antradienis, vasario 28, 2012

Kaip komunistai avangardą sutiko


Kažkas visada turi būti pirmas. Maskvoje mirė vienas iš rusų neoficialios dailės dailininkų Elijus Beliutinas, jam buvo  86 metai. Savanoriu išėjęs į frontą E.Baliutinas ir po karo neprarado drąsos. Jis tapo garsenybe po to, kai 1962 metais organizavo Maskvos Manieže avangardistų parodą,  kurią asmeniškai uždarė TSRS vadovas Nikita Chruščiovas. Tuometinę komunistų vadovybę paroda aiškiai, švelniai tariant, išmušė iš vėžių...
Avangardistų parodos atidaryme dalyvavo užsienio žurnalistai, JAV televizininkai, kurie paskleidė žinią, kad TSRS leidžia abstraktųjį meną. Parodą tada uždarė, bet dailininkai suspėjo išsivežti paveikslus, gandai pasiekė Chruščiovą, kuris tuo metu buvo užsienyje. N.Chruščiovas neturėjo supratimo, kas ten per menas, tada kažkam iš CK šovė mintis surengti atskirą parodą ir parodyti Chruščiovui. Parodė... "Правда" išspausdino labai labai didelį triuškinantį straipsnį...
Tiesa, neparašė, kad komunistų vadas išvadino dailininkus „pyderasais“. Skulptorius Ernstas Neizvestnyj taip šią sceną aprašo: “Įeina Chruščiovas. Klausia, kas čia svarbiausias, po kiek laiko išstumia mane. „Tu – pyderasas“,- domisi Chruščiovas“...      
Dailininkas Leonidas Rabičevas kiek kitaip šią sceną komentuoja - 13 dailininkų stovi prie savo paveikslų, įeina Chruščiovas, jie ima ploti. Chruščiovas tyli porą minučių, paskui piktai sako: “Šūdas!“. Pagalvojęs priduria: “Pyderasai“.
CK narys Suslovas šaukia „Pasmaugti“. „Suimti, sušaudyti, sunaikinti“,- šaukia kiti CK nariai Ševelinas, Mazūrovas, Furcina. Chruščiovas prieina prie Boriso Žutovskio autoportreto.  "Dvejiems metams į taigą medienos ruošai“,- įsako meno "įkvėptas" Nikita Chruščiovas. Staiga kažkas atkreipė dėmesį į dailininką Aleksejų Kolli ir rėkia: “Štai - gyvas pederastas“. Ideologinio komiteto nariai komunistai apsupa dailininką ir ima rėkti: “Gyvas pederastas, gyvas pederastas“... Beje, kaip pabrėžia "Коммерсант", vis dėlto nieko nesušaudė, į mišką neišsiuntė ir nepasmaugė, o bėgant laikui ši scena įgauna vis daugiau variacijų, bet kad dailininkai taip buvo išvadinti - faktas..
Dabar ši scena verčia šypsotis, bet tada taip neatrodė. Beje, avangardistų parodos uždarymas laikomas oficialia vadinamojo "atšilimo" Tarybų Sąjungoje pabaiga, po kurios sekė stagnacija.

Komentarų nėra: