ketvirtadienis, kovo 01, 2012

Lenkija – per metus pasiima beveik milijardą zlotų
Lenkijos katalikiškos informacijos agentūros  žurnalistai pirmą kartą skelbia apie šios šalies Romos katalikų bažnyčios pajamas. Iš jo aiškėja, kad katalikybė tvirtai įsitaisiusi ant valstybės pečių ir faktiškai yra valstybės išlaikoma.
Lenkijos Katalikų bažnyčiai valstybė moka dotacijas, remontuoja pastatus, išlaiko tikybos mokytojus, jos labdaros organizaciją “Caritas”, karo kapelionus, moka pensijas kunigams ir t.t.
 Iš valstybinio katalikų fondo bažnyčios kasmet gauna beveik 500 mln. zlotų. 11 tūkstančių kunigų ir 1100 moterų vienuolių mokyklose veda tikybos pamokas – valstybė jiems moka atlyginimus. Jiems skirta 350 mln. zlotų. Beje, į ataskaitą neįtrauktas katalikiškų gimnazijų išlaikymas. Kunigams taip pat mokamos pensijos – vidutiniškai 1050 zlotų per mėnesį, bažnyčių remontui valstybė skiria 26 mln. zlotų, katalikiškai labdaros draugijai “Caritas” – 5 mln. zlotų, karo kapelionams – 20 mln. zlotų. Kaip ir Lietuvoje, katalikybė Lenkijoje nusigriebia dalį ES paramos, skiriamos šaliai – apie 120 mln. zlotų per metus.
Taigi, susidaro visas milijardas zlotų.

Komentarų nėra: