trečiadienis, gegužės 22, 2013

ROMA PRETENDUOJA BŪTI VALSTYBINĖS VALDŽIOS VADOVU


Kardinolas Manning, vienas Anglijos bažnyčios arkidiakonų, tapęs Romos tarnu, paskelbė tokius keistus reikalavimus:
„Nepripažįstu civilinės valdžios, nepriklausau valdovui ir reikalauju daugiau. Reikalauju, kad būčiau aukščiausiu teismu ir žmonių
Add caption
sąžinių vadovu: valstiečiu, dirbančių laukus, ir valdovo, sėdinčio soste; parlamentarų, kuriančių karalysčių įstatymus. Esu vienintelis, paskutinis ir aukščiausias teismas viskam, kas yra gera ar bloga. Be to skelbiame, tvirtiname, apibrėžiame ir pranešame, kad kiekvienam žmogui, kuris tik nori būti išgelbėtas, būtina priklausyti Romos Popiežiui."
< 39 > (Paskelbta Anglijoje 1864 metais. Kuo buvo Lietuvos kunigija 1918 - 1940 metais? Ko ji siekia šiais laikais? - Vert. pastaba).
Tai išdidūs žodžiai, pilni neapykantos ir piktumo. Ar apaštalai kada nors keldavo tokius reikalavimus? Kaip skiriasi Manningo ir apaštalo Petro norai:
„BIJOKITE DIEVO, GERBKITE KARALIŲ" (1 Pt 2:17).
Apaštalas Paulius taip pat atkakliai reikalauja:
„Kiekvienas žmogus tebūnie klusnus valdančioms vyriausybėms, nes nėra valdžios, kuri nebūtų iš Dievo, ir visos veikiančios yra Dievo pastatytos... Juk vyriausybės bijoma ne gera darant, o pikta... Todėl reikia jos klausyti ne tik dėl grasos, bet ir dėl sąžinės" (Rom 13:1-5).

­­­­

 „Primink jiems, kad lenktųsi ir būtų klusnūs viršininkams ir vyresnybei, kad būtą pasiryžę kiekvienam geram darbui" (Tit 3:1).
Akivaizdu, kad kardinolas Manning ignoravo šias Rašto vietas. Ar galima patikėti ištikimybe žmogaus, apimto tokių jausmų}, reikalaujančio neklausyti valdžios? Tokia arogantiška religija yra pavojinga kraštui, kuriame ji veikia.
Kardinolas Manning taip kreipėsi į Anglijos Romos katalikų prelatus:
„Jūsų valioje, teisieji kunigai, pavergti ir pajungti, nukreipti ir paveikti valdančiųjų valią, kaip nori senoji Roma, valdanti tautas ir žmones, nenugalima ir nepalenkiama." < 40 > Ar tai lojalumo karalystei kalba? Ar tai Jėzaus, Kuris buvo romios ir nuolankios širdies, kalba? Vargas tam kraštui, kuris patenka po Romos padu.


(Is Roman Catholicism of God? (Fourth Edition) By A.J.Pollock Green & Co. (Lowesroft) Ltd., Crown Street, Lowestoft, England, 1963)
 

Komentarų nėra: