ketvirtadienis, balandžio 24, 2008

"Tikėjimo žodis" pagebs švč. Mergelės Marijos apsireiškimo jubiliejų

Šiemet sukanka 400 metų, kai Raseinių rajone, Šiluvoje, tariamai apsireiškė švč. Mergelė Marija.
Ta proga organizuojamos iškilmės, į kurias pakviesti ir kitų konfesijų tikintieji. Kaip praneša "Lietuvos rytas", pageidavimą šioje šventėje dalyvauti išreiškė ir "Tikėjimo žodžio" bendruomenė.
Tai naujausias posūkis šios bendruomenės kelyje, prieš tai ėmę švęsti katalikų religines šventes, tokias, kaip atvelykis, šiuo atveju bendruomenė žengia dar toliau - priartėja prie vieno iš katalikų kulto stulpų - Mergelės Marijos garbinimo.

20 komentarų:

R. A. rašė...

Na tuo tai sunku patikėti. Gal čia koks pokštas?

Anonimiškas rašė...

Pone Linai, kuris Lietuvos ryto numeris tai paskelbe?

Linas rašė...

tą paskelbė tos pačios dienos - ketvirtadienio.

Anonimiškas rašė...

Tikrai keista dalykas. Nebesuprasi tų denominacijų.

Unknown rašė...

radosi BTŽ brendimo vaisiu

R. A. rašė...

Liuteronų vyskupas irgi dalyvaus. Tai manau reiktų klausti ar yra tokių pakviestųjų, kurie atsisakė dalyvauti?

Linas rašė...

Visiems dalyvaujantiems į sveikatą, ne tik liuteronų, bet ir kiti vyskupai girdejau svarsto dalyvavimą :)
Nemanau, kad prie prie panos Marijos paveikslo geriausia vieta susitikti ekumeniniam pokalbiui:)

Anonimiškas rašė...

Linui:

Apr 12,13 Slibinas, pamatęs, kad yra nutrenktas žemėn, ėmė persekioti moterį, kuri buvo pagimdžiusi berniuką.

Ar jums nieko nesako sis paskutiniu dienu pranasystes vaizdinys? Idomu kodel su tokia neapykanta, protestantiskos ir baptistiskos bendruomenes persekioja moteri kuri buvo pagimdziusi berniuka? Netgi pats zodis Marija jiems kelia susierzinima.

Apr 12,17 Ir slibinas įnirto prieš moterį, ir metėsi kautis su kitais jos palikuonimis, kurie laikosi Dievo įsakymų ir turi Jėzaus Kristaus liudijimą.

Linas rašė...

Vladas:"Idomu kodel su tokia neapykanta, protestantiskos ir baptistiskos bendruomenes persekioja moteri kuri buvo pagimdziusi berniuka? Netgi pats zodis Marija jiems kelia susierzinima".

Na bent aciu uz atviruma, ka katalikai mano esant slibinu pasakei aiskiai ir be diskusiju:)

Beje, slibinas pranasystej simobis, o moteris konkreti? Kazkas nesueina:)
Marija nekelia susierzinimo, taciau pagoniskas Dangaus Karalienes kultas(su garbinimu, apsireiskimais, kataliku baznycios paaukojimu jai, Lietuvos ir pasaulio paaukojimu) - visada bus atmetamas kol bus nors vienas zmogus skaitantis Sventaji Rasta. Manau, tikroji Marija verkia, matydama sita stabmeldyste, daroma jos vardu, juk ji pasake:"Stai as Viespaties tarnaite"

Anonimiškas rašė...

Linui

Nes ateis laikas, kai žmonės nebepakęs sveiko mokslo, bet, pasidavę savo įgeidžiams, pasikvies sau mokytojus, kad tie dūzgentų ausyse; jie nukreips ausis nuo tiesos ir atvers pasakoms.

Tau ir tai nieko nesako?
Plasnoja sau zmogeliai nuo baznyteles prie baznyteles, nuo mokytojo prie mokytojo. Ten nepatiko plast plast nuplasnojo pas kita mokytoja kuris geriau duzgena ir žada viską ką žmonės norėtų išgirsti, nepatiko mažai kavos ir sausainiu duodanti amerikietis, plast plast pas didesnias vaišes surengiantį korejieti ( tokie ryžiniai krikščionys).

O kaip tau atrodo šis Kristaus palyginimas pamokymas savo tikriems mokiniams:

Žmonėms bemiegant, atėjo jo priešas, pasėjo kviečiuose raugių ir nuėjo. Kai želmuo paūgėjo ir subrandino vaisių, pasirodė ir raugės. Šeimininko tarnai atėję klausė: 'Šeimininke, argi ne gerą sėklą pasėjai savo lauke? Iš kurgi atsirado raugių?' Jis atsakė: 'Tai padarė priešas'. Tarnai pasiūlė: 'Jei nori, eisime ir jas išravėsime'.
Jis atsakė: 'Ne, kad kartais, ravėdami rauges, neišrautumėte kartu su jomis ir kviečių. Palikite abejus augti iki pjūties. Pjūties metu pasakysiu pjovėjams: 'Pirmiau išrinkite rauges ir suriškite į pėdelius sudeginti, o kviečius sukraukite į mano kluoną' '.

Kristus aiškiai įspėjo savo tikrus mokinius: 'Ne nelyskite ravėti, kad kartais, ravėdami rauges, neišrautumėte kartu su jomis ir kviečių. Palikite abejus augti iki pjūties."
Bet kas nėra tikri Kristaus mokiniai, tuoj pat lenda ravėti rauges ("netinkamą" mokymą katalikų bažnyčioje).
Kiek paklausai baptistu ar kitų protestantų pamokslus, net baisu darosi kokius jie teismus daro ir bažnyčios tėvų ir praeitų amžių šventųjų atžvilgiu. Visa katalikų bažnyčia teisiama atskirų tarnų-žmonių veiksmų pavyzdžių pagrindu (pamirštant, kad nėra teisaus nėra nei vieno) ir kad tik "iš Jo pilnatvės mes gauname malonę po malonės". Jokios gilesnės doktrininės analizės, pasitikėjimas savo teisumu kuris paremtas abejotinu, apkarpytu ir nepilnavertišku mokymu.

As anksčiau pasitikėdamas tais "mokytų" amerikos pastorių pliurpalais ir pats skeptiškai žiūrėjau į Katalikų bažnyčios nuo Kristaus laikų išlaikytą mokymą, tradicijas ir pastoracinę patirtį, bet kai pamačiau kas dedasi baptistų bažnyčioje, o kas svarbiausia kokius vaisius visuomenėse atneša tokia pastoracinė veikla (visuotinis ištvirkimas ir sekuliarizacija), nes Raštas moko, kad betkokį medį iš vaisių pažinsi, nutariau pasidomėti giliau. Tai va, galiu pasakyti, kad aiškesnio gilesnio tyresnio ir labiausiai (kiek tai imanoma musu salygomis) visaapimancio mokymo kurį skelbia kataliku baznycia, jokios pusėtinos bažnytėlės neturi. Ir nereikia žiųrėti ka paskiri kunigėliai kalba, bet pasiimk pilną Katalikų katekizma, pasiimk visuotinių susirinkimų dokumentus ir pamatysi, kad visi tie išdidūs pliurpalai apie katalikų mokymo įdingumą yra tik apgirtusių nuo paskutiniųjų dienų Viešpaties suteikto leidimo elgtis kaip nori žmogelių svaičiojimai.

Linas rašė...

Vladui
Na kol kiti rankioja, tu matau jau baptistu baznycioj visas rauges isravejai:) Pagirtina.
Tiesa, abejociau(nors baptistu nesu), nes kiek girdejau protestantu pamokslu - ne vienas nieko nesake apie KB baznycia, jie kalba apie Jėzų. O zmones laisvi eiti ten, kur jiems geriau, ar tu tik sau leidi vaikscioti kur tau geriau, o kitiems ne?:)

Evangelines baznycios nesa laisve, nes pats Jezus irgi ta nese, todel uztenka paziuret i protestantiskas ir katalikiskas salis ir skirtumas akivaizdus. Lietuva su savo pilnu KB katekizmu ir privalomu tikybos mokymu yra visiškai degradavusi - štai tavo isgirtasis katekizmo pilnatves vaisius - girtuoklyste, korupcija, chaosas.
O kad vakaruose kai kas eme naudoti laisve piktam, nieko nuostabaus, nes laisve patinka ir musu nuodemingai prigimciai.

Del mokymo tai turetum zinoti, kad KB mokymas yra ne nuo Kristaus laiku, o nuo 4 eros amžiaus, kai imperatoriaus įsakymu buvo sukurta katalikų bažnyčia - štai tavo katekizmo pradžia.Po to iš karto prasidėjo tamsa - persekiojimai Dievo vardu, įvesta stabmeldystė, pagoniškos šventės ir ritualai, iškraipyta ir uždrausta Biblija žmonėms. Ar tai tu vadini Kristaus mokymu ir pilnatve? Keista, nes kiek suprantu, Biblijoje gaudaisi.Bet, brangusis, Biblijos pilnatvę reikia priimti, o ne tik tas vietas, kurios prieš baptistus. Prieš tave yra žymiai daugiau Biblijos vietų, prisitaikyk sau:)


Viena ką matau, tu vis dar priklausai nuo kažkokios konkrečios organizacijos, o ne nuo Kristaus. Organizacijai priklausymas tavys neišgelbės, ieškok Dievo, tegu Jis ateina į tavo gyvenima, mažiau bažnyčių ir "teisingų" mokymų reikės:) Tada Dievas ir nuves tave į Dievo bažnyčią. Žydų talmudai buvo "pilni", bet paulius išėjo pas pagonis, atmesdamas visas tradicijas ir papročius, kurie buvo dar nuo abraomo laikų, taip pat padarė Petras, Jonas - jie išėjo į niekur, bet vedami Dievo.

Anonimiškas rašė...

Linui

Be je, neesu ir aš nei katalikas, nei baptistas, nei protestantas :) Todėl man lengviau objektyviai vertinti :) Todėl noriu paklausti kodėl jūs protestantai, jei jau tokie laisvi, tai kam apribojate save istatymu? Vienų įstatymo nuostatų griežtai laikotės kitas atmetate. Juk kaip pasakyta: "Todėl, kas sulaužytų bent vieną iš mažiausių įsakymų ir taip mokytų žmones, tas bus vadinamas mažiausiu dangaus karalystėje. O kas juos vykdys ir jų mokys, bus vadinamas didžiu dangaus karalystėje." :) O ta tavo vadinama protestantiska laisvė, tai yra paprasčiausia laisvė nuo atsakomybės Viešpačiui, tikėjimas be darbų, arba tiksliau tuštybės vaisius. Dėl šios taip vadinamos laisvės nebe krikscionys karaliauja, o pagonys. Bet tai yra, paskutiniųjų dienų Viešpaties leidimas ir todėl duoti Viešpaties tautai protestantiški ganytojai kurie pila vandenį į kiaurus šulinius. (Iz 45,7 Aš darau šviesą ir sukuriu tamsą, duodu ramybę ir sukuriu pikta. Aš, Viešpats, visa tai darau.). Be Viešpaties leidimo šėtonas nebūtų trumpam atrištas :)

Be je Paulius apie save pasakė "'Vyrai broliai, aš fariziejus, fariziejaus sūnus, ir esu teisiamas už mirusiųjų prisikėlimo viltį". O ka Kristus yra pasakęs apie fariziejus "'Būkite atidūs ir saugokitės fariziejų bei sadukiejų raugo'" tas įspėjimas eina per visas tris sinoptines evangelijas. Kas Katalikų bažnyčioje, tas pats ir kitose, šio įspėjimo visai nepaisoma. Apie fariziejus ir rašto žinovus Kristus pasakė: "Todėl visko, ko jie liepia jums laikytis, laikykitės ir vykdykite, tačiau nesielkite, kaip jie elgiasi, nes jie kalba, bet nedaro.". Dabar visi surinkimai tai vien fariziejai ir rašto žinovai, todėl ką liepia tai viena o kaip elgiasi tai kita :)

Raštas sako "Dievo reikia klausytis daugiau negu žmonių", bet vis vien visuose mokymuose yra ivedama prieštaravimų Kristaus mokslui. Ar pameni ką Kristus pasakė: Bet jūs nesivadinkite 'Rabi', nes vienas yra jūsų Mokytojas - Kristus, o jūs visi esate broliai. Taip pat nesivadinkite mokytojais, nes vienas jūsų Mokytojas - Kristus. Kas iš jūsų didžiausias, tebūna jums tarnas. Ir kas save aukština, bus pažemintas, o kas save žemina, bus išaukštintas."
O ko mokė Paulius ir toliau paskui jį visos bažnyčios: Ir mokytojų ir tėvų bažnyčioje priveisė ir dabar daugelis bažnyčių šlovina taip vadinamus "bažnyčios generolus" :) Kiek kartų Kristus įsakė atleisti? :) O ką daro dabartiniai mokymai ir ko moko sekant Pauliaus įvestą tradiciją? Ką sąkė Kristus apie žmones "neteiskite", ką darė Paulius savo brolio Petro atžvilgiu, kaip tas tariamai veidmainiavo kartu su kitais žydais :) ir tą patį teisuolišką(fariziejaus ir muitininko) teismą kultyvuoja visi mokymai.

Dėl katalikų mokymo pilnumo, aš nurodžiau, kad esamo mokymo rėmuose, kai klausoma ne Dievo o žmogaus, katalikų mokymas yra pilniausias ir labiausiai išbaigtas ir prie jo eina visos be issimties atskilusios bažnyčios. Bet apie tokį Dievo garbinimą yra pasakyta "Veltui jie mane garbina, žmogiškus priesakus paversdami mokymu'. Jokios naudos, todėl tik likutis bus išgelbėtas.

Linas rašė...

Na, Vladai, praeitam komentare norejau parasyti, kad kitas tavo zingsnis su tokia iskaudinta sirdim - pakilsi virs visu baznyciu:) nespejau:)
Beje, a kas sake ka as protestants? Ir as nei tas nei tas. Tu gal ir teisingai rasai apie visokius ten baznytinius reikalus, tačaiu be bendruomenes neturi nei darbu, nei tikejimo - tokia realybe, mums patiems reikia statydintis i dvasinius namus. Jei tokiu nematai aplink save, iekok, nebent manai, kad visur veidmainiai, tik tu vienas Viešpaties pranašas. Neatmetu, kad taip ir yra, tačiau tokiu atveju tau meldžiantis turėtų ugnis kristi, kaip Elijuj ar Mozei. Galbut tave suzeide baznycioje ir tu pyksti, turi teisę. Šiaip žinok, krikscionis yra tas, kuris keicia apie save. Jei baptistu baznycioj tokie reikalai, kad tu supranti, o jie nesupranta, tai tau kazka daryt ir reikejo, kad ji pasikeistu. Dabar tu juos metei, o viskas buvo kaip buve. tai kur tavo atsakomybė prieš Viešpatį, jei pabėgai nieko nepadaręs?

Nelabai pagaunu apie ta pilnatve, nesu labai mokytas.
Del tevu esi teisus, del mokytoju tu neteisus is esmes - yra tokia tarnyste kaip mokytojas. Tai ne tas pats kaip Kristaus, kaip mokytojo, bet vis tiek mokytojas.
Beje, del Paulaius, tai ar jis mokė, ar Dievas panaudojo jį užrašyti savo žodžiui? Gal aš negirdėjau, ar jau Pauliaus užrašyti laiškai išmesti iš Biblijos?

Anonimiškas rašė...

Linui

Niekada ne nuo nieko ir niekur nebegioju :) Ir nuo baptistu nebegau.

As niekur neesu vienas, nes su manimi visur ir visada yra Kristus .... Pries panaudojant Pauliu savo darbams, Kristus perspejo del jo veiklos ipatumu t.y. "Saugokites farizieju ir rasto zinovu raugo". Todel nereikia Pauliaus laiskus nuvertinti, bet reikia juos skaityti per Rasto prizme t.y. "Dievo reikia klausyti labiau negu zmoniu". Del ivairiu tarnysciu, cia kas tau pasake, kad yra toks tarnavimas kaip mokytojas? Paulius.... Ar skaitydamas rasta pastebejai, kad ten kur Paulius pasiliko mokyti dviem metams t.y. Korinte, ten buvo labiausiai pasileidusi, istvirkusi ir zemiska baznycia (tokia kaip ir visos siandienos baznycios). O ten kur jis tik paskelbe ir isejo (nelysdamas su savo fariziejiska zemiska ismintimi) tesaloniku baznycia, tapo tiesiog galinga, stipri ir gerbtina. Nes ten veike Sv.Dvasia neatmiezta zmogiska fariziejiska rasto zinovo patirtimi.

Pats as niekur neisiu ir zmogisko bendravimo neieskosiu, nes man nereikia garbes is zmogaus, as jos ieskau tik pas savo Dangiskaji Teva. O Jis jau nuspres ar mane kur nors vesti ar pas mane ka atvesti. Turiu puikia seima, todel mano sunus, dukrele ir zmona yra puikus Viespaties surinkimas.

Linas rašė...

Nu pima ruozū girdziu, kad Paulaius laiskus reikia skaityt kaip fariziejaus. A cia tokią doktriną baptistai varo, ar čia tavo atradimas?:)Nu kokių tik keistenybių nesutinki, kai gyveni, buvau girdėjas, kad liberalios bažnyčios ištisus Senojo testamento tekstus išmeta, bet matyt, jau ir pauliaus laiškams atėjo laikas.
Dėįl mokytojų:"Ir šiuos Dievas paskyrė bažnyčioje: pirma – apaštalais, antra – pranašais, trečia – mokytojais; po to – stebuklai, paskui – išgydymų dovanos, visokia pagalba, vadovavimai, įvairios kalbos". Kor 12;28
Bet kadangi sakei kad Paulium nepasitiki, tai priminsiu, kad ir Petras užrašė:"Ne visi būkite mokytojai, nes mūsų laukia griežtesnis teismas". Bet manau, ir Patru negalima pasitikėti, nes jis Viešpaties išsižadėjo ir paskui irgi klydo. Manau, kad ir kiti laiškų rašytojai neverti pasitikėjimo:)
O jei nori žiūrėti per Rašto prizmę, tai Biblija sako:"VISAS raštas yra Dievo įkvėptas".

Dėl susirinkimų, tai be abejonės Jėzus numirė už vienintelį Vladą, kad jis namuose su žmona sėdėtų - čia likutis - o visi tegu žūsta.
Klausyk, o jei aš pas tave atvažiuočiau į namus, ar priimtum? Aš juk irgi nesu jokioj oficialioj bažnyčioj?

Anonimiškas rašė...

Pirma perskaityk atidžiai ir neiškraipyk mano žodžiu. Rašta reikia suvokti taikant viena pagrindini principa "Dievo reikia klausyti labiau negu zmoniu.". Priešingu atveju galima nuklysti ir laikyti Jokubo darytus melus geru (arba leistinu) darbu "ikveptu Sv.Dvasios", arba rasti pateisinimus Eliziejaus nutarimui nužudyti jį plikiu pravardžiavusių vaikų bureli. Todel Kristaus ispejimas besikartojantis tris kartus, visose sinoptinese evangelijose "saugokites farizieju ir rašto žinovu raugo" yra privalomas. Taip pat Jis ispejo, kad "Todėl visko, ko jie (rašto žinovai ir fariziejai) liepia jums laikytis, laikykitės ir vykdykite, tačiau nesielkite, kaip jie elgiasi, nes jie kalba, bet nedaro." Paulius statydamas bažnyčia nusiženge mažiausiam Dievo isakymui ir pasitikėjo savo kaip rašto žinovo ir fariziejo patirtimi labiau nei Dievu ( Mt 5,19 ) bet tai yra leistina, Šv. Dvasia veikia nukreipdama bet kokį nusidėjelį. Taip pat ir kiti apastalai dar Sv. Dvasiai nenužengus jau nusidėjo burtininkavimo nuodeme ir apribojo Dievą dviem kandidaturom i "atsilaisvinusia" apaštalo Judo vieta, pamiršdami viena pagrindiniu tarnystes Viespaciui principu "Juk Dievo dovanos ir pašaukimas - neatšaukiami." Todėl nuodėmei atvėrus duris atsirado dar daugiau apaštalų (pav. Paulius arba Barnabas). Taip pat jie greitai pamiršo, kad Jėzus jiems plovė kojas, pasakės "kas nori tarp jūsų būti didžiausias tebunie visų tarnas" ir labai greitai vadovaudami surinkimui ir neapsikęsdami kilusio murmėjimo paskyrę djakonus ir "atsidavė žodžio tarnystei". Čia viskas labai paprasta, bet ne visi turi akis kad kad pamatyti ir ausis tam, kad išgirsti :)

O dėl atvažiavimo :) Mano namai atviri viesiems kas ateina. Ir kaimynu vaikai pas mane pastoviai sėdi, žaidžia arba valgo (kai kada jie ir meldžiasi kartu su maniškiais) ir pažystami dažniausiai prisimena išprotėjusį Vlada kai kokios problemos užpuola tik va katinams uždrausta pas mane į namus užklysti, nes vaikams smėlynė padariau o jie nedorėliai nutarė, kad čia aš jiems lauko išvietę paruošiau :)

Linas rašė...

Gerb Vladai, linksmini mane toliau "Rašta reikia suvokti taikant viena pagrindini principa "Dievo reikia klausyti labiau negu zmoniu" - čia tu pats tokį principą atradai ar kas pamokė?:)
Va principas "Visas Raštas yra Dievo įkvėptas"(2Tim)
VISAS reiškia VISAS, o tu siūlai Dievo žodyje ieškoti Dievo žodžio ir dar neklausyti Pauliaus, Jokūbo apaštalų žodžių, kadangi tavo manymu jie prieštarauja... Dievui.:) Tokio absurdo kap gyvas negirdėjau iš tų kurie sako, kad Kristus jų gelbėtojas.Brangusis, prieštaravimai yra tavo prote, o ne Dievo pasirinkime. Dievas pasirinko apaįtalus ir jų nesigėdija, jie tarnavo taip, kaip Dievas norėjo.

Tokią štuką girdėjau tik iš musulmonų, kuris sako, kad tikroji Biblija dingo, esanti yra iškraipyta ir netiksli, ten yra Dievo žodis, žmogaus žodis, istoriko žodis. O va koranas - grynas auksas:)

O jei esi gudresnis už apaštalus ir geriau supranti Bibliją, tai niekas netrukdo pakelti tikrąją bažnyčią ar bent kad tavo kaimynai išsigelbėtų. Tikėjimas be darbų yra negyvas - pasiskaičiuok savo darbus ir žinosi, ar rėkti toliau, ar rūpintis, kad tų darbų atsirastų:)

Anonimiškas rašė...
Tinklaraščio administratorius pašalino šį komentarą.
Linas rašė...

a kap jis bus nepusetinas, jeigu Vladas tik siera spjaudosi, o nieko nedaro.
bet juokingiausia, kad tas principas kuri tu cituoji, pasakytas apaštalų, kuriuos tu kaltini kaip netikusius ir siulai jų raštus atrinkinėti:)
Tai gal ir klausyk Dievo?

Anonimiškas rašė...

Linui


Nieko aš nekaltinu. Visi kas esame su Kristumi, turime Sv.Dvasia kaip uzstata (2 Kor 5,5). Apie tai kalbėjo ir Paulius. Mes esame marioje palapinėje ir tik siekiame apsivilkti tai kas nemaru. Nei mūsų nuodėmės, nei supratimas nei aplinka niekur nedingsta, visa tai tik užsidaro mūmyse, nes mes apsivelkame Kristumi ir Jo teisumu esame išteisinami, neprižiūrint tai kas Dievo uždengta, visa tai išsikreipia, todėl tapus nauju žmogumi (1 Sam 10,6) galima greitai tapti vien tik karaliumi be paliminimo (1 Sam 16, 14). Ir nereikia savęs guosti kad tai senosios sandoros laikai, o dabar "malonės amžius". Malonė yra atgailaujančiai ir Kristų nuolankiai sekančiai sielai, o išdidiems ir užsikietinusiems žmogiškų priesakų sekėjams "verksmas ir dantų griežimas". (Mal 3,6). Dievas ne žmogus kad kaitaliotų savo nusistatymus ( Pat 16,25 ).

Sėkmės Linai :)

p.s. Siūlau atidžiai perskaityti Jeremijo 18,1-12. ir Ezechielio 33,12-20. Ir skaityk su ta intencija, kad "Visas Raštas yra Dievo įkvėptas ..."