pirmadienis, sausio 30, 2006

Brazilijos krikščioniškosios šaknys

Nuo 1600 metų protestantų skaičius šioje didžiausioje katalikiškoje šalyje viršijo 27 milijonus.
Krikščionybė Brazilijos tautiniame identitete centrinę vietą užima jau nuo 1500, kai vienas karinio jūrų laivyno kapitonas įtvirtino Portugalijos teises tam, kas tapo 3.3 milijonų kvadratinių mylių šalimi. Pirmasis oficialus apsigyvenusiųjų, kurie žemę pavadino “Šventojo kryžiaus sala”, veiksmas buvo Mišių aukojimas. Pirmuosius 400 Brazilijos metų, šalis rėmė Romos Katalikų Bažnyčią. Šie glaudūs santykiai atgrasė bet kokią reikšmingesnę Protestantų iniciatyvą.
XVII amžiaus viduryje, į Šiaurės Braziliją įsiveržė danai, atnešdami su savimi Jono Kalvino mokymą. Nuo 1822 iki 1889, Braziliją valdė Portugalijos monarchai, kurie leido religijų laisvę. Šalyje įsikūrė nemažai anglikonų ir liuteronų. Pirmieji baptistų ir presbiterijonų misionieriai atvyko XIX amžiaus pabaigoje, statydami bažnyčias didžiuosiuose miestuose. 1891 metais pirmoji respublikos konstitucija oficialiai paskelbė bažnyčios ir valstybės atskirtumą.
XX amžius prasidėjo didžiuliu charizmatiniu augimu. Dievo Surinkimai (Assemblies of God) statė bažnyčias visose Brazilijos valstijose maždaug 30 metų nuo atvykimo 1910 metais. Kitos sekmininkų denominacijos taip pat kūrėsi ir pasiekdavo daugelį kaimo vietovėse.
Nuo kaimo į miesto gyventojus charizmatinis judėjimas pakrypo po Antrojo Pasaulinio karo. 1970 m. didžiausią protestantų bažnyčios dalį vis dar sudarė darbininkų klasė, tačiau auganti vidurinioji klasė, įskaitant ir vadybininkus bei profesionalus, tapo svarbiausiu dėmesio centru protestantiškai evangelizacijai ir bažnyčios augimui. Dėl to pradėjo plisti naujos denominacijos, kurias brazilų teologai vadina neo-sekmininkais.
Pagal paskutinį gyventojų surašymą, atliktą Brazilijos Geografijos ir Statistikos Instituto, protestantų skaičius išaugo nuo 9 procentų 1991 m. iki 16 procentų 2001 m. Brazilijoje yra 27 milijonai evangelikų ir charizmatinių protestantų; iš jų 18.9 milijonai (70%) yra charizmatai. Daugiau nei pusė Brazilijos protestantų yra moterys; 86 procentai gyvena miesto teritorijose.
Iš 8.1 milijono necharizmatinių evangelikų, Brazilijos Baptistų Konventas yra didžiausias; jie turi daugiau nei 3 milijonus narių. "Dievo Surinkimai" yra didžiausia sekmininkiška grupė, turinti daugiau kaip 8.5 milijono narių.
Pagal "Cristiuanity" paruošė Kristina

Komentarų nėra: