ketvirtadienis, sausio 16, 2014

Gimė pirmasis lietuviškos Biblijos redaktorius

 1667 m. sausio 18-ąją Įsrutyje (Insterburg, dabar Čeniachovskas), netoli Karaliaučiaus, gimė Jonas Berentas, liuteronų vyskupas, lietuvių raštijos puoselėtojas, redagavęs pirmąjį Biblijos pilną lietuvišką vertimą. Mirė 1737 m. ten pat.
Įsrutis -sena nadruvių gyvenvietė, kurią kryžiuočiai užėmė ir pastatė pilį.Lietuviškos pamaldos Insterburge buvo laikomos iki pat Antrojo pasaulinio karo pabaigos.

Komentarų nėra: