trečiadienis, vasario 19, 2014

Holodomoras Ukrainoje. Ambasadoriaus tėvas eidavo naktimis ieškoti maisto

 Praeitą savaitę Ukrainos nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius Lietuvoje Valerij Žovtenko Anykščiuose atidarė parodą, skirtą Holodomorui
Ambasadorius priminė, kad buvo laikai, kai lietuviai ir ukrainiečiai gyveno vienoje valstybėje – Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje. „Tai buvo įtakinga valstybė viduramžių Europoje. Mes iki šiol tai prisimename. Buvo ir sunkių laikų mūsų tautoms, mes juos taip pat prisimename. Holodomoras  - yra vienas iš tų tragiškų įvykių. 8-10 milijonų mirė iš bado. Tai baisu, nes jie mirė ne todėl, kad vyko karas, o kad bolševikų vyriausybė nusprendė išnaikinti tautą“,- sakė ambasadorius.
V. Žovtenko sakė, jog atmintis apie holodomorą ukrainiečių sąmonėje buvo gyva ir tarybiniais laikais, nors tarybinė propaganda stengėsi ištrinti tuos siaubus iš tautos atminties. Ambasadorius pasakojo, kad  apie šį genocido faktą jis išgirdo pirmiausiai iš tėvo. “Mano tėvui buvo 10 metų, kai atėjo holodomoras. Problema buvo ta, kad kariniai daliniai apsupdavo kaimus, maisto būriai atimdavo absoliučiai visas maisto atsargas ir niekam neleisdavo iš jų išeiti, kol žmonės išmirdavo. Kas bandydavo pabėgti, tą sušaudydavo. Todėl ir žinios buvo skurdžios, nes retam pavykdavo ištrūkti. Man tėvas pasakodavo, kaip jis naktimis eidavo į laukus rinkti maisto. Nešdavo namo tai, ką rasdavo”,- pasakojo V. Žovtenko.

Komentarų nėra: