šeštadienis, gruodžio 20, 2008

antradienis, gruodžio 16, 2008

Milijonai musulmonų palieka islamą


Viso pasaulio bažnyčiose šiandien galima sutikti milijonus žmonių, kurie prieš kelerius metus meldėsi mečetėse. Tai akivaizdus galingo Dievo darbo įrodymas musulmonų tarpe.Interneto svetainės Islam Watch (http://www.islam-watch.org/ ) duomenimis praėjusiais metais maždaug du milijonai etninių Rusijos musulmonų atsivertė į krikščionybę, tokį sprendimą priėmė apie 10 000 Prancūzijos musulmonų ir apie 35 000 musulmonų iš Turkijos. Maždaug 10 000 žmonių Indijoje dėl Kristaus paliko islamą. Knygos „Epicentras" autorius Joelis Rosenbergas smulkiai pasakoja nuostabias istorijas apie į krikščionybę atsivertusius musulmonus. Alžyre, gimtojoje Augustino žemėje, per pastaruosius keletą metų krikščionimis tapo daugiau nei 80 000 musulmonų. Žmonės atsiverčia, nepaisydami musulmonų dvasininkų pasipriešinimo, kurie inicijuoja įstatymus, draudžiančius skelbti Evangeliją. Maroko laikraščiai atvirai nuogąstauja, kad pastaraisiais metais 25 000-40 000 musulmonų ėmė sekti Kristumi. Dar nuostabesnės istorijos pasiekia mus iš Artimųjų Rytų. 1996 metais Egipto Biblijos draugija pardavė apie 3000 filmo „Jėzus" vaizdo įrašų. 2000 metais šių įrašų buvo parduoda net 600 000. Daugiau nei penki milijonai Sudano musulmonų priėmė Kristų per paskutinį XX a. dešimtmetį, nors buvo žiauriai persekiojami Sudano vyriausybės. Kas lėmė šiuos masinius atsivertimus? Sudano evangelikų lyderio žodžiais tariant: „Žmonės pamatė tikrąjį islamą. Vietoj jo jie nori Jėzaus." Organizacijos Islam Watch duomenimis „baigiantis karo veiksmams Irake buvo nustatyta, kad į krikščionybę atsivertė maždaug 5000 Irako musulmonų." 2008 m. pradžioje buvo pašventinta pirmoji Romos katalikų bažnyčia Katare, musulmonų sunitų valstybėje, kurioje išpažįstama islamo kryptis vahabi. Tai pirmas kartas, kai krikščionims Katare buvo leista viešai praktikuoti tikėjimą. Atvirose mišiose dalyvavo apie 10 000 žmonių. Šia atsivertimai nepraslydo pro islamo vadovų akis. 2001 metais šeichas Ahmadas Al Qatannis, aukščiausias Saudo Arabijos dvasininkas, pranešė nerimą keliančias naujienas per arabų naujienų agentūrą Al-Jazeera: „Kiekvieną dieną 16 000 musulmonų atsiverčia į krikščionybę <...> kasmet šeši milijonai musulmonų tampa krikščionimis. <...> Tai tragedija." Galimas daiktas, šeichas padidino atsiverčiančiųjų skaičių. Tačiau aišku, jog atsivertimai vyksta. Džiaugsmingą virpulį kelia žinia, kad tiek daug musulmonų išsilaisvina iš nuodėmės pančių - taip, kaip išsilaisvinome mes su jumis - Kristaus kraujo jėga! Turime melstis už šiuos naujus brolius ir seseris, daugelis iš jų žiauriai persekiojami dėl atrastojo tikėjimo. Milijonai atsivertusių žmonių - puiki priežastis džiaugtis. Galbūt mes pergyvename civilizacijų konfliktą, kovojame su islamo ekstremistais, kurie kovoja su mumis. Gal kartais ateitis mums atrodo niūri. Tačiau niekad neabejokime - Dievas yra savo soste. Jis atveda žmones į savo Karalystę iš pačios islamo širdies.Pagal btz.lt

pirmadienis, gruodžio 15, 2008

Jėzus gimė vasarą?

Astronomai nustatė, kad Jėzus gimė vasarą. Tai jie atliko apskaičiuodami Veneros ir Jupiterio suartėjimą, kuris atrodė kaip naujos žvaigždės pasirodymas prieš 2008 metus. Astronomai patvirtino, kad tokios žvaigždės pasirodymas - realus įvykis, tiesa, jis virš Beatliejaus buvo ne gruodžio 25, o birželio 17 dieną. Tai nustatė australų astronomas Deivas Reneke pasitelkdamas kopiuterinę programą, kuri tiksliai nustatė dangaus kūnų padėtį virš Izraelio.
Romos katalikybė šią datą Kalėdoms parinko, nes Romoje tomis dienomis vykdavo liaudies šventė, skirta pagoniškam dievui Saturnui. Net kai pagonybės nebeliko, data nebuvo pakeista.
Pagal НХМ

Obama į inauguracinį paradą pakvietė homoseksualistus

JAV gyventojai gali džiaugtis demokratų prezidento laimėjimu - Obama į inauguracinį paradą pakvietė homoseksualistus. Jis oficialiai kreipėsi į Asociacija lesbiečių ir homoseksualių grupių, kad jos dalyvautų inauguraciniame parade praneša invictory.org
"Man didelė garbė pakviesti šias talentingų žmonių grupes pakviesti į paradą, - pasakė prezidentas Obama. – šios organizacijos turi patį geriausią iš mūsų nacijos istorijos, jos įvairovės ir atsidavimo tarnybai".

ketvirtadienis, gruodžio 04, 2008

Nigerija - daugybė aukų

Nigerijos Džoso mieste kilusių susirėmimų priežastys yra tiek politinės, tiek ir religinės. Nors Vatikano radijas ir teigia, kad net iki 500 žmonių gyvybių susirėmimų priežastys yra ne tiek religinės, kiek politinės. Nigerijos arkivyskupas Jhn Onaiyekan, komentuodamas tarptautinės žiniasklaidos pranešimus apie Džose, po vietinių rinkimų kilusius susirėmimus „tarp skirtingų religinių grupių“.
Pasak Abudžos arkivyskupo John Onaiyekan, Džoso vyskupą labai įskaudino žinios apie Džoso mečetėje nužudytus musulmonus. Pasak Džoso katalikų vyskupo, tai yra netiesa. Tačiau buvo pranešama apie ketinimus surinktus žuvusiųjų kūnus nunešti į mečetę. Tai ir buvo daroma. Todėl ganytojas paprašė vietinę valdžią ištirti melagingus pranešimus.
Susidaro įspūdis, jog kai kam yra naudos skelbti prasimanymus propagandos tikslais. Visa tai kas įvyko Džose yra politinė problema. Tačiau kai kurie Nigerijos politikai, siekdami savo interesų, išnaudoja religiją. Viena iš galimų neramumų priežasčių yra ką tik praėję vietiniai rinkimai tarp dviejų pagrindinių partijų. Abi partijos yra nereliginės, nes tiek vienai, tiek kitai priklauso ir musulmonai, ir krikščionys, - pridūrė Abudžos arkivyskupas.
Pirmadienį iš Plato valstijos sostinės Džoso pranešama, jog padėtis yra aprimusi. .
Ketvirtadienį prasidėjęs smurtas ir skirtingų grupių susirėmimai liovėsi tik po to, kai įsikišo skaitlingos saugumo pajėgos. Nigerijos vyriausybės duomenimis, per neramumus žuvo 200 žmonių, tuo tarpu vietinė žiniasklaida cituoja musulmonų mečetės, kurioje buvo surinkti lavonai, atstovą, pareiškusį, jog suskaičiuota 376 lavonai. Nigerijos pagrindinių laikraščiò pranešimuose pirmadienį sakoma, kad galėjo žūti net iki 500 žmonių.
Per riaušes buvo padaryta daug žalos žmonių namams ir bažnyčioms, įstaigų pastatams, parduotuvėms ir mečetėms, kurios buvo plėšiamos ir deginamos. Susidaro įspūdis, kad Džoso mieste neliko sveikų pastatų.
Neramumai kilo po to, kai opozicija, kuria palaiko musulmonai, nepripažino rinkimų rezultatų. Musulmonai siekia politiniu keliu priversti šalies gyventojus laikytis islamo normų. Keliose valstijose musulmonai pasinaudodami demokratija jau įvedė šariato įstatymus.

šeštadienis, lapkričio 29, 2008

Bažnyčia užpuolė 20 tūkstančių musulmonų

Teroras prieš krikščionis, vykdomas Egipte musulmonų, tęsiasi. Šį kartą užpuolimo taikiniu tapo Mergelės Marijos bažnyčia Kaire. Bažnyčia užpuolė 20 tūkstančių musulmonų praneša ASSIST News Service.
Kaip praneša liudininkai, minia apsupo bažnyčią, kurioje tuo metu buvo apie tūkstantį krikščionių. Musulmonai į juo mėtė akmenis, balionus su butano dujomis. Minia sunaikino visą bažnyčios pastato pirmą aukštą.
Puldama minia skandavo eilutes iš Korano apie džihadą ir tokias frazes "Mes aukojam savo kraują ir savo gyvybes dėl tavęs, islame".
Liudininkai teigia, kad bažnyčią puolė ir vaikai apie 8 metų ir vyrai 50 metų. Minioje buvo nemažai ir moterų. Galaiusiai minią išvaikė atvykę specialiųjų pajėgų Egipto kariai. Žmogaus teisių gyvejų organizacijų atstovų neįleido į užgrobtą ir nusiaubtą bažnyčios pastatą.

antradienis, lapkričio 18, 2008

Katalikų bažnyčia - galima ir pašokti

video

Va taip atrodo katalikų bažnyčios mišios kai kuriose šalyse.

Rasti materialūs Jėzaus Kristaus gyvenimo įrodymai

Izraelyje rasti materialūs Jėzaus Kristaus gyvenimo įrodymai. Ekspertų manymu, Izraelyje rasta palaikų dėžė su Jėzaus brolio jokūbo palaikais. Po ilgo teisminio tyrinėjimo, pranešta, kad Jezuzalės teismas atsisakė pripažinti palaikų dėžė, ant kurios užrašas "Jokūbas, Juozapo sūnus, Jėzaus brolis" falsifikatu. Iš Biblijos žinoma, kad Jėzus turėjo brolių, o žemiškasis tėvas buvo Juozapas. Praneša ProСhurch.info.

šeštadienis, lapkričio 15, 2008

Ulfas Ekmanas ieško vienybės

Pasirodė pranešimai, kad Švedijos „Gyvenimo žodžio" bažnyčios pastorius Ulfas Ekmanas pastaruosius keletą metų aktyviai bendrauja su katalikų bei pravoslavų lyderiais ir pristato jų doktrinas savo bažnyčioje.
„Dievas labai aiškiai kalbėjo man apie krikščionių vienybę. Kai ateizmas ir islamas užkariauja Europą, įprasti prabudimo devizai neveikia. Šių dienų krikščionių poreikis - susivienyti su istorinėmis bažnyčiomis", - sakė pastorius U. Ekmanas. Ulfo Ekmano požiūris susilaukė tiek teigiamų, tiek neigiamų atsiliepimų.
Evangelinių bažnyčių lyderiai jau du kartus šiemet buvo susirinkę aptarti šio klausimo. Jie pabrėžė tai, kad katalikams vienybė visada reiškia paklusnumą Romos popiežiui. Švedijos katalikų vyskupas Andersas Arborelijus patvirtino šią nuomonę: „Mes negalime ignoruoti Jėzaus paliepimo jungtis su apaštalu Petru", tai yra su Romos popiežiumi.
Pranešimuose buvo teigiama, kad U.Ekmanas esą stengiasi suvienyti protestantus po "popiežiaus sparnu".
Iš tiesų U.Ekmanas bendrauja tiek su katalikų, tiek su protestantų bažnyčių lyderiais, tačiau tokios išvados yra skubotos.

Balsavai už Obamą - atgailauk


Katalikų kunigas Džėjus Niumanas Pietų Karolinoje atskyrė Obamos rėmėjus ir pareiškė neleisiąs jiems priimti ostijos per mišias, kol jie neatgailaus, esą balsas atiduotas už Obamą yra balsas "už tikrą blogį".
Praneša invictory.org remdamasi ЛентаРу.
Savo laiške kunigas išdėstė, kad Obamas rinkėjų sieloms"gresia pražūtis" jei jie neatgailaus".
Laiške aiškinama, kad tokios "bausmės" nusipelnė tie, kurie parėmė abortų šalininką Obamą.
Oficialiai Katalikų bažnyčia deklaruoja, kad nesikiša į politiką.

antradienis, lapkričio 11, 2008

Neturto įžadus duodantys pranciškonai… semia milijonus

Ūkio ministras patvirtino 50 Valstybės planuojamų kultūros paveldo išsaugojimo projektų, finansuojamų iš 2007–2013 metų Europos Sąjungos (ES) struktūrinės paramos lėšų, sąrašą. Panagrinėjus paaiškėja, kad nemaža dalis valstybės skiriamų lėšų nukeliauja katalikų bažnyčios turtui išsaugoti ir restauruoti. To kažkodėl nenusipelnė nė viena kita konfesija Lietuvoje. Dar gražiau, kad neturto įžadus duodantys pranciškonai semia milijonus iš fondų.
Pranešama, kad ES lėšos bus skirtos viešųjų nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų pritaikymui turizmo reikmėms.
Jiems įgyvendinti numatoma skirti 215,7 mln. litų iš ES struktūrinės paramos fondų, dar 25,4 mln. litų – iš valstybės biudžeto. Iš šios sumos į katalikų bažnyčios projektus nukeliaus beveik…40 milijonų litų, beje, didžioji dalis lėšų iš šios sumos – į tuos objektus, kuriuose yra žodis “bernardinų”.
Marijampolės šv. Arkangelo Mykolo bazilikai skiriama 5 milijonų litų suma, Pažaislio vienuolynui 9,5 milijonų litų, Tytuvėnų bernardinų vienuolynui 10 milijonų litų, Kauno – 8 milijonai litų, o Vilniaus bernardinams irgi 8 milijonai litų.

Šaltinis – Ūkio ministerija

pirmadienis, lapkričio 10, 2008

Žydai, tikintys Kristumi

video


Tad aš klausiu: ar Dievas atstūmė savo tautą? Jokiu būdu! Juk ir aš izraelitas, iš Abraomo palikuonių, iš Benjamino giminės.
Dievas neatstūmė savosios tautos, kurią iš anksto numatė. Ar nežinote, ką sako Raštas apie Eliją, kai šis skundžiasi Izraeliu:
“Viešpatie, jie išžudė Tavo pranašus, išgriovė Tavo aukurus; aš vienas belikau, ir jie tyko mano gyvybės”.
O kaip skamba Dievo atsakymas? “Aš pasilaikiau septynis tūkstančius vyrų, kurie nesulenkė kelių prieš Baalį”.
Ir dabartiniu metu yra malonės išrinktas likutis.

Laiškas Romiečiams 11 skyrius

trečiadienis, lapkričio 05, 2008

Pakistane vyko Jėzaus festivalisSpalio mėnesį Pakistane, islamiškoje šalyje, kurioje būti krikščionimi yra mirtinai pavojinga, vyko Jėzaus festivalis. Lahoro mieste festivalį rengė organizacija"Kristus - visoms tautoms". Jį vedė bažnyčios "Pergalė" paastorius Henris Modava, praneša invictory.org


Per 4 Jėzaus festivalio dienas jį aplankė apie 70 tūkstančių žmonių. Kasdien apie 200 autobusų veždavo žmones į susirinkimus. Žmonės troško pamatyti Viešpaties daromus stebuklus ir išgydymus. Tūkstančiai žmonių buvo išgydyti ir išlaisvinti. Luošiai pradėjo vaikščioti, nebyliai prakalbo - tai atvėrė musulmonų širdis atgailai. Pasak pranešimų, daug musulmonų atgailavo ir atidavė savo gyvenimus į Jėzaus rankas.

šeštadienis, lapkričio 01, 2008

Milicija ieško jėzuitų žudiko

Jau anksčiau pranešta, kad Maskvoje nužudyti du kunigai jėzuitai. Rusijos katalikų vyskupų asociacijos generalinio sekretoriaus kun. Igorio Kowalewskio teigimu, nužudytų kunigų kūnai antradienio vakarą rasti viename Maskvos centre esančiame penkių kmbarių bute, kur buvo įsikūrę Rusijos jezuitų vienuoliai.„Jie buvo žiauriai nužudyti“, – teigė kun. I. Kowalewskis.
Vienas iš žuvusiųjų buvo Rusijos pilietis, o kitas – iš Ekvadoro.
Maskvos policijos atstovas spaudai Maksimas Kolosvetovas informavo, kad pradėtas oficialus tyrimas dėl kunigų nužudymo, tačiau atsisakė komentuoti galimas nužudymo priežastis bei suteikti daugiau informacijos apie šį įvykį.
Dabar pranešta, kad žudikas abiems vienuoliams suknežino galvas. Kaip pasakojo milicininkai, juos iškvietė jėzuitų buhalteris, kuris atvyko ieškoti vienuolių. Prieš tai paskambinęs į butą jis išgirdo girto nepažįstamo vyro balsą, kuris tvirtino, kad vienuoliai šiuo metu miega. Tyrėjai bute rado alkoholinių gėrimų, cigarečių ir du panaudotus prezervatyvus. Taip pat išsiaiškino, kad bute buvo ir trečias asmuo. Pasirodė, kad vienas iš vienuolių turėjo artimus ir šiltus santykius su vienu studentu kubiečiu. Jo milicija ieško šiuo metu. Tuo labiau, kad namo gyventojai pastebėjo jaunuolį išeinantį iš namo, kuris turėjo būdingus lotynų amerikiečiams veido bruožus.
Pagal "Credo"

antradienis, spalio 28, 2008

Kasmet žūsta apie 170 tūkstančių krikščionių

Krikščionybė - labiausiai persekiojama religija pasaulyje. Tai skelbia dokumentas, kurį po tyrimo paskelbė organizacija “Pagalba bažnyčiai”. Dokumente sakoma, kad 60 pasaulio šalių nesilaikoma religinės laisvės, dramatiškiausia situacija yra Indijoje, Pakistane, Saudo Arabijoje ir Eritrėjoje. Kasmet už savo tikėjimą galvas paguldo apie 170 tūkstančių krikščionių.
Pasaulinė žiniasklaida aiškiai nutyli persekiojamų krikščionių padėtį. Beveik nebuvo pranešimų apie Indijoje vykusius pogromus, namų bažnyčių krikščionių areštus Kinijoje olimpiados metu.
Pagal HXL

Persekiojimai Uzbekijoje - sekmininkus areštavo ir įkalino

Krikščionių persekiojimai Uzbekijoje tęsiasi šį kartą sekmininkus areštavo ir įkalino.
Septyni Taškento bendruomenės sekmininkai buvo įkalinti 15 parų už tai, kad jie susirinko maldai privačiame name, jie turėjo patys padengti įkalinimo išlaidas,praneša invictory.org. Kiti penki bendruomenės nariai nubausti baudomis. Teisėjas atsisakė paaiškinti, kodėl 12 žmonių buvo nubausti už maldas privačiame name ir kodėl įsakė sunaikinti konfiskuotas Biblijas.
Protestantai buvo kalinami žiauriomis sąlygomis, miegojo ant grindų, nes patalynės jiems nedavė, taip pat nedavė ir maisto, tik po butelį vandens dienai. Kamerose nebuvo ir tualeto. Jie buvo paleisti tik tada, kai artimieji sumokėjo už jų laikymą kalėjime.

trečiadienis, spalio 22, 2008

Britanijos ateistai savo tikėjimą skelbs reklama ant autobusų

Britanijos ateistai savo tikėjimą skelbs nuo autobusų. The Times pranesą, kad ateistų aktyvistai renka lėšas reklaminei kampanijai ant autobusų. Jeigu jiems pavyks surinkti pakankamai pinigų, maždaug ant 30 Londono autobusų šonų bus užklijuotas toks šūkis"Ko gero, Dievo nėra. Nustokite nerimauti ir mėgaukitės gyvenimu".

ketvirtadienis, spalio 16, 2008

Jehovos liudytojai ir okultizmas

video

Na man jau seniai buvo įtartini tie Jehovos liudytojų korporacijos saldūs piešiniai. Anksčiau manaiu, kad tai tik prastas ir sentimentalus skonis, bet pasirodo, kad juose korporacija įsigudrina įpinti ir okultizmo motyvų. Tuo labiau, kad dalis jų paimti iš JL korporacijos knygos, kurią pats neseniai varčiau "Apreiškimas, jo grandiozinis apogėjus arti".

Tai mane stebina tik iš dalies, nes JL korporacijos ankstyvoji simbolika buvo paimta tiesiai iš masonų, nes ir Raselas buvo masonas. Matyt, JL korporacija iki šiol neatsisakė okultinių matyvų, kuriuos užmaskuoja atrodytų nekaltuose piešinukuose. Pasižiūrėkit, ką gali slėpti piešinėliai.

pirmadienis, spalio 13, 2008

Partneris A ir partneris B Kalifornijoje

Kalifornijoje vėl pasirodė blankai, kuriuose šeimą kuriantys žmonės gali save vadinti "jaunikiu" ir "nuotaka", o ne "Partneriu A" ir "Partneriu B". Praneša invictory
"Partneriu A" ir "Partneriu B" buvo liepęs vadintis Aukščiausiasis Kalifornijos teismas. Šis sprendimas tiesiogiai susijęs su homoseksualistų teise kurti šeimą.
Tačiau nuo lapkričio mėnesio bus dar gražiau - dabar būsimi sutuoktiniai galės pasirinkti ką įrašyti. Jie galės save vadinti "Jaunikis ir nuotaka", "Jaunikis ir jaunikis", "Nuotaka ir nuotaka" arba išvis palikti laukelį tuščią.
Dėl laukelio tai aš galvoju - laukelis gal ir neliks tuščias, bet kad tuštuma karaliauja atitinkamų žmonių JAV galvose, tai apgailėtina, bet faktas.

ketvirtadienis, spalio 09, 2008

Katalikai pripažino Biblijos skaitymą tik katalikams

Katalikai pripažino Biblijos skaitymą tik katalikams. "Tik "gyvame bažnyčios pavelde" Biblija turi būti suprasta kaip "tikras Dievo žodis",- pareiškė kardinolas Viljamas Levada, Tikėjimo kongregacijos prefektas, katalikų vyskupų sinode.
Tai dar vienas pareiškimas, rodantis, kad kiti krikščionys negali pretenduoti į Biblijos suvokimą, nes vyksupai esą "tikrieji apaštalų įpėdimiai.
Nors Romos katalikų bažnyčia plačiai propaguoja ekumenizmą - skirtingų krikščioniškų bendruomenių bendravimą, bet išties tai daugiau "eksporto prekė". Viduje tebesilaikoma nuomonės, kad kitos bažnyčios negali būti laikomos bažnyčiomis, o šis pareiškimas rodo ir tai, kad katalikų manymu kiti negali skaityti ir aiškinti Biblijos.
Tiesa, vyskupai pamiršo paminėti, kodėl net ir katalikams ilgus amžius Biblija buvo draudžiama skaityti ir net buvo patekusi į Vatikano draudžiamų knygų sąrašą.
Pagal "Vyctory".

trečiadienis, spalio 08, 2008

Anglijos teismas priėmė istorinį sprendimą


Anglijos teismas pirmą kartą pripažino, kad sutuoktiniai iš Sirijos, tapę krikščionimis, patiria mirtiną pavojų ir suteikė jiems prieglobstį Jugtinėje karalystėje.

Tai istorinis momentas, nes Londono teismas pripažino, kad evangeliniai krikščionys patiria mirtiną pavojų islamo šalyse, taip pat kritinę jų padėtį. Dar svarbiau, teismas pripažino, kad liudijimas - neatsiejama krikščionio gyvenimo dalis.

Jauni Sirijos krikščionys (vyras pasikrikštijo 2003 metais, žmona 2005 metais) kreipėsi pagalbos, nes jų gyvybės pavojuje. Sutuoktiniai liudijo musulmonams apie savo tikėjimą Kristumi interneto forume. Po to jų adresu pasipylė įvairūs gąsdinimai, tarp jų vaizdo medžiaga, kur žmogui nupjaunama galva. Vyro giminaičiai pareiškė, kad jis turi sugrįžti į islamą, kitaip jiems teks "nuplauti gėdą" - užmušti jį.Pagal šariato įstatymus už islamo palikimą - mirtis

Svarbus momentas, kad Londono teismas pripažino, jog musulmonų šalyse žmonės, pasirenkantys krikščionybę, yra mirtiname pavojuje. Politologai sako, kad Didžiajai Britanijai tai išties istorinis momentas - nacija suprato radikalaus islamo grėsmę ir krikščionių padėtį.

Pagal "Maranatha"

Episkopalai nesitaiksto su liberalizmu

JAV episkopalų bažnyčia skyla. Po liberalų mėginimo įteisinti gėjus - tarnautojus, vis daugiau episkopalų kongregacijų pareiškia paliekančios šią bažnyčią. Spalio 5 Pitsburgo episkopalai balsavo už atsiskyrimą nuo šios bažnyčios, praneša invictory.org.
Ir tai ne pabaiga, vis daugiau episkopalų nesitaiksto su Biblijos iškraipymais, nešamais vadinamųjų liberalų. Greitai toks pats balsavimas vyks Teksase. JAV episkopalų bažnyčioje yra 2,2 milijono narių.

penktadienis, spalio 03, 2008

Iranas - paleisti suimti krikščionys

Irane paleisti du dar gegužę suimti krikščionys praneša "Интерфакс-Религия" .Machmudas Azadas ir Arašas Basiratas buvo suimti Širazo mieste kartu su 13 kitų krikščionių.
Priminsiu, kad Irane islamo išsižadėjimas tolygus mirties nuosprendžiui. Prezidentas pateikė, o parlamentas patvirtino būtent tokį sprendimą.
Neoficialiais duomenimis, Irane dar 43 asmenys laukia kalėjimo sprendimo. Jie areštuoti už perėjimą į kitą religiją.

ketvirtadienis, spalio 02, 2008

Orisa - stebint policininkams išprievartauta vienuolė

Orisoje toliau vyksta žiaurumai, nukreipti prieš krikščionis. Šiuo metu naujas žiaurumo protrūkis - stebint policininkams išprievartauta vienuolė ir sumuštas bažnyčios tarnas.
28 metų katalikų vienuolė išrengta nuogai ir išprievartauta grupės induistų tiesiog prieš policijos nuovadą, stebint 12-kai policininkų, bažnyčios tarnas Tomas Čelanas aplietas dyzelinu ir jau buvo susiruošta jį sudeginti. Nelaimėlius išgelbėjo grupė jaunų žmonių, kurie palydėjo juos į policijos patalpas.
Pagal "Maranatha"

trečiadienis, spalio 01, 2008

Afrika - šlovinimas

video


Girkite Viešpatį, visos tautos. Girkite Jį, visi žmonės!
Jo gailestingumas mums begalinis, Viešpaties tiesa pasilieka per amžius. Girkite Viešpatį!

117 psalmė

antradienis, rugsėjo 30, 2008

Katalikų bažnyčias Kanadoje išparduoda po dolerį

Katalikų bažnyčias Kanadoje išparduoda po dolerį - Ontario provincijoje galima įsigyti tris katalikų bažnyčias praneša invictory.org.
Vyskupija tikisi, kad naujieji savininkai išlaikys bažnyčias esamoje padėtyje. Katalikų vyskupijos atstovas pasakė, kad pagrindinė pardavimo priežastis - bažnyčių remontas per brangus. Paskutinis trijų bažnyčių remontas kainavo 2,6 milijonus dolerių.
Tiesa, vyskupija baiminasi, kad galimos didelės išlaidos atbaidys ir tuos, kurie už dolerį norėtų įsigyti bažnyčią.

penktadienis, rugsėjo 26, 2008

Ko žmonės negali

video

Kai atrodo, kad nėra galimybių ką nors pakeisti, nėra kaip pašaukti žmonių, nusiminti nereikia.Yra Dievas kuris stipresnis už viską, kuris pašaukia net tuos, kurie atrodo kieti kaip akmenys ir nepasiekiami kaip bokštai. Čia viena tokių istorijų.

trečiadienis, rugsėjo 24, 2008

Šventosios Dvasios išsiliejimas Kinijoje

video

Kol nėra įdomių žinių, dedu filmukus. Manau ir jie naudingi.Šiuo atveju bent tuo, kad orientuotis, kas vyksta pasaulyje. tai didelis padrasinimas mums, Dievas pasiekia tautas, kurios atrodo nepasiekiamos - krikščionių bažnyčia auga visoje Žemėje.

ketvirtadienis, rugsėjo 18, 2008

Orisa - reikia skubių maldų

Skubios maldos už Orisos krikščionis. Ten persekiojimai jau virsta į atvirą genocidą.
Vakar sudeginta dar 20 bažnyčių pastatų.
Induistai planuoja sudeginti dar 200 bažnyčių, o po 24 valandų nužudyti 200 pastorių.

Egzorcizmas koptų bažnyčioje

video

Silpnų nervų žiūrovams patariam pasitraukti nuo žydrųjų ekranų. Tai koptų šventiko Makari išlaisvinimo tarnavimai arabų krikščionių bažnyčioje.

trečiadienis, rugsėjo 17, 2008

Indonezijos krikščionys

video

Šie vaizdai gal padės suprasti, su kuo susiduria krikščionys Indonezijoje. Viena, kuo žaviuosi - jie nesitraukia. Tai iššūkis ir mums- ką mes darytume jų vietoje?

antradienis, rugsėjo 16, 2008

Sekmininkų judėjimas - Azūzos gatvės prabudimas

video

Kartais galvoju, ar Dievas vis dar turi įtakos krikščionių bažnyčiai, nes visi pasistatė pilis, ištobulino mokymus, atstovavimus, ryšius su valdžia. Kitaip sakant, bažnyčia kaip ir nebepriklausoma.

Kad Dievas turi atsakymą ir vis dar valdo padėtį, geriausias atsakymas yra sekmininkų judėjimas -savo Dvasia Dievas pašaukė žmones iš niekur ir parodė, kokios apgalėtinos žmonių pastangos įvesti savo tvarką. Čia vienas iš sekmininkų judėjimo židinių - Azūzos gatvės prabudimas.

pirmadienis, rugsėjo 15, 2008

Katalikai... padovanojo Lietuvą


Švenčiant Švč. M. Marijos apsireiškimo Šiluvoje 400 metų jubiliejų katalikai padovanojo... Lietuvą.
Mano nuomone, baisesnės stabmeldystės grimasos vargu ar galima sugalvoti.Beje, kur žiūri valstybės gynimo taryba?:)


Šiemet, rugsėjo 14-ąją, iškilmingos Eucharistijos liturgijos pabaigoje LVK pirmininkas arkivyskupas Sigitas Tamkevičius perskaitė Lietuvos paaukojimo Švč. M. Marijai aktą, jį pasirašė pamaldose dalyvavę vyskupai.

Nepranešama, kaip dovanojimo aktas bus įteiktas ir ar priimtas.

Nežinau, kam ir kaip dovanota Lietuva ir jos tauta, bet norėčiau paklausti, kas davė tokią teisę katalikų vyskupams? Ar Lietuva jų? Pasakysiu paprasčiau - ateikit ir mane pasiimkit, jei jau aš padovanotas:)Mano žiniom, tebesu laisvas, kitaip sakant, vis dar partizanas. Dėl manęs tai nors šventam Juozapui, Mohamedui ar Krišnai raštelius rašinėja, jei įsivaizduoja kad turi teisę, ir kad tie jų raštelius priims. O katalikai turėtų suprasti, kad jie yra prie tautos, jie net ne tautiniai, o Romos katalikai, o ne tauta prie jų.

sekmadienis, rugsėjo 14, 2008

Bon Džovi - Aleliuja

video

Lietuvoje žodis "aleliuja" turi menkinamąją ar net pašiepiamą reikšmę, o be reikalo.

Džonas Bon Džiovi dainuoja - "Aleliuja - šlovė Dievui"

penktadienis, rugsėjo 12, 2008

Musulmonai išniekino patriarchų kapus

Musulmonai išniekino antrą pagal svarbą Judaizmo šventovę - patriarchų kapus Hebrone. Hebrone palaidoti Abraomas, Sara, Izaokas, Rabeka, Jokūbas ir Lija.
Abraomo, Jokūbo,Saros ir Lijos kapai yra atviri (priklauso) žydams, o Izaoko ir Rebekos - musulmonams. Kartą per metus 10 dienų judėjų kapų dalis atverta musulmonams, o musulmonų - žydams.
Praeitą savaitę judėjų dalis buvo atverta musulmonams, po to aptikta, kad šie užsiiminėjo jų niekinimu. Kai žydai atėjo į kapus, pamatė, kad į vieną iš arkų, kur laikomi Toros ritiniai, prišlapinta. "Ant grindų - didžiulė šlapimo bala, smarvė", - pranešė Hebrono administracijos atstovas Dovydas Vailderis. Jis pridūrė, kad Abraomo, Jokūbo,Saros ir Lijos kapai buvo uždengti HAMAS vėliavomis.
Panašus dalykai atsitinka kasmet - policija nieko nedaro. Musulmonai tikina, kad žydai neturi jokių teisių į Senojo Testamento šventoves. " Judėjai suklastojo Torą, mes jūsų pasakojimais netikim", neseniai pareiškė Taiziras Tamimi, pagrindinis Palestinos teisėjas.
Pagal Портал-Кредо

Angolos žemę laisto kankinių kraujas

Musulmonų ekstremistai puolė krikščionių bendruomenę Andulo mieste. 40 krikščionių nukentėjo, trys bendruomenės pastatai sudeginti, smarkiausiai nukentėjo bažnyčios diakono šeima - musulmonų ekstremistai nupjovė galvą mokyklinio amžiaus diakono dukrai ,praneša invictory.org.
Vietinė policija nieko nedarė kad sutramdytų musulmonus. Krikščionių bendruomenė pasimetusi, pirmiausia dėl to, kad patikėjo tuo, ką jiems kalbėjo musulmonai - kad islamas - taikos religija, o jie yra jų broliai, garbinantys vieną Dievą.
Barnabo fondas kreipiasi į krikščionis užtarti maldoje diakono šeimą, kuri neteko dukters ir jų bažnyčią.

trečiadienis, rugsėjo 10, 2008

Muzikos ir laisvės

video

Man labai patiko - kažkodėl kitos tautos nebijo būti savimi, šlovina taip, kaip yra įpratę. Tai puiku.

JAV viceprezidentė kalbės kitomis kalbomis?


Respublikonų kandidatė į JAV viceprezidento postą Sara Peilin po savo kalbos partijos suvažiavime tapo viena populiariausių asmenybių Jungtinėse Valstijose. Sociologinės tarnybos "Rasmussen Report" duomenimis, apie ją teigiamai atsiliepia 58 proc. amerikiečių.
Kandidatams į JAV prezidentus Džonui Makeinui ir demokratui Barakui Obamai palankumą pareiškė po 57 proc. amerikiečių, o S. Peilin varžovui kovoje už viceprezidento postą Džozefui Baidenui - 48 proc. amerikiečių.
Nepalankiai apie S. Peilin atsiliepė 37 proc. apklaustųjų. Tuo tarpu 51 proc. respondentų teigia, kad žurnalistai mėgina pakenkti S. Peilin, skelbdami skandalingą medžiagą apie ją ir jos šeimą. 51 proc. rinkėjų mano, kad Dž. Makeinas teisingai nusprendė, pasirinkdamas į porininkes S. Peilin. Tuo tarpu 81 proc. respublikonų vadina Dž. Makeino pasirinkimą teisingu ir tik 69 proc. demokratų tą patį gali pasakyti apie B. Obamą.
40 proc. rinkėjų įsitikinę, kad S. Peilin pasirengusi tapti JAV prezidente.
Portalas invictory.org praneša kad Aliaskos gubernatorė yra praktikuojanti krikščionė. Beje, S. Peilin yra šaunamųjų ginklų sąjungos NRA narė ir laiko namuose ginklą. Vyras Todas yra eskimų kilmės, darbininkas naftininkas. Jie turi penkis vaikus. Vienas sūnus netrukus turi būti išsiųstas tarnauti į Iraką. Jų jauniausiam sūnui diagnozuotas Dauno sindromas.
Šiuo metu ji priklauso bažnyčiai "Biblijos bažnyčia", o iki tol buvo "Dievo asamblėjos", vienos iš didžiausių sekmininkų susivienijimų, narė. Ji praktikuoja Šventosios Dvasios kitų kalbų dovaną. Taip pat ji palaiko artimus ryšius su protestantiška bendruomene "Žydai dėl Jėzaus".

pirmadienis, rugsėjo 08, 2008

Madona erzina popiežių


Popdaininkė, garsėjanti vulgarumu Italijoje prisminė, kad ji - Dievo vaikas. Italijos dienraštis "Corriere della Sera" sekmadienio numerio pirmajame puslapyje rašo apie popžvaigždės Madonos (Madonna) provokaciją. Šeštadienį dainuodama Olimpiniame stadione Romoje, ji paskyrė popiežiui vieną iš prieštaringiausiai vertinamų savo dainų "Like a virgin", praneša ЛентаРу.
"Skiriu šią dainą Popiežiui, todėl, kad aš - Dievo vaikas, jūs irgi", -pasakė Madona

penktadienis, rugsėjo 05, 2008

Indija. Krikščionių persekiojimai - kasdienybė

video

Siaubas Orisos valstijoje

Indijos Orisos valstijoje tęsiasi krikščionių persekiojimai. Indijos katalikų dienraštis „The Indian Catholic“ pateikia nuo induistų rankos žuvusių 26 asmenų sąrašą. Neoficialiais duomenimis žuvusių gali būti gerokai daugiau.Dienraštyje taip pat pateikiamas dalinai ar visiškai suniokotų 50 krikščioniškų bažnyčių – katalikų ir protestantų – sąrašas, išvardijamos didžiausios suniokotos krikščioniškos institucijos. Be šio bendruomeninio bažnytinio turto buvo suniokoti, apiplėšti ar sudeginti keli tūkstančiai krikščionių namų.
Antikrikščioniška banga kilo po rugpjūčio 23 dienos, kai pasklido žinia apie induistų nacionalistų lyderio Orisos valstijoje svamio Laxmanananda nužudymą. Svamis ir dar keturi asmenys buvo nužudyti per išpuolį, kurį rugpjūčio 23-iosios vakare įvykdė apie tris dešimtis ginkluotų vyrų, palikusių nuorodų, jog jie atstovauja komunistų-maoistų pusę.
Tačiau induistų lyderiai apkaltino krikščionis. Vienas iš jų teigė, kad „Bažnyčia nužudė svamį“, kitas aiškino, kad tai esą „krikščionys pasiuntė žudikus“. Kadangi Indijos policijos pareigūnai, remdamiesi pirminiais duomenimis, taip pat teigė, jog išpuolio prieš svamį braižas atitinka maoistų kovotojų išpuolius, tai dar vienas induistų lyderis pareiškė, jog policija „kaltindama maoistus slepia tiesą“.
Krikščioniškų bendruomenių lyderiai nedelsdami pasmerkė svamio nužudymą, kategoriškai paneigdami teiginius, esą žudikai vykdė jų nurodymus.
Jungtinių Arabų Emyratų dienraščio „The National“ korespondentas cituoja Orisos krikščionių liudijimus, jog vietos induistai bauginimais ir jėga verčia juos tapti induistais, ypač tuos, kurie iš induizmo buvo atsivertę į krikščionybę. Pasak dienraščio, tokių atvertimų gali būti keli tūkstančiai. Krikščionių lyderiai jau pasmerkė tokią prievartą. Induistų atstovai neneigia paties krikščionių „atsivertimo“ į induizmą fakto, tačiau teigia, jog kalbos apie prievartą yra krikščionių propaganda ir tikina, jog visi atsivertimai buvo "savanoriški".
Induistų nacionalistai prieštarauja patys sau - vieni žiniasklaidos atstovams atvirai pareiškė, jog praėjusios savaitės išpuoliai buvo „krikščionims pamoka už svamio nužudymą“. Kiti neigia smurtą, teigdami, jog žinios apie krikščionių persekiojimą yra pačių krikščionių paskleista melaginga dezinformacija, skirta induizmo diskreditavimui. Vishva Hindu Parishad organizacijos pirmininkas S.H. Vedantam prieš kelias dienas netgi sugebėjo pareikšti, jog krikščionys patys padegė savo bažnyčias, kad galėtų apsimesti aukomis ir apjuodinti induizmą.
Rugsėjo 7 dieną viso pasaulio krikščionys melsis ir pasninkaus už Indijos krikščionis.

trečiadienis, rugsėjo 03, 2008

Italijoje užpuolė pranciškonus

Italijoje, netoli Turino, rugpjūčio 26 dieną, vakare, kai vienuoliai valgė, nusikaltėliai užpuolė pranciškonų vienuolius. Keturi pagyvenę vienuoliai buvo smarkiai sumušti ir surišti. Nusikaltėliai apiplėšė vienuolyną.
Jauniausiam vienuoliui 49, vyriausiam - 86 metai. Stipriausiai nukentėjo jauniausias, jam gydytojai atliko galvos operaciją ir vis dar grumiasi už jo gyvybę.
Pagal BAZNICA

penktadienis, rugpjūčio 29, 2008

Kenija - Jėzus vis dar gydo

video

Kol krikščionys miega Europoje, Dievas kelia bažnyčią Afrikoje. Tai evangelizacinis susirinkimas Kenijoje.

trečiadienis, rugpjūčio 27, 2008

Azerbaidžane iš protestantų atėmė pastatą

Azerbaidžane iš protestantų bažnyčios "Šlovės soboras" atėmė pastatą. Tiesa, šį kartą nei ne valdžios kišimasis į religinius reikalus, bet turtinės pretenzijos. Šis pastatas atsidūrė dalyje, kurioje vyksta stambios statybos. Pasekmė - naftos kompanija pateikė dokumentus, kad pastatas - jos.
Dabar apie 1000 bažnyčios narių renkasi tarnavimui iškastoje pamatams duobėje šalia buvusio pastato, kurio remontas bendruomenei kainvo 250.000 dolerių. Tikintieji virš duobės užsitempė tentą, pasistatė viduje aparatūrą ir kėdes.

trečiadienis, rugpjūčio 20, 2008

pirmadienis, rugpjūčio 18, 2008

Gruzija. Rusijos stačiatikių bažnyčia irgi Kremliaus pusėje


Kremliaus režimui, sadistiškai naikinančiam Gruzijos miestus, už dominuojančią padėtį Rusijoje susimoka ir Rusijos stačiatikių bažnyčia. Per televiziją pasirodo "dvasiškieji rusų stačiatikių tėvai", kurie atvirai remia Gruzijos naikinimą, nepaisant to, kad Gruzija irgi daugumoje - stačiatikių šalis. Tokios propagandinės kompanijos viršūnė - vakar per "Vremia" laidą pasisakęs stačiatikių šventikas, kuris teigė, jog "Gruzinų stačiatinių vadovas, vadinamasis katalikosas, ne kartą per radiją laimino etninius valymus ir net juos skatino". Kalbėjęs šventikas po visos išpiltos demagogijos vis dėlto parodė šiek tiek nuolaidumo ir neskatino Gruzijos katalikosą patraukti baudžiamojon atsakomybėn, o tik... suabejojo jo psichika.
Rusijos stačiatikiai eilinį kartą pademonstravo, kad nuo carizmo laikų mažai kas pasikeitė, tiksliau, pasikeitė tik jų šeimininkas - jei anksčiau jie laimindavo ir gindavo kruvinus carizmo žygius, tai dabar - naujų Rusijos vadovų cinizmą.

sekmadienis, rugpjūčio 17, 2008

šeštadienis, rugpjūčio 16, 2008

Floridos prabudimas. 11-mečių maldos prikėlė mirusį mokytoją

video

Floridos prabudimas. Dievas veikia neįtikėtinai. Todas Benley pasakoja, kaip 11-mečių maldos prikėlė klasėje nuo širdies smūgio mirusį mokytoją.

penktadienis, rugpjūčio 15, 2008

Arktika - ledas ir Dievo ugnis

video

Šventoji Dvasia daro savo darbą ir Arktikoje. prabudimas kilo anglikonų bažnyčioje. Taigi,Dievas neapribotas geografija.

ketvirtadienis, rugpjūčio 14, 2008

Lietuvos sekmininkai meldžia taikos Gruzijai


Vakar Lietuvos sekmininkų bažnyčios meldėsi dėl taikos Gruzijoje. Sekmininkų vyskupas Rimantas Kupstys prašė melstis "už šią situaciją, kad valdžios vyrai turėtų šaltas galvas ir Dievo baimę tvarkyti tokio lygio reikalus naudojant išmintį labiau nei ginklus".
Rimanto Kupsčio žodžiais, situacija nors ir įtempta, bet teikianti vilčių. " Teko kalbėtis telefonu su vienu iš Gruzijos sekmininkų lyderių, jis padėkojo už paramą ir maldas, pasakė, kad tauta yra vieninga, bažnyčios funkcionuoja, tikintieji meldžiasi ir pasitiki Dievu"- sakė R.Kupstys.

trečiadienis, rugpjūčio 13, 2008

antradienis, rugpjūčio 12, 2008

Konferencija "Troškulys" II

Viena iš svarbiausių konferencijos žinių nuskambėjo tada, kai jau buvau išvykęs."Dievą bažnyčioje žmonės pažinti turi ne iš Biblijos, o iš žmonių santykių". Išties pritariu, nes Bibliją net ir ateistai cituoja.

pirmadienis, rugpjūčio 11, 2008

Konferencija "Troškulys"

Vilniuje sekmininkų bažnyčia "Šlovinimo namai" surengė trijų dienų konferenciją "Troškulys". Konferencijoje dalyvavo apie 120 žmonių iš Vilniaus, Klaipėdos, Anykščių, Marijampolės.
Nuotraukoje pamokslauja pastorius Tonis Mileris (dešinėje).

ketvirtadienis, rugpjūčio 07, 2008

Prabudimas Indijoje

video

Dievas nuostabiai veikia Indijoje.Ten vis daugiau pašaukiama jaunuolių ir vaikų. Jie priima Jėzų Kristų kaip asmeninį gelbėtoją ir krikštijami Šventąja Dvasia. Kai kuriose bažnyčiose absoliučią daugumą sudaro mažamečiai vaikai.

Indonezija, pamokslauja vaikai

video

Indonezijoje musulmonams pamokslauja vaikai.

trečiadienis, rugpjūčio 06, 2008

Vaikai Dievo rankose.

"‘Paskutinėmis dienomis, – sako Dievas, – Aš išliesiu savo Dvasios kiekvienam kūnui, ir jūsų sūnūs bei dukterys pranašaus, jūsų jaunuoliai matys regėjimus, o senieji sapnuos sapnus. Ir savo tarnams bei tarnaitėms tomis dienomis Aš išliesiu savo Dvasios, ir jie pranašaus".
Apaštalų darbų2;17-18

video

pirmadienis, rugpjūčio 04, 2008

Vaikai evangelistai II

video

Tai dar vienas įrašas apie vaikus evangelistus. kas įdomu, bent man, kad taip įtaigiai pamokslaujant niekur negirdėjau - šitos mergaitės balse jaučiu tokį skausmą dėl žmonių, kokio niekur negirdėjau. Be to, vaikai pamokslauja be jokių skrupulų, nebijo įžeisti ir nebijo, kaip jie patys kitiems atrodo.

taigi, išmintingieji, teisingieji, viską suprantantys ir ekumeniškieji krikščionys, Jonas sakė:"Aš jums sakau, kad Dievas gali pažadinti Abraomui vaikų iš šitų akmenų". Žiūrėkim, ar neteks Dievui vietoj mūsų, mūsų vaikus naudoti.

Vaikai evangelistai

video

ketvirtadienis, liepos 31, 2008

ketvirtadienis, liepos 24, 2008

JAV - pirmoji bažnyčia šunims


JAV Vermonto valstijoje atidaryta pirmoji bažnyčia šunims, kurią pastatė dailininkas Stefanas Hanekas. Tai jo padėka už tai, kad šunys padėjo jam atsigauti po sunkios ligos.
Pastatas - 19 amžiaus stiliaus, langai ir suolai papuošti labradorų portretais.
Prie įėjimo įeinančius pasitinka lentelė: "Visi tikėjimai, visos veislės ir jokių dogmų".
Pirmame tarnavime dalyvavo 15 keturkojų.Prie šunų bažnyčios įėjimo kabo žuvusių šunų fotografijos ir jų šeimininkų rašteliai.
Artimiausiu laiku ten prasidės reguliarūs "tarnavimai", nes vietinė bažnytinė valdžia tam neprieštarauja.
Tiesa, prie kokios konfesijos šliesis šunų šventovė, nepranešama.
Pagal "Vyctory"

trečiadienis, liepos 23, 2008

Floridos prabudimas pasklis plačiau

Floridoje Leiklando mieste tęsiasi prabudimas, tai vis dar naujiena krikščioniškame pasaulyje Nr.1.Šimtai tūkstančių žmonių jau apsilankė šiuose prabudimo tarnavimuose, čia gavo išgydymą, krikštą Šventąja Dvasia, atnaujinimą, milijonai matė per televiziją. Suskaičiuota, kad 25 žmonės prisikėlė iš numirusiųjų.
Dabar paskelbta, kad paskutinis susirinkimas Leiklande įvyks rugpjūčio 23 dieną, o po to evangelistas Todas Bentley vyks į įvairias Žemės vietas nešdamas prabudimo ugnį.
Todas Bentley yra organizacijos "Fresh Fire Ministries" įkūrėjas.

trečiadienis, liepos 16, 2008

Leiklande (Florida) tęsiasi prabudimas

Floridoje Leiklando mieste tęsiasi prabudimas, kuriame pamokslauja jaunas 32 metų evangelistas Todas Bentley.Todas Bentley yra organizacijos "Fresh Fire Ministries" įkūrėjas. Floridoje per vykstančius tarnavimus reiškiasi nuostabi Dievo jėga - tarnautojai jau suskaičiavo jau 25 prisikelusių iš mirusiųjų, daugiau kaip 50 - atsikėlė iš invalido vežimėlių daugybė pasveiko iš vėžio.
Praeitą savaitę Leiklande vyko rankų uždėjimas Todui, kurį atliko grupė žinomų evangelistų. Tarp jų Bilas Džonsonas, Če An,Džonas Arnotas(Toronto palaiminimo vienas iš vadovų) ir kiti. Šis rankų uždėjimas buvo skirtas ne paskyrimui į tarnystę, o kaip dvasinės priežiūros ir apsaugos ženklas. Šis prabudimas jau tapo pasauliniu reiškiniu, tiesa, su Dievo šlove, kartu vis auga ir kritikos ir pasipriešinimo banga. Kaip liudija Rikas Džoineris, jis pats jau 10 metų pažįsta Todą kaip išskirtinai gilų ir religinės dvasios nesugadintą tarnautoją, galintį giliai pamokslauti. Pabuvęs Leiklande R.Džoineris tvirtina, kad ant scenos toks stiprus patepimas, kad žmonės vaikšto svyruodami, todėl pamokslauti taip giliai, kaip sugebėtų, Todas tiesiog negali. Jis pats paprašė dėl savo jauno amžiaus ir nepakankamo patyrimo, kad jį prižiūrėtų ir esant reikalui kooreguotų žinomi evangelistai.
Organizatoriai teigia, kad prabudimo metudauguma žmonių išgyja šlovinimo metu, kai ant daugiatūkstantinės minios nužengia Dievo šlovė, niekas už juos specialiai nesimeldžia. Organizatoriai sako, kad panašūs išgydymų tarnavimai ėmė kilti ir kituose JAV miestuose, Anglijoje, Vokietijoje, Škotijoje, Islandijoje, Australijoje ir kitur.

ketvirtadienis, birželio 26, 2008

Alžyre krikščionybė prilyginama terorizmui

Alžyre krikščionybė prilyginama terorizmui. Ažyro religijos reikalų ministras susirūpino, kad šalyje netikėtai ėmė plisti evangelinė krikščionybė, steigtis slaptos bažnyčios. Jis pareiškė, kad tai ekspansija, skirta sugriauti visuomenę. Ministras motyvuoja tuo, kad tradicinė krykščionybė, pavyzdžiui katalikai, taip nesielgia, t.y. nepasakoja musulmonams apie Kristų ir nesteigia bažnyčių.
Pagal MXL

antradienis, birželio 10, 2008

Pasaulinę šlovę pelniusi muzikantė nebijo darbo Kalkutos gatvėse

(Rebekos Seint Džeims biografija)

“Gyvenk radikalų gyvenimą dėl Dievo.Skaityk Bibliją, melskis, kovok už savo įsitikinimus ir pakeisk šį pasaulį”
Rebeka Seint Džeims

Įgarsino Lario Normano koncertą

1977 metais liepos 26 dieną Australijos mieste Sidnėjuje gimė maža mergaitė, kurią pavadino Rebeka. (Rebecca Jean Smallbone ). Kadangi ji gimė krikščioniškų muzikinių koncertų organizatoriaus šeimoje, galima sakyti, kad ji tiesiog įaugo į muzikinę sferą arba augo kartu su ja. Tiesiog ji neturėjo jokio kito pasirinkimo. Pirmasis jos muzikinis pasirodymas įvyko, kai jai tebuvo vos 6 mėnesiai — ji “įgarsino”, t.y.praverkė, visą garsaus krikščioniško muzikanto Lario Normano koncertą.
Bet jei kalbėti rimtai, jos pirmasis koncertas, kuriame ji pristatė patį Carmaną jo Austaralijos turnė metu, įvyko kai jai tebuvo vos 13 metų. Aišku, prie to prisidėjo ir jos tėvas.O pirmąjį savo šlovinimo albumą, kuris vadinosi “Refresh My Heart” (“Atnaujink mano širdį”), ji įrašė, kai jai tebuvo 14 metų.

Per išbandymus vedė Dievas

Kiek vėliau jos tėvui pasiūlė darbą JAV ir Smalbonų šeima pardavė visą savo turėtą turtą ir išskrido į Nešvilį Tenesio valstijoje. Tačiau vos atvykus pasirodė, kad darbo nėra ir visa šeima,net ir Rebekos mama, kuri tuo metu laukėsi jaunesniojo Rebekos broliuko Džošua, turėjo gerokai pavargti. Tiesa pasakius, šeimai prasidėjo sunkus metas - visi, kurie tik galėjo dirbti šeimoje, čiupo žoliapjoves ir ėjo per kiemus pjaudami žolę, dažė namus, saugojo vaikus.
Šeima sako, kad tuo sunkiu metu tik tikėjimas į Dievą ir maldos padėjo jiems pakelti šį sunkumų ir nesėkmių laiką. Dievas stebuklingu būdu atsakydavo į jų maldas: šeima tvirtina, kad turbūt angelai palikdavo prie jų durų baldus ir paketus su produktais, o galbūt tie patys ar kiti angelai siųsdavo jiems pinigines perlaidas. Vieną kartą toks vyriškos išvaizdos “angelas” Rebekos tėvui įteikė naujutėlaičio automobilio raktelius, kuriuo šeima galėjo naudoti kiek tinkama.

Jau pirmasis albumas pelnė prizą

Nors ir buvo sunkūs laikai, Rebeka nemetė dainuoti ir vieną kartą žymus dainininkas Edis Degarmo (Eddie DeGarmo iš DeGarmo & Key) išgirdo, kaip ji dainuoja Pirmojoje Franklino miesto baptistų bendruomenėje, kurios nariai buvo jų šeima.
Šis dainininkas iškart suprato, kad šitoje mergaitėje yra didžiulis potencialas ir nusprendė jai padėti įrašyti albumą. Jis ir Braunas Banisteris tapo šio albumo prodiuseriai. Taigi, kai jai buvo 16 metų, ji įrašė pirmąjį savo albumą “ForeFront Records” studijoje ir 1994 pasirodė jos albumas “Rebecca St James”, kuris buvo parduotas 100 000 egzempliorių tiražu ir pelnė jai pirmąjį “Dove” apdovanojimą kategorijoje “Metų naujokas”.

Dirbo Kalkutos gatvėse

Po turnė, kurio metu Rebeka reklamavo savo albumą “ForeFront” studijoje imtas įrašinėti ir naujas dainininkės albumas. Po daugelio įtemto darbo valandų, ilgų maldų pagaliau pasirodė ir antrasis albumas”God”.
Šiai dienai šis albumas jau parduotas 400 000 tiražu ir dvejus metus Rebeka iškovodavo (“Dove Awards”) už geriausią vokalą. 1997 metais pasidodė ir dar vienas jos albumas”Christmas”, skirtas Kalėdoms. Tais pačiais metais ji išvyko į Indijos miestą Kalkutą, kur su Gailestinosiomis Seserimis (Sisters of Charity), tarnavo vargšams ir benamiams Kalkutos gatvėse.

“Gremi” apdovanojimą pelnė albumas “padengtas” maldomis

Dar po metų pasirodė naujas jos albumas “Pray” (“Melskis”), kuris laikomas vienu iš įdomiausių jos darbų. Albumas grindžiamas Pakartotojo Įstatymo knygos ištrauka 7;14. “Aš mėgstu melstis ir negaliu gyventi be maldos,- sako Rebeka,- nuo pat albumo atsiradimo idėjos, jis buvo tiesiog “padengtas mūsų maldomis. Aš nuoširdžiai viliuosi, kad šis albumas atgaivins ir sustiprins žmonių maldos gyvenimą ir taip pat ves prie Dievo garbinimo ir žvilgsnio, nukreipto į Jėzų.
Už šį albumą dainininkė gavo “Gremi” apdovanojimą, kurio, tiesa sakant, visiškai nesitikėjo. “Gremi” apdovanojimo vakare Rebeka sėdėjo su šeima salėje ir sakė, kad “Aš su šeima sėdėjau tarp tų pasaulinio lygio žvaigždžių ir tiesiog mėgavausi tuo vakaru. Kai atplėšė voką ir paskelbė mano pavardę, aš pajutau, kad mano svajonė išsipildė. Turėjau nuostabią galimybę pakilti ant scenos, stovėti šalia Stingo, Filo Kolinso ir Santanos ir pasakyti visiems, ką aš darau ir kodėl aš tai darau”.

Gyvenimas – įkvėpimas daugeliui

Ir patikėkit – ji nebijo sakyti tiesos ir ta tiesa gyventi kasdien. Ji dalyvauja įvairiose programose, kurios padeda jai gyventi aktyvų ir radikalų gyvenimą dėl Dievo. Viena iš jų “Tikroji meilė dar laukia” (“True Love Waits”), kuri propaguoja tyrą moralinį gyvenimą.Kita programa – “Compassion International” – tai labdaros misija. 1999 metais Rebeka taip pat buvo nuvykusi į Rumuniją, kur dirbo su vargšais ir benamiais, kas, beje, labai stipriai paveikė jos muziką, skambėjusią kitame jos albume. Vienas iš ją įkvepiančių pavyzdžių – katalikų vienuolė , vadinama Motina Tereze, nors šiuo metu Jau pati Rebeka tapo įkvėpimu daugeliui.
2000 metais pasirodo penktasis jos albumas “Transform” ( pasikeitimas). «Šiame albume kiekvienas gali atrasti kažką sau, sako Rebeka,- šis albumas tapo ir man didžiuliu muzikiniu žingsniu, kuri galėčiau pavadinti transformacija”. Al bume tikrai skamba pati įvairiausia muzika.”Aš norėjau žengtelti į priekį, - sako atlikėja,- ir tai man pavyko.Savo asmeniniu gyvenimu, aš noriu šaukti žmones pasikeitimams.Pauliaus laiške Korintiečiams rašoma (2 kor 3;18) Pasikeitimai yra procesas, kurio trukmė – visas gyvenimas”.

Kartu visa šeima

Ir nors Rebeka gyvena labai aktyvų gyvenimą, šeima jai vaidina nepaprastai svarbų vaidmenį – tai nedaloma jos kūrybinio proceso ir įkvėpimo dalis. Kadangi ji vyriausia šeimoje (iš viso šeimoje auga 7 vaikai) ji nuolat pasiima visą šeimą į koncertinius turus (apie 200 koncertų per metus), kad ją tiesiog palaikytų artimieji. Tėvas yra jos menedžeris, o 5 broliai atsako už apšvietimą, garsą ir daugelį kitų dalykų. Ši meilė ir palaikymas visada juntama Rebekos žodžiuose, kuriais ji kreipiasi į publiką: “Mums visiems reikia rūpintis santykiais šeimose, ypač paauglystės laikotarpiu — tėvai turi rūpintis paaugliais, o paaugliai – tėvais. Jei jaunuoliai neras meilės ir palaikymo šeimose, nears ir santykių su Dievu, tuomet meilės ims ieškoti gatvėse”.
Vis dėlto kitas albumas, išleistas 2001 metais, “worshipGOD” (nusilenk DIEVUI), nuo muzikinių eksperimentų ji grįžta prie paprasto šlovinimo.”Priežastis, dėl kurios aš norėjau sukurti albumą “worshipGOD”, yra ta, kad šlovinimas yra neatsiejama mano gyvenimo dalis ir svarbiausia priežastis, kodėl aš groju krikščionišką muziką iš viso.Šis projektas panašus į grįžimą namo.
O toliau 2003 metais išleidžiamas dar vienas albumas “Wait for Me: The Best from Rebecca St. James”, kuriame surinktos 16 geriausiu ir labiausiai mėgstamų publikos dainų.
Bet ir išleidusi 6albumus ir praleidusi scenoje 10 metų Rebeka nesiruošia sustoti – visiškai neseniai ji paskelbė, kad greit pasirodys pirmasis jos “Gyvas” projektas ”Live Worship: Blessed Be Your Name” ( Gyvas šlovinimas: tebūnie šventas Tavo vardas”).

Gyvenimas svarbesnis už kalbas

Be jokios abejonės Rebeka yra viena iš labiausiai mylimų ir gerbiamų krikščioniškos muzikos atlikėjų pasaulyje. Kodėl? Ne vien dėl unikalių muzikinių sugebėjimų ir dvasinės gelmės jos muzikoje, bet ir dėl jos veiklos už muzikinio pasaulio ribų. Jos klauso ir ją gerbia visų pirma todėl, kad radikalus gyvenimas dėl Dievo – tai jos gyvenimas.Ji ne tik kalba, bet ir gyvena tokį gyvenimą.

Pagal “Charisma” ir internetinių tinklalapių medžiagą