pirmadienis, sausio 13, 2014

Panorama 2013 metai – kas naujo padangėje (pabaiga) O dabar perbėkim per organizacijas kaip jos atrodo subjektyviai

„Tikėjimo žodis“

Bendrija, vienijanti per 30 bendruomenių, atrodo kaip didelė jėga, bet iš tikro, daugumoje jų po kelis–keliolika žmonių, sėdinčių čia dar nuo kokiu 1991 metų. Bendruomenė dar vis gyvena, kaip rusai pasakytu „Na ostatkax bylol roskošy“. Audringas romanas su katalikai, panašu kad jau - į pabaigą, vaikų iš to negimė, tik paliko terminologijoje mišioms būdingus visokius elementus “skaitiniai, patarnautojai, karitatyvas“ ir t.t. Žinoma, bendrija nenubrido taip giliai kaip švedų „Gyvenimo žodis“, bet ne tai kad jie susiprato, greičiau kažkodėl katalikai prarado apetitą – ar tai mergelė per sena pasirodė, ar greit nusibodo, ar tai išgavo kokią ištikimybės ir lojalumo priesaiką,  kas ten supaisys. Bet dabar katalikai mieliau mezga santylius su sekmininkais ir „Vynuogynu“.
Iš esmės „Tikėjimo žodis“, nepaisant deklaruojamo ekumenizmo, tapo faktiškai uždaru judėjimu, nedalyvaujančiu lietuviškų bažnyčių renginiuose, jei neturi iš to naudos, nes vis galvoja, kad jie dar geresni. Vienintelis kartas, kai „Tikėjimo žodis“ dalyvavo – Greimo kampanija, o paskui vėl šmurkštelėjo atgal.
Iš esmės, kuo bendrija gyvena ir kur eina, nelabai žino ir patys (paskutinis bandymas buvo passikelbti, kad TZ yra ortodoksai, tiesa, nelabai sulaukęs palaikymo iš pačių bendrijos žmonių). nustatyti irgi nėra kaip, nes kol vyr.pastorius Giedrius Saulytis atostogauja JAV, nieko nevyks, net ir pompastiškai skelbtas 25 metų jubiliejus atidėtas. Taigi, kokių idėjų prisigaudys JAV ir kur grįžęs G.Saulytis nurodys eiti, ten ir eis „susiklausyme ir brolybėje“. Todėl tiesiog palaukime.
Centras dabar sukasi apie mokyklą Vilniuje ir EBI padalinį, kuriame mokosi  bendrijos „Tikėjimo žodis“ pastoriai ir pastorės.  Po kelių metų tai bus didžiai kvalifikuotų ir apmokytų žmonių bendrija.
Bendrijos TZ zmones vis dėlto galima pagirti už stabilumą, nuoseklumą ir ištikimybę bažnyčiai.

„Ekklesija.lt“

Tai buvusių „Tikėjimo žodžio“ lyderių sukurta bažnyčia, besistengianti pradėti ten, kur baigė „Tikėjimo žodis“ apie kokius 1994-1997 m. – su tomis pačiomis maldomis, teiginiais, pagyromis ir nepamatuotomis užmačiomis. Net ir vyr.pastorius Kastytis Matulionis vyko tais pačiais keliais į Pietų Korėją ir dabar taiko tas pačias ląstelių ir garsių bei ilgų maldų metodikas... Šiuo metu 12 bažnyčių, apie tai, kaip gyvenama, parašiau aukščiau. Iš esmės tai tas pats taškų modelis kaip ir TZ – atvykstantys pamokslininkai kelia parapijonių dvasią į Vilniaus aukštumas.
Tiesa, reikia paminėti ir pokyčius – „Ekklesija“ po uždarumo, nes turėjo tą patį TŽ sindromą – mes geresni už visus kitus, jau nespjauna į pasėdėjimus su kitomis bažnyčiomis. Štai neseniai sakė, kad ir Dievo baimę ėmė pripažint, atsisakė kitų keistų doktrinų. Taigi, progresas yra kaip ir į teigiamą pusę.
Bažnyčios žmones galima pagirti už tai, kad jie veržlūs, siekia skelbti evangeliją ar Ekklesiją jei tik turi galimybę.

Sekmininkai

Apie 30 bažnyčių. Irgi gana uždaras judėjimas, bet sąjungos vadovybė bent jau Vilniuje stengiasi suburti pastorius bendriems darbams. Kokiais motyvai tai daroma, nelabai aišku. Nors sekmininkai jau bene antrus metus skelbia apie tai, kad šie metai – bažnyčių ir misijų metai, atskiros bažnyčios kaip ir daro kai ką, tai vadovybė vykdo saliamonišką veiklą – kaip nieko nedarant padaryti kažką – laukia kol bažnyčios įsikurs, o jau paskui jas pritraukti į sąjungą „lovkost ruk i nikakogo obmana“. Skaičiai, ataskaitos, programos... Vis dar tikimasi, kad masinės evangelizacijos kažką pakeis, todel uoliai dirbama buvo tiek per Hatavėjaus, tiek per Greimo kampanijas – žinoma, įspūdingai gali atrodyti nuotraukos ir užrašas „Kristų priėmė tūkstančiai“, bet tik užsienio rėmėjams... 
Tiesa, sekmininkai, atšventę šimtmetį, kaip ir jaučiasi religinio paveldo dalimi, o ir flirtas su katalikais pastaruoju metu yra suaktyvėjęs ir jaučiama, kad tas dėmesys sekmininkams kaip ir nieko ir jie kaip ir Gražulis su šūkiu „Už Lietuvą, vyrai“, pasiruošę dalyvauti pilietinėse akcijose, kad tik už dorą ir už evangeliją...

Baptistai

Baptistų sąjunga jungia keletą bažnyčių, tačiau konfesijoje, kur vieni už kitus „teisingiau“ laikosi Rašto, susikalbėti turbūt ypatingai sunku, todėl daugiau baptistų bažnyčių yra pavienių, o ne sąjungoje. Pastaraisiais metais sąjungą paliko dar pora bažnyčių.  Vienintelė kiek atviresnė baptistų bažnyčia yra „Naujojo Testamento“Vilniuje, kurios pastorius dalyvauja pastorių maldos pusryčiuose, kituose renginiuose.  O šiaip tai baptisai dar tebegyvena sovietiniame palikime – aplink priešai ir eretikai, ypač kiti baptistai, sakykim, amerikonai. Tam didelės įtakos turi iš Rusijos ateinančios mados.
Tiesa, baptistai ko gero, rimčiausiai remia savo misijas ir naujų bažnyčių kūrimą. Darbuojasi keletas amerikiečių misionierių.

Laisvieji krikščionys

Tam tikra baptistų atmaina, laikanti save elitine, labai mėgsta rankdarbius ir daryti „ne taip, kaip visi“. Keletas bažnyčių susijungusių į sąjungą, turbut daugiau ryšius palaiko su užsienio, negu Lietuvos bažnyčiomis.

Septintos dienos adventistai

E.Vait mokymo pasekėjai, besilaikantys sabato, šiaip nebendrauja su kitais, nebent pilietinėse akcijose, sakykim, neseniai skelbiant apie šeimų gelbėjimą, ši bažnyčia taip pat sudalyvavo. Periodiškai kur nors daro evangelizacijas, platina E.Vait knygas, Biblijas. Žmonės kantrūs, ištikimi doktrinai.


 Naujoji karta“ ir „Kristaus paliepimas“

Ši bažnyčia žiauriai nukentėjo nuo G-12. Faktiškai dabar teliko tik bažnyčia Vilniuje, vadovaujama Vaido Vyšniausko. Alytaus ir Marijampolės filialus prisijungė „Kristaus paliepimas“, Kauno ir Panevėžio – G-12. Mane labiausiai sužavėjo alytiškiai kurie vardino kada kokiom bažnyčiom priklausė, kol tapo „Kristaus paliepimas“... Panašiai kaip samarietė ir Jėzus – kai pasakė – turėjai tiek vyrų ir dabartinis dar ne vyras...
Iš esmės tai atspindi nepriklausomą krikščionybę ant Lietuvos – žmonės eina ten, kur geresnis „servisas“, o bažnyčios konkuruoja dėl meniu sudėtinių dalių ir patiekalų gausos (čia toks lyrinis nukrypimas)...
Aplamai iš Vilniaus bažnyčių katilo išnyko Miesto bažnyčia ir „Tėvo namuose“ – žmonės iš jų migravo į Ekklesiją ir „Kristaus paliepimas“
O „Kristaus paliepimas“ Vilniuje pasižymi gražiu šlovinimu, tai atvira bažnyčia, ko gero, vienintelė leidžianti pamokslauti ir ne „savo chebrai“ priklausantiems žmonėms.

Veikliųjų žmonių bendrija

Jau 20 metų veikianti Lietuvoje Veikliųjų žmonių bendrija pasižymi savo banketais, kuriuos rengia įvairiose Lietuvos vietose ir ugningai kuria skyrius, kurie neišsilaiko, tada puola kitur ir vėl viskas iš pradžių. Banketai gal ir įdomu, nes liudijimai netrukdo kramtyti kotletų, o kavos gėrimas taip pat suteikia prasmės maldoms ir stebuklams(kurie vyksta tik čia, ir ne bet kokie). Tiesa, lietuviškas variantas šios draugijos gana keistas – Dievo žodį čia seniai pakeitė liudijimai, kuriuos vyrai kartoja kaip mantras krišnaitai, vos gauna progą, pamokslauti negalima, Biblijos skaityti per susirinkimus negalima, o štai Šakarianas čia užima tarpinę vietą tarp šv.Antano ir mergelės Marijos. Šios nebažnyčios žmonės šventai įsitikinę, kad visos bažnyčios yra blogis (išskyrus katalikų), todėl vietoj deklaravimo, kad jie siunčia žmones į bažnyčias, išeina atvirkščiai – realybėje stengiasi atkalbėti nuo lankymo irgi pasitelkdami „asmeninius liudijimus“. Taigi, šios bendrijos žmones galima laikyti priebažnytine organizacija, kuri gerą laiko praleidimą, nesiekimą tiesos, bando derinti su fantastika, o išgirdę ką nors atvažiuojant iš užsienio sulekia kaip varnai. Ypač man įstrigo liudijimas žmogaus, vykusio su vienu VŽB skyriumi autobusu į Greimo kampaniją – pirmyn ir atgal važiuodami skyriaus nariai choru skaitė rožančių...

Vynuogynas

Pastaruoju metu ši bendruomenė patyrė gana nemažų sukrėtimų, sakykim, nuo Panevėžio „Vynuogyno“ ekklesija atsiplėšė nemažą dalį. Iš kitos pusės, flirtas su katalikais, sėdėjimas bendrose mišiose savaime šiuos žmones išbalansuoja ir įveda į pasimetimą. O šiaip Vynuogynas irgi laikė save tokia elitine bendruomene...   

Evangelijos bažnyčia

Mažiausiai žinių iš Klaipėdoje ir aplinkiniuose rajonuose veikiančių bažnyčių. Čia veikia Evangelijos bažnyčia, Miesto bažnyčia, taip pat ir kelios sekmininkų bažnyčios. Taigi dvasinis gyvenimas kaip ir vyksta, nelabai imčiausi komentuoti to, ko nežinau ir neištyriau, galbūt tai padarys kas nors kitas.

Pavieniai

Lietuvoje yra daugybė pavienių krikščionių,nelabai pasitikinčių organizacijomis(maždaug tokių, kaip aš) kurie savarankiškai sakosi atradę tiesą ar kokį autorių, kuris juos pastatė (ant kojų ar galvos – kitas klausimas). Ir jie kiekur niekaip ir nė su kuo – saugo savo religinę nekaltybę ir jau savo rūtų vainikėlio nebedegins ant jokios santuokos aukuro... dar viena dalis yra tų, kurie pažinę Dievą, kas dėl žmonos, kas dėl karjeros, o kas dėl to, kad galėtų „plačiau patarnauti“ sumanė tapti katalikais. Šie žmonės labai norėtų įstoti į santuoką, bet nesiseka, katalikybė savo tanams išvis draudžia tuoktis, taigi, atsiduoti dvasia ir siela sistemai jie negali, nebent pavyksta palaužti savo prigimtį valios pastangomis, o grįžti prie paprasto evangelijos suvokimo jaučiasi išaugę ir nemato perspektyvos – jie nori „vienybės“ ir kitų juokingų žodžių . Taigi, šie piliečiai yra kaip ir pavieniai, priversti gyventi paleistuvystėje – ir katalikams, ir evangelikams rodosi esą savi ir broliai, tačiau nėra nei tie, nei tie...  

Klubų sistema

Pastaruoju metu gausu klubinių krikščionių. Turiu omenyje kažkokios teologinės žvaigždės ar žvaigždutės gerbėjų ir sekėjų. Jie maždaug visi kalba tą patį. „Kai aš atradau šitą autorių, šitą mokymą, man atsivėrė akys.Esu šitam mokyme jau antrus metus – tai laimingiausias laikas, jo žodis visada man atsakymas iš Dievo“ ir t.t. Kitaip sakant, tie žmonės kalba – Jėzus šiais laikais jau nebėra visagalis... Reikia ypatingo mokytojo, kad „čakras“ atvertų...
O pasirenkami mokytojai (be abejo mokytojų sekėjai pabrėš, kad prie jų kojų „Pats Dievas mane atvedė) yra patys įvairiausi. Jei charizmatai, tai renkasi kokį Hinną, o jei anticharizmatai, tai kokį Polą Vošerį, žodžiu, kaip toje patarlėje – kiekvienas mokytoją pairenka pagal savo sugedimo laipsnį.
A. Šapovalovas, Džimas Steilis, Andriu Vomakas, Polas Vošeris – tai tik dalis šiuolaikinių guru, kurie „atveria gyvenimą“. Nesakau, kad jie patys yra tokie arba būtinai yra kas nors blogai su jų mokymų, juos guru pavertė gerbėjai... Aišku tik tiek, kad jie klubiniams krikščionims pakeičia ir Jėzų, ir Šventąją Dvasią... Kaip katalikybėje kunigai, taip ir čia ypatingieji mokytojai tampa tarpininkais.

Suma sumarum

Mano kukliu pastebėjimu, bažnyčių nepriklausomai-priklausomų kaip grybų miške, tačiau realiai per metus Lietuvoje įtiki ir Dievo paliesti būna kokie 10-30 žmonių. Kaip yra gimimas į Dievo karalystę, taip yra ir mirimas, deja, demografija šiuo atveju liudija, kad mirčių – kol kas daugiau, todėl, kaip liaudis sako – būkim biedni, bet teisingi – niekas nevyksta ir vargu ar vyks. Nebus jokio PRABUDIMO. Gal aš čia per niūriai? 
Nemanau, kol kiekvieno nosis bus įbesta tik į savo konfesijos bliūdą, kol krikščionys netaps tiesiog žmonėmis, kurie visų pirma gyvena dėl Viešpaties, o ne dėl savo sąjungos, bendrijos. Ekumenizmas šiuo atveju nepadės, susitarimai politiniai aš tave gerbiu–tu gerbk mane irgi verti nulio, nes visur kyšo savanaudiškumo dantys... 

Į ką kreiptis

Mano patarimas emigrantams, jei žiūrite, į ką kreiptis, - kreipkitės į tą, Kuris jus pašaukė. Nesitikėkite pagalbos, tai ir nenusivilsite, nes iš esmės visos nevalstybinės religinės organizacijos yra labai priklausomos. Į mane, beje, taip pat nesikreipkite, nepadėsiu. Jei neišreikšite susižavėjimo ir nepasilankstysite gerą pusvalandį, nieko nesitikėkite. Pagalbos nebus, nes lietuviškos bažnyčios vis dar vargšai-ponai. Vargšai dėl to, kad juos pačius reikia remti, jos nieko nepasiruošusios duoti, o ponai dėl to, kad pasiruošusios valdyti.

39 komentarai:

Marcus rašė...

Dėkui. Įdomi, reali ir kiek niūroka apžvalga. belieka laukti, gal Viešpats dar aplankys Lietuvą....?

Anonimiškas rašė...

Uzmirsai pamineti liuteronus, reformatus, naujuju apastalu baznycia ir jehovos liudytojus.
O, siaip nera ko liudeti, kaip pakako vieno jono krikstytojo pazadinti visai israelio tautai, taip uzteks vieno ir lietuvai, kuri Dievas nuspres pakelti ir patepti siam darbui.

Linas rašė...

Na liuteronus, reformatus nepamiršau, bet tai jau valstybines bažnyčios, kitas klubas
naujuju apastalu baznycia - išties praleidau, bet nelabai ka ir zinau apie apie ją
0 jehovos liudytojai yra kultas, tad nėra ko prie laisvų bažnyčių juos dėti.

Anonimiškas rašė...

Is kur istraukei, kad jehovos liudytojai yra kultas? Cia pats sugalvojai ar ka nors pasake?

Linas rašė...

JL - Kultas garbinantis savo organizaciją, naudojantis okultinius ir masonų ženklus, neigiantis daugelį Biblijos tiesų ir net išleidęs suklastotą Bibliją ir pralošęs teismus dėl to.

Anonimiškas rašė...

Savo organizacijos jie negarbina, taciau kaip ir daugeliui tikinciuju, jiems sava organizacija daro didesne ar mazesne itaka. Kas del Biblijos doktrinu, tai noriu paklausi, kuri is krikscionisku denominaciju ar judejimu neinterpretuoja Biblijos savaip?

Ramūnas rašė...

Oho pretenzija!? Laiškai Lietuvos protestantiškom bažnyčioms ir grupėms. Beveik "Apreiškimas Linui". Tik įdomu ar autorius "Viešpats" ar "apaštalas"?

Linas rašė...

Na JL kitam kartui paliksiu, pasakysiu tik tiek, kad tarp interpretacijos ir klastojimo yra nemažas skirtumas.
O dėl pretenzijos, neke, neatspėjote, tai atsakymas į klausimus

Ramunas rašė...

Oo kas juos uždavė?

Linas rašė...

o jums nekyla jokie

Andrius rašė...

Nepasakyciau, kad JL imasi piktybiskai klastoti Biblija tiesiog
tiesiog interpretuodami pritraukia ja prie savo tiesos pazinimo lygio. Ta pati daro visos denominacijos. Tiek Romos katalikai, tiek protestantai, tiek baptistai, tiek charizmatai. Visi mes ziuredami i KNYGA liaudiskai tariant matome spyga, kol Dievas neatveria akiu pamatyti.

Linas rašė...

Ne, yra aiškus skirtumas - tai daroma specialiai JL atveju. Sistema kuria vergus, kurie aklai palaiko sistemą. Sakykim, JL nė kiek nejaudina, kad JL valdanti korporacija jau 5 kartus skelbė pasaulio pabaigą - armagedoną. Laisvas žmogus iškart sužinojęs pamąstytų - jeigu jie tiek suklydo, tai ar neklysta kitur? O JL negalvoja, jie paklūsta ir gina melą, žinodami, kad tai melas. Todėl JL yra aiškus kultas, įkurtas masonų, kaip sakiau, jų negalima lyginti prie kitų. Nebet su mormonais ir dar pora totalitarinių organizacijų

Andrius rašė...

JL ikurtas masonu? Ar ne per daug prisiskaitei samokslo teotiju? :)
Lankeisi ju susirinkimuose?

Linas rašė...

Brangusis įkūrėjas Raselas buvo masonas o ir visa jų simbilika - masoniška visiškai. Ir Raselo kapą puošia piramidė ir t.t. Tik aklas gali to nematyt, arba tas, aks nenori matyt

Linas rašė...

Jehovos liudytojų organizacijos pradininkas Čarlzas Teizas Raselas (Charlz Taze Russell) gimė 1852 m. vasario 16 d. netoli Pitsburgo, Pensilvanijos valstijoje. 1870 m. dar būdamas pakankamai jaunas ir neturėdamas specialaus teologinio išsilavinimo, Č. T. Raselas organizuodavo ir vesdavo Biblijos studijas, norėdamas Šventajame Rašte rasti pranašystes apie žmonijos ateitį. Miestelyje jis buvo žinomas verslininkas, kelių galanterijos parduotuvių savininkas. 1876 m. Biblijos studijų grupelė jį išrinko grupės „pastoriumi“. Tais pačiais metais viename nedideliame adventistų žurnale „Herald of the Morning“ jis perskaitė straipsnį apie tai, kad 1874 m. Kristus neregimai nužengė į žemę ir stebi žmonių gyvenimus.

Taip pat straipsnyje buvo nurodoma, kad regimojo Kristaus atėjimo į žemę reikia laukti 1878 m. Č. Raselas tuo buvo labai sužavėtas, todėl nusprendė pakeisti savo gyvenimą. Jis baigė savo verslą ir visus pinigus paaukojo to žurnalo išlaikymui. 1876 -1878 m. Č. Raselas buvo „Herald of the Morning“ redaktoriaus Ročestere (Niujorkas) padėjėju. Tai buvo glaudžiausias Č. Raselo gyvenimo periodas su adventizmu. 1878 m. Č. Raselas paliko žurnalo redakciją, kai neįvyko žadėtasis realus Kristaus antrasis sugrįžimas į žemę. Jis, nusivylęs adventizmu, 1879 m. įkūrė nuosavą periodinį leidinį. „Herald of the Morning“, kuris netrukus pavirto į iki šiol leidžiamą „Sargybos bokštą“. Jame jis spausdino savo „unikalius“ Biblijos vertimus. 1884 m. Pitsburge įkūrė „Sargybos bokšto organizaciją“.

Nors Č. Raselas ir vadino save pastoriumi, tačiau jis nebuvo ordinuotas (lot. ordinare) – įšventintas į dvasininkus bažnyčioje ir netarnavo jokioje kitoje bažnyčioje, išskyrus savo organizaciją (M. Wolter. Kultų karalystė. S. Peterburgas, 1992, p. 46.). Č. T. Raselas mirė 1916 m. spalio 31 d. tarpkontinentiniame eksprese pravažiuodamas Teksasą. Č. Raselas teigė mokąs klasikines kalbas: hebrajų, graikų, lotynų, tačiau jų nemokėjo.

Andrius rašė...

Biografijoje nieko neuzsiminta apie jo masonybe.....

Linas rašė...

Netingėk paguglinti rasi ir vaizdų ir informacijos pakankamai. O dėl susirinkimų, tai ir satanistų susirinimuose kraujas nesilieja, jie labai padoriai atrodo:)

Kestutis Kulakauskas rašė...

Įdomi apžvalga, patiko. Bet melstis už prabudimą nenustosiu.

Andrius rašė...

Na, taip informacijos yra pakankamai, ypac angliskame wikipedijos variante, kad suvoktum, jog tai nieko neverti skiedalai...kitaip tariant paskalos, apkalbos ir smeiztas. Gaila, bet pats esi tapes samokslu teorijos auka. O, tai rodo, kad tamsta, kaip ir jehovos liudytojai tiki tam tikrais "negincijamais faktais", kas is tikro tera klaidingos interpretacijos.

Burundukas rašė...

Kaip šioks toks žurnalistas Linas negali nekurti... :)

Linas rašė...

Nu, malda visadų gerai, o del JL pasakysiu, kad 1914 metais jie patys po visą žemę klijavo plakatus, pranašystės neįvyko, o dabar tuos pačius JL plakatus JL vadina "šmeižtu" ir "propaganda":) Nu tai ko dar bereikia? Kad ir pats Raselas prisikeltų ir pasakytų - suklydau ir suklaidinau, vis tiek jie tų patį giedotų:)

Anonimiškas rašė...

nejaugi tokie tie lietuviai blogi,nesuprantantys ir neperspektyvus.manau,kad yra geru ir blogu pusiu visose bendruomenese.i jas susirenka zmones ,bendrauja,meldziasi,iesko tiesos...uz tai juos ir myliu,kad negeria su draugais,nesinarkomanija,nepletkavoja,nepaleistuvauja ir neviduriuoja.pas Dieva eisime po viena o ne su visa baznycia,ne faraonais esame mes gime ir bus istirtos musu sirdys,o ne denominacijos.gerai,kad yra pasirinkimas,kad skirtingos baznycios-tai galime rinktis kur mums paprasciau suvokti nuodemes ir malones svarba musu gyvenime,kaip keliauti siauru keliu,kur yra draugo petys ir brolio ismintis suklydus....straipsnyje suzinojau daug naujo,kai kur nesutapo mano nuomone,bet tai tik vieno zmogaus nuomone susidaryta nezinau is kokio tyrimo.Linas visada mane stebino savo dideliu bagazu ziniu ir ju tokiu paprastu pateikimu,kad labai lengva ir paprastam zmogeliui lengvai suprasti,bet kartais noretusi ,kad paviesintu daugiau pozityvo,nes jo tikrai yra

Kęstutis rašė...

Sekmininkų yra dvi brolijos, vienos vyskupas yra Rimantas Kupstys,bažnyčia Vilniuje vadinasi "Maldos namai", tai ši brolija atšventė savo jubiliejų ir flirtuoja su katalikais. Ir ne tik s katalikais,bet ir su pasaulio valdžiomis. Yra kita brolija,jos vyskupas Lietuvoje yra Fiodor Bajer, bažnyčia Vilniuje vadinasi "Biblijos kelias" ir čia jokio flirto su katalikais nevyksta, nors Vilniaus bažnyčios pastorius Anatolijus dalyvauja tavo minėtuose "pastorių pusryčiuose". Jei trumpai - sekmininkų judėjimas Lietuvoje ne vienalytis.

Linas rašė...

Žinoma, aš ir parašiau kad tai tik mano vieno nuomonė, su kuria nebūtina sutikt. Pozityvumo stengsimes rast kur nors:)
O Kęstučiui - bet koks judėjimas nebūna vienalytis, kaip rašė Leninas: "Viską lemia kadrai". Sekmininkų yra ir dar daugiau įvairių, ne tik tos dvi sąjungos

Robertas Palionis rašė...

Sakyčiau, kad objetyvi religinio gyvenimo apžvalga. Yra kaip yra. Galiu tik pridurti, kad neigimas (turiu omenyje straipsnyje pateiktos informacijos) tai pirmas pžymis, kad apie tave rašo tiesą. Tikrai reikėtų išaugti iš vaikiškų kelnikių ir žiūrėti tiesai į akis.
Mano vaikis dabar tokio amžiaus, kad viską ką jam nepasakysi jis neigia.

Kęstutis rašė...

Aš tai ir sakau,Linai. Nereikia šitos įvairovės apibendrinti vienos brolijos vertinimu.

Robertai,šiame straipsnyje pateikta vieno žmogelio nuomnė, o ne informacija.

Linai,iš tavęs jau daro guru - tavo nuomonė prlyginama informacijai,kuią neigti,pasirodo,yra tas pat,kas neigti tiesą:))

Robertas Palionis rašė...

Kęstuti,
nei guru, nei mokytojas, manu, Linas nėra. Jis yra žurnalistas. O, kad tai ne vieno žmogaus nuomonė - matosi iš komentarų. Jeigu tinklaraštis būtų plačiau žinomas, tai labai nustebtumėte, Kęstuti, bet butų gerokai daugiau tokios nuomonės žmonių. Bet nuomonė ir faktai tai du skirtingi dalykai. O nepripažinti tai reiškia slėptis ir tiek.

Pakeleivis rašė...

Linai, gal su skaičiai reiktu paprasčiau, nemanau kad turi tiesioginį priėjimą prie Gyvenimo knygos. Taigi nuomonė straipsnyje labai subjektyvi....

Linas rašė...

buciau norėjęs ramybes, tai isvis nebučiau rašęs:) Dar sykį pakartosiu, kad tikrai tai yra subjektyvi nuomonė, kurią mielai pakeisiu, jei tik bus argumentų. Nė kiek nesigardžiuoju tuo, ką parašiau. Jei tiksliau - parašiau ir liūdna pasidarė pačiam... kaip rusai sako - kartina Repyna "Priplyly"...

Robertas Palionis rašė...

O, man tai kitas rusu posakis iskilo: "za derzavu obidno" Idomu kaip tas laiskas hebrajams raso, kad Jie slepesi kalnu plysiuose, buvo zudomi ir panasiai. Todel Dievui negeda buvo vadintis ju Tevu.
O idomu kaip apie mus parasytu hebrajams Paulius: "jie slepesi siltuose namuose, jaukiose konferenciju salese, graziuoses koncertuose, smagiuose renginiuose, kad tik viem butu gera ir jauku. Ir butent todel Dievui tikriausiai negeda vadintis ju Tevu.
O tai kaip su anais - kurie uolu plysiuse...?

Andrius rašė...

Na pas mus uolu plysiu nera...be to ir sleptis nuo kazko siuo metu nera reikalo, kaip ir nera gresmes gyvybei Kristu ispazystant. Priesingai, kol nera rimtu persekiojimu galima zodi skelbti laiku ir nelaiku.

Robertas Palionis rašė...

Uztai pas mus yra nuo ko sleptis - nuo meiles, artimui, nuo atjautos, nuo gailestingumo, nes dazniausiai mylima tik tuos kurie mus myli, buname gailestingi tik tiems kurie mums buna gailestingi. Skoliname visada tikedamiesi atgauti ir t.t. Sleptis visada yra del ko :)

Arvydas Vysniauskss rašė...

Linai Marijampole nikada nebuvo najos kartos filijalas je meldesi ir prase Dievo kad paroditu prie ko prisijunkti je tik draugavo aciu jums uz apzvalga ir izvalguma

Anonimiškas rašė...

eklesija.lt skelbia apie 12 baznyciu, bet tiek nera, tik skelbiasi

Irmantas Pinkoraitis rašė...

Linai, Lietuvos Evangelikų Baptistų Bendruomenių sąjungos nepaliko nei viena bažnyčia. Sąjunga nėra uždara bendrija, dalyvauja įvairiausiuose ekumeniniuose renginiuose, Nevadina savęs teisesne. Neklaidink skaitytojų. Ir iš kur tokią info randi? :), kadangi bendruomenės yra savarankiškos labai sudėtinga jas vienu sakiniu apibūdinti. Tikrai yra fundamentalistinių ir liberalių bendruomenių. Lietuvoje visokių galima rasti. www.baptist.lt, www.jezus.lt

Anonimiškas rašė...

ne apžvalga, o pasivaikščiojimas po pievas ;)

Linas rašė...

Į visas detales neįsigilinau, tai ir kitiems vietos palieku . dėl baptistų, tai nežinau kaip pavadint - paliko, suspendavo ar dar kitaip narystę, čia visaip galima vartyt. Žinoma, ir apibūdint sąjungos visos neišeina, bet kiek turėjau kontaktų su šios sąjungos žmonėmis ir ne jos baptistais, būtent tokie - ir dar labiau teisesni, tiesiog šerkšnas aptraukia šalia atsistojus:) O dėl Marijampolės tai turbūt kad buvo, nes ir mokslus Rygoj žmonės ėjo ir t.t. Kitaip sakant jei draugavo, tai labai draugavo:)

Kristaus Paliepimas rašė...

Gerbiamas Linas truputi nusisneka, bet Alytaus Kristaus paliepimas ne samariete, tiesiog ten Baznycios ikurejai tiek praeje ne Baznycia...O siaip mes turetumem visi gyventi darnoje, O NE SKALDYTI JAU ESANCIAS BAZNYCIAS...MES VISI ESAM KRISTAUS KUNO NARIAI IR TIKSLAS NE SKALDYTI BET VIENYTI...VISOS MINTYS KURIOS PASIEPIA AR PANIEKINA BAZNYCIA YRA VELNIO IKVEPTOS...MES TURETUMEM VISI VIRNYTIS IR PASIRODYTI VISUOMENEI KAIP TIKRAS KRISTAUS KUNAS

Kristaus Paliepimas rašė...

Gerbiamas Linas truputi nusisneka, bet Alytaus Kristaus paliepimas ne samariete, tiesiog ten Baznycios ikurejai tiek praeje ne Baznycia...O siaip mes turetumem visi gyventi darnoje, O NE SKALDYTI JAU ESANCIAS BAZNYCIAS...MES VISI ESAM KRISTAUS KUNO NARIAI IR TIKSLAS NE SKALDYTI BET VIENYTI...VISOS MINTYS KURIOS PASIEPIA AR PANIEKINA BAZNYCIA YRA VELNIO IKVEPTOS...MES TURETUMEM VISI VIRNYTIS IR PASIRODYTI VISUOMENEI KAIP TIKRAS KRISTAUS KUNAS