pirmadienis, sausio 30, 2012

Indija – misionieriai esą liepė gerti kiaulės kraująIndijos valstijoje Džamu ir Kašmyre, kuri ribojasi su Pakistanu ir Kinija, islamiškas šariato teismas paskelbė nuosprendį penkiems krikščionių misionieriams: jiems už esą prievartinį musulmonų atvertimą liepta tučtuojau palikti valstiją, praneša „Vatikano radijas“.
Jau daug mėnesių trunkanti istorija prasidėjo su kaltinimais anglikonų kunigui Khanna, internete pasirodžius įrašui, kuriame matyti kaip jis teikia krikštą keliems jaunuoliams, kurie buvo atpažinti kaip buvę musulmonai.
2011 metų lapkričio mėnesį jis buvo suimtas, vėliau jam skirtas namų areštas. Policija veikė remdamasi Kašmyro didžiojo muftijaus Ahmad Bashir-ud-Din vadovaujamo islamiško teismo sprendimu. Jau šių metų sausio 19 dieną tas pats tribunolas nurodė anglikonų misionieriui ir dar keturiems kitiems misionieriams palikti valstiją. Tarp jų ir 79 metų olandui katalikui Jim Borst, kuris dirbo valstijoje 49 metus ir įsteigė vieną iš geriausių valstijoje mokyklų tinklą.
Misionieriai paneigė kaltinimus prozelitizmu – atvertimu į krikščionybę neteisėtais būdais. Anglikonų kunigas Khanna patvirtino krikštijęs jaunuolius, tačiau kategoriškai atmetė kaltinimus naudojus bet kokią prievartą ar apgaulę: jaunuoliai laisva valia domėjosi ir priėmė krikščionybę.
Tiek misionieriai, tiek krikščioniškos institucijos sulaukė didelės bangos keiksmų ir net grasinimų – net ir nuosaikiems musulmonams labai sunku priimti laisvo atsivertimo ir perėjimo į kitą religiją principą. Kaltinamieji taip pat buvo apipilti šmeižtu. Štai vienas vietinis dienraštis rašė, jog anglikonų misionierius iš pradžių jaunuolius nugirdė alkoholiu, davė pinigų, narkotikų ir atsiuntė moterų, o paskui viską slaptą nufilmavo ir grasindamas paviešinti įrašą privertė dalyvauti krikščioniškose apeigose. O jose, tarp kitų dalykų, buvo liepta išgerti didelę stiklinę su kiaulės krauju...
Į šariato teismo sprendimą reagavo daug Indijos krikščioniškų organizacijų, pirmiausia klausiant, kodėl policija klauso islamiško teismo šalyje, kurioje politinė santvarka yra pasaulietinė ir kurios konstitucijoje aiškiai įtvirtinta religijos ir sąžinės laisvė.

Komentarų nėra: