trečiadienis, gruodžio 21, 2011

Dvidešimt metų pragare – vienos vienuolės istorija (IIdalis)


Tapusi Kristaus nuotaka


Po vestuvių ceremonijos vienuolės laikomos ištekėjusiomis moterimis. Mes buvome mokomos, kad mūsų šeimos bus išgelbėtos, jei mes ir toliau gyvensime vienuolyne ir tarnausime Romos katalikų sistemai. Nuodėmklausiai dažnai manipuliuoti vaiko nerimu dėl šeimos narių, ypač dėl tų, kurie nuklydę. Kaip vaikas, aš žiūrėdavau mano kunigą tėvą-nuodėmklausį kaip į Dievą, o ir kiti žmonės, su kuriais aš kalbėjausi, galvojo lygiai taip pat. Tai suteikia jiems milžinišką galią ir įtaką. Mąsčiau apie jį kaip šventą ir neklystantį, kuris visiškai negali meluoti.
Po to, kai aš užsidėjau baltą vienuolės šydą, viskas toliau vyko rožinėmis spalvomis, labai religinga ir gražu. Visi buvo geri man, ir aš gyveno atviro ordino vienuolyne ir neįtariau nieko, kad leistų man manyti, kad viskas toliau bus kitaip. Kunigai nepriekabiauja prie  merginų, kol joms nesukanka 21- eri, bet aš nieko nežinojo apie tai, nes viskas buvo kruopščiai slepiama ir dangstoma. Nebuvo net užuominų, kas yra paslėpta už(kito laipsnio) juodo vienuolės šydo, ir kas atsitinka toms, kurioms užsitrenkia dukart užrakinamos izoliuoto vienuolyno durų.


Į laisvę - šaukštu

Kol aš nusprendžiau užsidėti juodą šydą, man buvo leista gauti vieną laišką per mėnesį iš savo šeimos, ir man buvo leista parašyti iš vienuolyno. Kai rašiau, žinojau, kad tai bus cenzūruojama Motinėlės, kuri skaito visus įeinančius ir išeinančius laiškus. Netinkamos vietos buvo užbraukiamos ribiai juodu rašalu. Laiškai iš namų visada buvo tokie, kad beveik nelikdavo  nieko skaityti – beveik viskas buvo užtušuota. Aš verkiau, nes man kėlė nerimą, ką mano mama bandė man pasakyti, bet aš negalėjau sužinoti.
Nė vienas iš vienuolyno kalėjimo kalinių neišeis už šių sienų ir niekada nepasakos baisios  istorijos. Kunigai stipriai priešinsis idėjoms, kad yra kažkas ten negerai. Jie jums pasakys, kad šioje šalyje ir kitur vienuolės - seserys gali išeiti iš vienuolynų bet kuriuo metu, kai nori. Tai melas! Aš buvau uždaryta  22 metus ir bandžiau viską, kad pabėgčiau. Aš net į požemį nešdavausi šaukštą ir desperatiškai kasdavau aslą, bandydama rasti išėjimą. Kodėl šaukštu? Visos kitos priemonės buvo užrakintos arba atidžiai stebimos. Jos naudojamos iškasti tuneliams ir požeminėms patalpoms. Katalikų vienuolynai buvo statomi kaip kalėjimai, kad būtų užkirstas kelias vienuolėms pabėgti.
(Bus daugiau)

7 komentarai:

Kęstutis rašė...

Istorijoje katalikybės mutacija atrodo taip:

310 metais įvestos maldos už mirusius
320 metais buvo įvestas žvakių naudojimas
320 metais iškreipti 10 Dievo įsakymų - panaikintas Antrasis ir iš Dešimtojo padsaryti du.
375 metais įvestas angelų garbinimas.
375 metais įvestas garbinimas tų,kuriuos katalikybė paskelbusi "šventaisiais"
431 metais įvestas Marijos,kaip tarpininkės ir užtarėjos, garbinimas.
500 metais buvo įvestos sutanos kunigams.
593 metais įvestas mokymas apie skaistyklą.
600 metais įvesta lotynų kalba,kaip tarnavimo Dievui kalba.
600 metais įvestos į tarnavimus maldos Marijai,apaštalams,katalikiškiems "šventiesiems" kaip tarpininkaujantiems tarp Dievo ir žmogaus.
610 metais Romos popiežius užgrobė politinę,finansinę ir religinę valdžią Romos imperijoje ir apie 1000 metų šią valdžią laikė.
709 metais buvo patvirtintas kojų bučiavimas Romos popiežiams.
788 metais įvestas kryžių,statulų,paveikslų ir relikvijų garbinimas.
850 metais įvestas "šventas vanduo"
890 metais įvestas Juozapo,Marijos vyro garbinimas.
965 metais - bažnytinių varpų krikštinimas.
998 metais įvestas penktadieninis "pasninkas".
1012 metais buvo įvestas mokymas apie tai,kad duona ir vynas fiziškai virsta Kristaus kūnu ir krauju katalikiškų apeigų metu.
1097 metais atsirado celibatas.
1190 metais buvo įvestas mokymas apie indulgencijas - t.y. nuodėmių atleidimą už pinigus.
1215 metais įvesta būtina išpažintis,kuri turi būti atlikta vieną kart metuose.
1229 metais paprastiems katalikams buvo uždrausta skaityti Bibliją. Už nepaklusnumą šiam draudimui degindavo laužuose.
1414 metais paprastiems katalikams uždraudė gerti iš taurės apeigų metu,apeigų,kurios turėtų būti Viešpaties įsakymo duoto paskutinės vakarienės metu,vykdymas
1544 metais katalikų tradicijos ir padavimai buvo prilyginti Biblijai.
Tais pačiais metais ivestos apokrifinės knygos į katalikšką Biblijos variantą.
1870 metai - įvesta dogma apie Romos popiežiaus neklystamumą.
1931 metais paskelbiama,jog Marija yra Dievo motina
1950 metais ivesta dogma,jog Marija buvo paimta į dangų lygiai taip pat,kaip ir Jėzus Kristus.

Tai tik dalis katalikybės kulto įvestų erezijų,jų daug daug daugiau.

Linas rašė...

ogo tiesiog mokslinė atudiją, gal galiu paskelbti apie šitą atskiru įrašu?

Kęstutis rašė...

be abejo,Linai,skelbk. Tegul kuo daugiau žmonių žino su kuo turi reikalų savo "ekumeniniuose bendravimuose".

Linas rašė...

Ačiū, taip ir padarysiu.

Anonimiškas rašė...

1931 m. dogma, kad Marija Dievo motina? Kažką maišote Kęstuti. Tai nutiko 431 m. Efeze. Be to dar yra keli netikslumai datų, kaip pvz. duonos ir vyno virtimo tikrais dogma įvesta 1215 m. Laterano IV susirinkime įvedant transubtanciacijos dogmą. Lotynų kalba įvestą IV a. Kolkas tiek permetes akim radau :) Šiaip čiki viskas ir gera ažvalga!

Kęstutis rašė...

Nors šis Marijos titulas – Theotokos, Dei genetrix – žinomas nuo seno, tačiau Marijos Dievo Gimdytojos šventę įvedė tik popiežius Pijus XI 1931 metais, minint 1500 metų sukaktį nuo Efezo susirinkimo.
Iki tol Marija katalikybės tradicijoje buvo vadinama "Kristaus motina" bei kitais titulais. Nuo šios datos - "Dievo motina" tapo oficialiu titulu.

Kęstutis rašė...

dėl transsubstanciacijos – 1215 m.,jūs teisus,reikėtų pataisyti:)