antradienis, vasario 21, 2012

Pagausės garbinamų šventųjų gretos


Popiežius Benediktas XVI, pritarus į jo vadovautą konsistoriją susirinkusiems kardinolams, priėmė prašymą papildyti šventųjų sąrašą septyniais vardais. Pagal katalikų mokymą šiems asmenims bus galima melstis ir juos garbinti.
Šių palaimintųjų pavardės - prancūzo, jėzuitų misionierius, kunigo Jokūbo Berthieu (1838-1896), filipiniečių kankinio ir pasauliečio Petro Calungsod (1654-1672), italo kunigo kongregacijos steigėjo Jono Piamarta (1841-1913), ispanės vienuolės kongregacijos steigėjos Karmelio Kalno Marijos (1848-1911), vokietės pranciškonės raupsuotųjų globėjos Marijonos Cope (1838-1918), Šiaurės Amerikos indėnės ir pasaulietės Kotrynos Tekakwitha (1656-1680), kaip ir vokietės pasaulietės Onos Schaeffer (1882-1925).
„Vatikano radijas“ teigia, kad  „visa Dievo tauta yra ne tik didžiai susižavėjusi dėl kankinystės ar šviesių dorybių, bet ir šaukiasi jų Kristuje Dieve kaip galingų dieviškosios pagalbos ir dangiškų malonių užtarėjų“.
„Džiaugiuosi jūsų nusistatymu, jog šiuos palaimintuosius laikote vertais visos Bažnyčios garbinimo“, - pažymėjo popiežius.  Jų kanonizavimo apeigos, t.y. iškilmingas skelbimas šventaisiais įrašant vardus į Šventųjų sąrašą, galės įvykti šių metų spalio 21 dieną.
Panašų sąrašą ypatingai nusipelniusiųjų turi ir Jehovos liudytojų organizacija, tiesa, jis skirtas užpildyti 144 000 ypatingos palydos sąrašą.

Komentarų nėra: