trečiadienis, gegužės 22, 2013

Geriausias XX amžiaus vadas

Rusijos sociologai išsaiškino, ką mėgsta rusai. Pasirodė, kad rusams geriausias vadas - Buvęs Komunistų partijos CK sekretorius Leonidas Brežnevas. Teigiamai jį vertina 56% apklaustųjų.
Beje, kiti Rusijos vadai - Leninas, Nikita Chruščiovas taip kelia daugumai simpatijas, net ir Stalinas surinko apie 50% pozityvių vertinimų.
Negatyviai vertinami tik du - Borisas Jelcinas ir Michailas Gorbačiovas. 

Komentarų nėra: