trečiadienis, spalio 09, 2013

Pranciškonai gali likti be pastato

Daug norėsi, mažai gausi - teismuose ilgai dėl turto kovoję neturto broliai pranciškonai pastato Vilniuje gali ir negauti. Vilniaus šviesuomenė norėtų valstybės atgautame Pranciškonų ansamblyje pačiame senamiesčio centre matyti lietuvybės puoselėjimo centrą. Vilniaus universitetas prašo pastatą, kuriame daugiau nei prieš 100 metų buvo įsteigta pirmoji dviklasė lietuvių mokykla, yra gyvenęs Vasario 16-osios Akto signataras Jonas Basanavičius, perduoti valdyti jam.

Tačiau pastatų pageidauja iš Lenkijos atvykę broliai pranciškonai. Vyriausybė turi apsispręsti, ar Pranciškonų kompleksas - tik religinė, ar lietuviško kultūros bei mokslo paveldo šventovė. Kol kas neaišku, ar likusi Pranciškonų komplekso dalis bus grąžinama natūra Vilniaus arkivyskupijai arba teismuose dėl jo kovojusiam Pranciškonų ordinui. Mat teismui pritaikius vindikaciją, turto teisėtu savininku pripažinta valstybė. Vilniaus universitetas prašo Ūkio ministerijos Pranciškonų ansamblį perduoti valdyti jam ir planuoja jame įkurdinti lituanistikos mokslo centrą.


Komentarų nėra: