antradienis, kovo 04, 2014

1991 m.sausis. Vilnius. Nacionalizmas

Stebėdamas įvykius Ukrainoje prisiminiau 1991 metų sausio įvykius. Teko tada keletą naktų prie lauželių pasėdėt. Nepasakyčiau, kad buvo romantika.
Taigi, vieną tokią naktį atėjo tūlas aiškiai nemūsiškis, prancūzas žurnalistas.
Apsidžiaugėme - o vakarietis, tai jis mus tikrai supras ir ant viso pasaulio teisybę parašys - arbotos jam, buterbrodą į rankas. Pasiurbė, sušilo, ir kaip galvojate, kokį pirmą klausimą paklausė?
- Kodėl pas jus rusus ir lenkus persekioja? Nacionalistai naikina mokyklas, žmonės bijo...
Pamanėm, kad gal koks iš Maskvos, bet kad Maskvoj prancūzai lyg ir negyvena, jei nepaveda geografijos žinios...
Suprantu, kad žmonės prie laužų tikrai žiemą atrodo įtartinai, nelabai išaiškinsi, kad niekam už tai nemoka.Bet tas patyrimas išėjo į naudą.
Tą pačią retoriką girdžiu ir apie ukrainiečius. Nesakau, kad tas prancūzas buvo blogas, tiesiog jis neturėjo supratimo, kad tai, kas skelbiama, gali būti visiškas melas.  Kad Rusijos valdžios kontroliuojama žiniasklaida nėra Europos žiniasklaida. Taigi, jis prisiskaitė kaip Lietuvoje nacionalistai rusus ir lenkus iš namų varo, snaiperiai šaudo, o čia atvyko - sėdi nacionalistai aprūkę prie laužų ir arbatą geria. Atsigers ir pagromas rusams. Žmogus tokiais klausimais gal net pogromams kelią užkirsti bandė...
O dėl dalies lietuvių kvailumo ir pakibimo ant rusiškos propagandos tikrai gėda.

12 komentarų:

Kęstutis rašė...

Kitos pusės žinios - irgi propaganda. Kariaujančios pusės niekada nepateikia objektyvios informacijos, nes informacija yra ne tikslas, o priemonė. Tau turėtų būti gėda ir už tuos lietuvius, kurie užkibo ant Maidano propagandos. O jei ne taip, tai esi vienos iš kovojančių šalių pusėje,o tai reiškia,jog tavo straipsnis - tai viso labo anti-rusiška propaganda.

Linas rašė...

Aišku, kad aš Maidaniečių pusėje. Sausio įvykiuose irgi buvau nacionalistų pusėje, Kestuti:)

Kęstutis rašė...

O...sausio įvykiai. Matai, ne kiekvienam teko tokia garbė pora dienų prie laužo arbatą gerti ir sumuštinius valgyti bendraujant su prancūzų žurnalistu. Man taip nepasisekė, parlamento viduje buvo pakankamai šilta ir laužo niekas nei karto neužkūrė nuo sausio iki, berods, spalio, kai teko išsikraustyti į naują vietą Naujininkuose. Bet tada aš nebuvau krikščionis, o dabar esu. Ir Maidane, ir Berkute yra žmogžudžiai, vagys, paleistuviai, girtuokliai, piktžodžiautojai ir t.t. Mes negalime būti kieno nors pusėje, nes turime būti sugebantys paskelbti Evangeliją Dievo meilėje ir vieniems, ir kitiems. Jei tu esi kieno nors pusėje, tai esi prieš Viešpatį, kuris paaukojo Save už tuos, kitoje nei tu barikadų pusėje esančius žmones.

Andrius rašė...

Kęstutis rašė...Jei tu esi kieno nors pusėje, tai esi prieš Viešpatį

O, jei esi Viespaties puseje, kaip tada? :)

Kęstutis rašė...

Ponas Andriau,eik pas savo pastorių ir jo klausinėk, o jis tau paaiškins ir abu būsit klestinčiai laimingi. Aš tau ne pašnekovas.

Anonimiškas rašė...

Idomu ar krikscionybe suderinama su patriotizmu

Kęstutis rašė...

Ta prasme, kuria patriotizmą supranta Maidano stiliaus patriotai, tikrai ne. Mūsų patriotizmas valstybei,kurioje gyvename geriausiai apsakytas šiuose žodžiuose: (Jer 29,5-7)" ‘Statykite namus ir gyvenkite juose, sodinkite sodus ir valgykite jų vaisius.Veskite žmonas ir gimdykite sūnus bei dukteris; imkite savo sūnums žmonas ir savo dukteris išleiskite už vyrų; jos tegimdo sūnus ir dukteris, kad ten jūsų padaugėtų, o ne sumažėtų.Siekite gerovės miestui, į kurį jus ištrėmiau, melskitės už jį, nes jo gerovėje ir jūs turėsite ramybę.". Bet mes ne šio pasaulio žmonės,jei tikrai esame krikščionys, todėl jokios pasaulyje siaučiančios kovos dėl politikos, valdžios, sotesnio gyvenimo,vėliavos spalvos ir jokios kitos pražūtingos aistros neturi valdyti mūsų ir apspręsti mūsų žodžių, jausmų ar veiksmų. Paklusnumas Dievo žodžiui , štai kas turi nurodyti mūsų santykį į viską, kas tik egzistuoja.

Linas rašė...

Ai tik nereikia čia dvasintis. Bibliją reikia gerbt ir nekaišiot kur reikia ir kur nereikia. Man tai alergija jau išsivystė nuo Biblijos cituotojų. Protas tam ir duotas, kad kai muša, net ir vagį, pasakyt - sustokit, o ne cituot. Kam ta Biblija, jeigu nei širdies dažnas nebeturi, nei užuojautos, nei atskiria blogio nuo gėrio.

Kęstutis rašė...

Linai, jei turi alergiją - gydykis vaistais.
Biblija yra viso gyvenimo pagrindas, o tai reiškia, jog nėra nei vieno momento, kurioje Biblijos nereikėtų. Tavo aukštinamas "atskyrimas" blogio nuo gėrio be Biblijos ,vadovaujantis savo širdimi,yra nuodėmė. Dievas yra tas, kuris atskiria gerą nuo blogo, o ne žmogus. Dievas nustato kas teisinga ir kas neteisinga. Adomo ir Ievos nuodėmė buvo ir jų pretenzijoje patiems nustatyti kas yra gerai ir kas yra blogai. Ieva vadovaudamasi širdimi ir nekaišiodama Dievo Žodžio "kur reikia ir kur nereikia" pati nusprendė kas yra gerai ir ištiesė ranką uždrausto vaisiaus link. Linai, tavo kaip ir bet kurio kito žmogaus širdis yra klastinga ir be galo nedora. Iš čia tavo alergija Dievo Žodžiui. Jei Viešpats liepia vergams būti klusniems net ir nedoriems jų šeimininkams,už juos melstis ir kantriai pakęsti viską pavedant Viešpaties teismui, tai būtent tai ir yra teisinga, net jei tas nedoras šeimininkas tokį vergą užplaks mirtinai. Bet koks sukilimas už savo teises, kurio metu prasiveržtų "teisingas" pyktis bus nuodėmė, nes Dievas nustatė ir įvardino kas yra gerai krikščioniui ir kas yra blogai. Tu eini plačiu keliu, Linai.

Andrius rašė...

Rastai tampa kelrode zvaigzde ir gyvenimo pagrindu tiems, kuriems Viespats patapo suklupimo akmeniu ir papiktinimo uola.
Ir kaip pasake Viespats: "AS ESU tas akmuo ant kurio visi isdidieji suklumpa ir ta uola, kuria gyvenantys nuosavu teisumu pasipiktina".

Linas rašė...

Kestuti, ne Biblijai alergija, o cituotojams, kurie Biblijos žodžius paverčia kažkuo atgrasančiu ir nežmonišku, negyvu. Beje, tavys į savo psichaanalitukus kaip ir nesamdžiau:)

Anonimiškas rašė...

Tada išeitų, kad karalius Dovydas bei senojo testamento laikų izraelio teisėjai darė nuodėmes?