pirmadienis, vasario 13, 2012

Evangelinio Biblijos institutas steigiasi ir keliasi į Vilnių

Įkurtas 1997 metais, Evangeliškas Biblijos institutas iki šiol funkcionavo kaip Lietuvos krikščioniško fondo programa. Dabar EBI bus įregistruotas kaip atskiras juridinis asmuo ir taps savarankiška akademine institucija, praneša btz.lt.
Vasario 8 d. Vilniuje vyko Evangelinio Biblijos instituto (EBI) steigiamasis susirinkimas. EBI steigėjais tapo trys Lietuvos evangelinės bendrijos: Krikščionių bendrija "Tikėjimo žodis", Laisvųjų krikščionių bažnyčia, Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčia "Unitas Lithuaniae Sinodas" ir Lietuvos krikščioniškas fondas. Instituto dalininkais taip pat bus trys užsienio misijos: Menonitų brolijos misija (Mennonite Brethren Mission), Kontaktmisija (Kontaktmission), Rytų Menonitų misijų ir labdaros valdyba (Eastern Mennonite Board of Missions and Charities).
Steigiamajame susirinkime buvo patvirtinti EBI įstatai ir išrinkta instituto taryba, kurią sudarys 11 narių, atstovaujančių steigėjams, taip pat akademikai iš kitų mokslo institucijų. Iki šiol EBI buvo įsikūręs Ginkūnų dvare Šiauliuose, o nuo šių metų rudens duris atvers naujas šio instituto mokymo centras Vilniuje, bažnyčios "Tikėjimo žodis" patalpose. Matyt, tai logiškas žingsnis, žinant, kad dauguma EBI studentų yra iš šios bendrijos.

Komentarų nėra: