trečiadienis, gegužės 15, 2013

Jungtinės tautos teikiasi juokauti

Labai malonu, kad Jungtinės tautos nepraranda jumoro jausmo. Jau anksčiau Kubai  ir Libijai buvo pavesta rūpintis žmogaus teisėmis, o dabar Iranas paskirtas pirmininkauti Jungtinių Tautų (JT) nusiginklavimo konferencijai. Iranas buvo išrinktas nuo gegužės 27 dienos keturias savaites pirmininkauti konferencijai. JT nusiginklavimo konferencija jau apie 15 metų yra aklavietėje ir negali priimti svarbių sprendimų.
JAV atstovas JT nusiginklavimo konferencijoje pareiškė, kad boikotuos bet kokius konferencijos susitikimus, kuriems vadovaus Iranas.
Dabar beliks laukti, kol Šiaurės Korėja bus paskirta vadovauti kokiai maisto aprūpinimo komisijai.

Komentarų nėra: