penktadienis, vasario 10, 2012

Indijos Orisos valstijoje masiškai atgailauja smurtininkai


Indijos Orisos valstijoje, kur prieš ketverius metus vyko didžiuliai krikščionių pogromai, kai krikščionis žudė, prievartavo, degino gyvus ir palikdavo be pastogės,  masiškai atgailauja ir krikščionimis tampa vakarykščiai smurtininkai.
 “Mano brolio kančios nebuvo beprasmės, jau 6 induistų šeimos reguliariai dalyvauja pamaldose”,- sakė Radindra Pradcho katolik.ru, kurio vyresnįjį brolį sudegino gyvą 2008 metais.
Tada maoistams nužudžius vieną politinį veikėją induistų pyktis nukrypo į krikščionis, žuvo per 100 žmonių, sudeginta 300 bažnyčių ir per 6000 krikščionių namų, pastogės neteko  54 000 krikščionių.
Dabar buvę persekiotojai kreipiasi į krikščionis, prašydami jiems atleisti ir juos pakrikštyti, jie reguliariai lanko tarnavimus. "Šių žmonių tikėjimas mus įkvėpė ir mes nusprendėme tapti krikščionimis”,- pasakoja Karlikas Bekcha, kuris pogromų metu slėpė persekiojamųjų turtą, o krikščionių liudijimas atvedė pas Kristų visą šeimą.
Dar vieną pavyzdį pasakoja vienas iš katalikų, buvęs valdininkas, kuris per Naujuosius metus gavo neįprastą dovaną – prie jo naujai atstatyto namo jis pamatė vieną iš vietinių induistų fundamentalistų lyderių su gėlių puokšte. Jis prašė atleidimo už tai, ką induistų minia padarė krikščionims prieš 4 metus.

Komentarų nėra: