antradienis, sausio 10, 2012

Izraelyje dauguma krikščionių - arabai

Izraelio centrinis statistikos biuras antradienį paskelbė duomenis apie šalies gyventojus 2010 m. gruodžio 31 d. Lygiai prieš metus visų Izraelio valstybės gyventojų skaičius siekė 7,8 mln. Krikščionys sudarė maždaug 2% visų šalies gyventojų. Bendras Izraelio krikščionių skaičius – 154 tūkst. Dauguma jų, apie 80% - arabai. Per vienerius metus Izraelio krikščionių skaičius padidėjo 0,9%. Per tą patį laikotarpį judaizmo išpažinėjų skaičius padidėjo 1,7%, o musulmonų – 2,7%.
Du trečdaliai Izraelio krikščionių gyvena šiaurinėje šalies dalyje. Daugiausia krikščionių, apie 22 tūkst., gyvena Nazarete ir apie 14 tūkst. Haifoje. Jeruzalėje gyvenančių krikščionių skaičius – kiek mažiau nei 12 tūkst. Izraelyje gyvenančių ne arabų kilmės krikščionių dauguma yra kilę iš buvusios Sovietų Sąjungos. Pastarųjų didžiausi telkiniai yra Haifoje, Jeruzalėje ir Telavive.
Izraelio centrinio statistikos biuro paskelbtoje ataskaitoje, be kita ko, pažymėta, jog tarp Izraelio krikščionių mažiausias bedarbių skaičius. Jei visos Izraelio visuomenės mastu darbo neturi maždaug 6,5% darbingo amžiaus žmonių, tai krikščionių bedarbių skaičius nesiekia 4,5%.
Prie šio skaičiau pridėti reikėtų dar apie 15 000 mesijinių žydų, kurie krikščionimis savęs įprastiniu supratimu nelaiko.

Komentarų nėra: