nešvariems kūno geismams ir niekina viešpatystę. Įžūlūs ir savavaliai! Jie nesudreba, piktžodžiaudami šlovingiesiems, tuo tarpu angelai, aukštesni jėga ir galia, Viešpaties akivaizdoje neištaria jiems piktžodiško kaltinimo. Bet jie, kaip neprotingi gyvuliai, gimę sugavimui ir užmušimui, piktžodžiauja tam, ko nesupranta, ir pražus savo sugedime gaudami atpildą už nusikaltimus. Jie laiko pramoga lėbauti dienos metu. Jie susitepę ir iškrypę, smarkaudami savo apgaulėmis vaišinasi su jumis. Jų akys kupinos svetimavimo, nepasotinamos nuodėmės. Jie suvedžioja svyruojančias sielas. Jų širdis išlavinta godumo. Jie prakeikimo vaikai. Palikę teisingą kelią, jie nuklydo ir pasuko Bosoro sūnaus Balaamo keliu, kuris pamėgo neteisumo atlygį, Jie žada šiems laisvę, patys būdami sugedimo vergai: juk nugalėtasis tampa nugalėjusiojo vergu. Bet jeigu, ištrūkę iš pasaulio purvyno Viešpaties ir Gelbėtojo Jėzaus Kristaus pažinimu, jie ir vėl jame įklimpę pralaimi, tai jiems paskui darosi blogiau negu pirma. tačiau buvo subartas dėl savo nedorybės: nebylus asilas prabilo žmogaus balsu ir sutrukdė pranašo beprotystę. Jie yra šaltiniai be vandens, audros genami debesys; jiems skirta juodžiausia tamsybė per amžius. Skelbdami išpūstas ir tuščias kalbas, kūno geismais ir pasileidimu jie suvilioja tuos, kurie yra vos pasprukę nuo gyvenančių paklydime. Jie žada šiems laisvę, patys būdami sugedimo vergai: juk nugalėtasis tampa nugalėjusiojo vergu. Bet jeigu, ištrūkę iš pasaulio purvyno Viešpaties ir Gelbėtojo Jėzaus Kristaus pažinimu, jie ir vėl jame įklimpę pralaimi, tai jiems paskui darosi blogiau negu pirma. Jiems būtų buvę geriau iš viso nepažinti teisumo kelio, negu, jį pažinus, nusigręžti nuo jiems duoto švento įsakymo. Jiems nutiko, kaip sako teisinga patarlė: 'Šuo sugrįžta prie savo vėmalo', ir: 'Išmaudyta kiaulė vėl voliojasi purvyne'.

Rasyta lyg apie siandiena ir visas tas shunu ir pan. baznycias kurios salygoja tautu kuriose tarpsta tokios baznycios degradacija. Kaip mirstantis zmogus, pries pat mirti pasijaucia puikiai ir zvaliai, taip ir tos tautos dabar laikinai zvaliai tarpsta materialineje gerybeje, laikydamos priesmirtinius traukulius savo geroves etalonu.

Anonimiškas rašė...

Vladai, tik nesusprok pamokslaudamas, negi tikiesi, kas kas tiek perskaitys, netuščiažodžiauk:)