trečiadienis, kovo 05, 2014

I Petro 4:3
Gana, kad praėjusį laiką buvome pasidavę pagonių valiai ir gyvenome gašliai, geidulingai, girtuokliavome,ūžavome, puotavome ir pasiduodavome bjaurioms stabmeldystėms.

Komentarų nėra: